Hoppa till huvudinnehåll
Europeiska kommissionens logotyp

Vilken typ av anpassningar kan jag begära?

Beroende på din funktionsnedsättning eller ditt medicinska tillstånd och vilka svårigheter en provsituation kan innebära, ber vi dig ange vilka anpassningar du behöver.

Från fall till fall och mot bakgrund av dina styrkande handlingar och vår kunskap om skäliga anpassningar av uttagningsprov för sökande med särskilda behov, kommer du att erbjudas anpassningar för varje delprov du ska göra. Därför kan de slutliga anpassningarna bli annorlunda än vad du ursprungligen begärde.

Några exempel på möjliga anpassningar:

  • Säkrad tillgänglighet
  • Extra tid för proven
  • Större textstorlek eller förstoringshjälpmedel
  • Utskrifter i Braille eller tangentbord med Braille
  • Anpassad belysning
  • Höj- och sänkbara bord
  • Individuell assistans och många andra anpassningar

Läs mer i vår översikt över möjliga anpassningar i samband med urvalsprov.

Observera att tekniska hjälpmedel inte finns tillgängliga i alla delar av urvalsförfarandet. Epso arbetar för närvarande med att förbättra sina förfaranden och tjänster och kommer att fortsätta att analysera dina behov för att erbjuda dig nödvändiga anpassningar och låta dig göra proven under bästa möjliga förhållanden.

OBS! Bestämmelserna om skäliga anpassningar tar hänsyn till om det aktuella provet anordnas på ett provcentrum eller på distans.