Hoppa till huvudinnehåll
Europeiska kommissionens logotyp

Lika möjligheter, mångfald och inkludering

Några av EU:s främsta mål är att främja tolerans, få bort fördomar och lyfta fram fördelarna med mångfald i vårt samhälle.

Europeiska rekryteringsbyrån (Epso) arbetar för att ge alla sökande lika möjligheter och tillgång, oavsett hudfärg, etniskt eller socialt ursprung, genetiska särdrag, språk, religion eller övertygelse, politisk eller annan åskådning, tillhörighet till minoritet, börd, funktionsnedsättning, ålder, sexuell identitet eller någon annan egenskap.

Epsos urvalsförfaranden är tydliga, transparenta och öppna för alla sökande. Vi vill ge alla sökande lika möjligheter att visa sin kompetens och sina färdigheter genom att kartlägga och ta bort hinder, eventuella fördomar och risker för diskriminering.

Epso strävar efter att locka till sig talanger med olika bakgrund. Vi arbetar för att öka mångfalden i EU:s rekryteringsbas för att se till att EU:s förvaltning speglar mångfalden hos de invånare man företräder och tjänar.

Har du tillgänglighetsproblem? Lämna dina synpunkter till Epso så att vi kan göra våra kommunikationskanaler och urvalsförfaranden mer tillgängliga. Om du har svårt att komma åt vissa delar av vår webbplats eller något dokument kan du kontakta oss – vi hör av oss så fort som möjligt.

Behöver du särskild anpassning av urvalsproven på grund av en funktionsnedsättning eller ett medicinskt tillstånd? Läs mer i länkarna till höger på den här sidan.