Hoppa till huvudinnehåll

Kontraktsanställda – Cast Permanent

Tack vare urvalsförfarandet Cast Permanent kan EU:s institutioner, organ och byråer rekrytera kontraktsanställda för jobb inom olika områden och med skiftande arbetsuppgifter.

Förkortningen Cast står för Contract Agents Selection Tool (urvalsverktyget för kontraktsanställda). Permanent innebär att det inte finns någon sista ansökningsdag – du kan skicka in en ansökan när som helst.

Kontraktsanställda anställs för manuellt eller administrativt servicearbete, eller för att öka kapaciteten på specifika områden där det råder brist på fast anställd personal med rätt kompetens.

När det uppstår ett rekryteringsbehov kan EU:s institutioner, organ eller byråer välja ut ett antal sökande i databasen med Cast-ansökningar vars kvalifikationer bäst matchar den profil som efterfrågas.

De sökande som väljs ut kallas till en serie datorbaserade prov med flervalsfrågor. De som klarar de första urvalsproven kallas till ett andra steg som omfattar en intervju och/eller andra former av utvärderingar. Du hittar mer information om urvalsproven för Cast Permanent på vår sida med exempelprov.

Sökande som blir godkända i alla steg i urvalsförfarandet kan få ett erbjudande om anställning.

Anställningstiden för kontraktsanställda är begränsad till högst sex år. Det första kontraktet är ofta bara på sex till tolv månader, beroende på typ av jobb, men kan förlängas. Vid vissa byråer, representationer och delegationer kan kontraktet omvandlas till en tillsvidareanställning.

Läs mer i svaren på vanliga frågor om Cast Permanent.

 

Tjänstegrupper

För att komma i fråga för ett urvalsförfarande inom Cast ska du följa anvisningarna i inbjudan att lämna intresseanmälan för Cast Permanent. Du måste bland annat skapa ett Epsokonto och fylla i uppgifter om dig själv, din utbildning och yrkeserfarenhet i en ansökan som sparas i Cast-databasen.

Du kan läsa mer om ansökningsprocessen under rubriken Hur söker jag?

Kontraktsanställdas arbetsuppgifter är mycket varierande och kräver olika typer av utbildning. De är indelade i följande fyra tjänstegrupper:

I. Manuellt och administrativt servicearbete
II. Kontorsarbete och sekreteraruppgifter, kontorsledning och liknande uppgifter
III. Administrativa uppgifter, utarbetande av texter, bokföring och andra liknande tekniska uppgifter
IV. Ledande, utredande, språkliga och liknande tekniska uppgifter

Du kan söka till en eller flera tjänstegrupper under förutsättning att du uppfyller behörighetskraven.

I inbjudan att lämna intresseanmälan finns en komplett lista med allmänna och särskilda behörighetskrav för varje profil och tjänstegrupp (krav på språkkunskaper, utbildning och yrkeserfarenhet). 

EU vilar på principerna om kulturell mångfald och likabehandling och Epso strävar efter att tillämpa principerna om lika möjligheter, likabehandling och lika tillgång för alla sökande. Du kan läsa mer om vår policy för lika möjligheter och särskild anpassning av urvalsproven för sökande med funktionsnedsättning och särskilda behov på vår sida om lika möjligheter.

 

Profiler

CAST Permanent omfattar flera olika profiler inom tjänstegrupperna I, II, III och IV. Kom ihåg att du alltid söker till en viss profil, inte till en specifik tjänst.

Nedan hittar du en lista med alla profiler inom Cast Permanent. Klicka på en profil och läs mer om vad du kan få jobba med i den profilen. Du kan söka till en eller flera profiler och/eller tjänstegrupper. Vi råder dig dock att välja de profiler och tjänstegrupper som bäst motsvarar din utbildning och yrkeserfarenhet.