Hoppa till huvudinnehåll
Europeiska kommissionens logotyp

Godkända sökande i uttagningsprovet - Korrekturläsare/språkgranskare – nederländska (NL)

Offentliggörande av resultatet av utvärderingscentrum och slutresultatet av uttagningsprovet i de sökandes Epsokonton: 31/07/2018

Antal godkända sökande på reservlistan: 5

Inga poängkrav – alla sökande som blev godkända i proven förs upp på reservlistan.

Reservlistan kommer att publiceras på vår webbplats ungefär en månad efter att de sökande meddelats resultatet av uttagningsprovet i sina Epsokonton.

Reference number: 
EPSO/AST/142/17 - NL

Uppdaterat den
28/11/2018 - 13:20