Hoppa till huvudinnehåll
Europeiska kommissionens logotyp

Bestämmelser för Prometrics provlokaler

Du måste vara professionell, artig och respektfull under den tid du vistas i provcentrumet. Alla prov övervakas genom bild- och ljudinspelningar, kontroller i lokalerna och genom observationsfönstret. Provcentrumadministratören (nedan kallad administratören) har rätt att avvisa dig från provet om du bryter mot någon av bestämmelserna, t.ex. vid uppenbart förolämpande beteende mot administratören eller andra sökande. Om man finner att du har brutit mot någon av bestämmelserna under provet, ska administratören meddela Prometric och provarrangören. Prometric ska då, eventuellt i samråd med provarrangören, vidta eventuella åtgärder för att bestraffa ditt beteende, vilket kan innebära att ditt provresultat ogiltigförklaras eller att man inleder ett civil- eller straffrättsligt förfarande.

 

KONFIDENTIALITET – PROVINNEHÅLL OCH SYSTEM

 • Systemet för de datorbaserade proven, instruktioner, provinnehåll och enkäten är opublicerade och konfidentiella och tillhör Prometric eller provarrangören.
 • Det är strängt förbjudet, oavsett syfte, att informera om, offentliggöra, återge eller överföra någon del av proven, oavsett form eller medel (t.ex. muntligen, skriftligen eller elektroniskt).
 • VARJE återgivning eller avslöjande leder direkt till ett civil- eller straffrättsligt förfarande mot dig och de personer som styr eller samarbetar med dig.

 

INSKRIVNING OCH PAUSER I PROVLOKALEN

 • För att få delta i proven måste du ha en giltig id-handling i original med foto och namnteckning, utfärdad av en myndighet. Provarrangören fastställer i förväg vilka id-handlingar som godtas.
 • Du blir skannad med metalldetektor varje gång du går in i provlokalen.
 • Du måste dra upp byxbenen över vaderna, tömma och vända ut och in på alla fickor och dra upp skjortärmarna över handlederna varje gång du går in i provlokalen.
 • Om du har glasögon måste du ta av dem och de kommer att undersökas noggrant för att kontrollera att de inte innehåller någon inspelningsanordning. Större smycken måste läggas i ditt skåp av samma skäl.
 • Det kan förekomma planerade eller oplanerade pauser under proven och detta bestäms av provarrangören. Du måste skriva ut dig varje gång du lämnar provlokalen.
 • Administratören informerar om vad som är tillåtet under pauserna, särskilt vad gäller tillgång till skåp samt mobiltelefoner och noteringar i dem. Du måste informera administratören innan du tar fram något som finns i ett skåp under en paus, även läkemedel. Om du går ut ur provlokalen vid upprepade tillfällen eller är borta under en längre tid kommer provarrangören att informeras.
 • Efter en paus måste du alltid gå igenom alla säkerhetskontroller, visa giltig id-handling, skriva in dig, och om provarrangören så kräver, lämna fingeravtryck för att få komma in i provlokalen igen.

 

Förbjudna föremål och provdeltagarnas uppförande i provcentrumet

 • Vapen är inte tillåtna i Prometrics provcentrum.
 • Du får inte ta in otillåtna personliga föremål i provlokalen, t.ex. ytterkläder, mössa, mat, dryck, handväska, plånbok, portfölj, anteckningsbok, klocka, mobiltelefon, inspelningsanordningar och fotoutrustning (ej uttömmande lista).
 • Skriftliga anteckningar, publicerat material och andra hjälpmedel är strängt förbjudna i provlokalen, om inte provarrangören har gett sitt tillstånd. Provcentrumets personal använder sig av kundens gällande bestämmelser för eventuella undantag.
 • Skriftliga anteckningar eller elektronisk utrustning som upptäcks i provrummet kommer att konfiskeras av administratören.
 • Endast vanliga öronproppar (utan sladdar) och de näsdukar som finns i provcentrumet är tillåtna.
 • Allt material som administratören tillhandahåller ska lämnas tillbaka när provet är slut. Du måste lämna in använt kladdpapper innan du får nytt av administratören under provet.
 • Om du tar av dig lättare klädesplagg under provet, t.ex. en tröja, kavaj eller sjal, får du inte lägga plagget i knät eller på bordet utan det ska hängas på stolen. Det är förbjudet att ta med ytterkläder som jackor, kappor och regnkläder in i provlokalen.
 • Det är strängt förbjudet att prata med andra sökande i provlokalen och att titta på deras dataskärmar, prov eller anteckningar.

 

Anmärkning: Kundens/provarrangörens bestämmelser har företräde före dessa bestämmelser om de står i konflikt med varandra.

 

Ansvarsfriskrivning: Reglerna har fastställts av Prometric. Epso ansvarar inte för innehållet och det kan komma att ändras.