Hoppa till huvudinnehåll
Europeiska kommissionens logotyp

Så söker du

Please note that this page will be updated soon following the new competition model.

 

Vilket urvalsförfarande du måste göra för att erbjudas en anställning vid EU-institutionerna varierar beroende på vilken personalkategori du söker till.

Nedan kan du läsa mer om varje kategori. I de flesta fall ansvarar Europeiska rekryteringsbyrån (Epso) för urvalet, särskilt när det gäller fast anställd personal.

Du kan också titta på vår sida med exempel på Epsos prov där du hittar en översikt över våra prov och kan göra dig en bild av vilken kompetens du behöver för att klara ett urvalsförfarande.

Läs mer i tjänsteföreskrifterna för EU-anställda och på vår sida med vanliga frågor. Lär dig mer om olika jobbprofiler och se vilka lediga jobb som finns.

Fast anställd personal

EU-institutionerna väljer ut sin fast anställda personal genom allmänna uttagningsprov som annonseras på vår webbplats.

För varje allmänt uttagningsprov finns ett meddelande om uttagningsprov, där du hittar all information om jobbprofil, arbetsuppgifter, behörighetskrav och urvalsförfarandet.

Alla sökande måste skapa ett Epsokonto, som är det viktigaste verktyget för att få meddelanden och information under urvalsförfarandet.

En uttagningskommitté utses för varje uttagningsprov och den ansvarar för utvärderingen av de sökande under hela förfarandet.

Uttagningsproven utlyses på alla officiella EU-språk. Ett urvalsförfarande består av flera etapper med ett batteri av prov och andra metoder för att bedöma viktiga kompetenser och yrkesfärdigheter:

  • Datorbaserade prov med flervalsfrågor (läsförståelse, tolkning av sifferuppgifter och logiskt tänkande) och, i vissa uttagningsprov för specialister, också prov på områdesspecifika kompetenser.
  • Talent screener för uttagningsprov för specialister. De sökande får uppge yrkesmeriter, yrkeserfarenhet och utbildningar, som sedan bedöms av uttagningskommittén.
  • Utvärderingscentrum, slutetappen för testningen av allmänna och områdesspecifika kompetenser. Genom de olika proven utvärderar uttagningskommittén olika kompetenser, bland annat förmågan till analys och problemlösning, kommunikation, prioritering och organisation samt kvalitet och resultat.

Urvalsförfarandet mynnar ut i en reservlista med alla sökande som klarat proven.

När det uppstår ett rekryteringsbehov söker EU-institutionerna efter lämpliga kandidater i reservlistan och kallar dem som passar bäst för den lediga tjänsten till en jobbintervju.

Beroende på uttagningsprov kan ett urvalsförfarande för fast anställd EU-personal pågå i allt från några månader till knappt ett år.

Läs mer om uttagningsproven, bland annat Epsos prov: myter och fakta, i vår sektion med vanliga frågor.

Kontraktsanställda

Kontraktsanställda rekryteras på två sätt:

1) Kontraktsanställda – Cast Permanent 

Kontraktsanställda kan anställas via urvalsförfarandet Cast Permanent

Förkortningen Cast står för ”Contract Agents Selection Tool” (urvalsverktyget för kontraktsanställda). Permanent betyder att du kan lämna in en ansökan när som helst – det finns ingen sista ansökningsdag.

På vår sida med lediga jobb hittar du inbjudan att lämna intresseanmälan för de olika profilerna, bland andra finans, politikfrågor/EU:s politik, sekreterare och kontorspersonal, it, juridik och kommunikation. Följ anvisningarna för den profil du vill söka.

Du måste bland annat skapa ett Epsokonto och fylla i uppgifter om dig själv, din utbildning och yrkeserfarenhet som sparas i Cast-databasen.

Tänk på att du inte automatiskt blir kallad att delta i proven bara för att du skickat in en ansökan till Cast Permanent. 

När det uppstår ett rekryteringsbehov kan EU:s institutioner, organ och byråer söka i Cast-databasen och välja ut ett litet antal sökande vars kvalifikationer bäst matchar de aktuella jobbkraven.

De sökande som väljs ut kallas till prov som Epso anordnar: datorbaserade prov med flervalsfrågor som gäller läsförståelse, tolkning av sifferuppgifter och logiskt tänkande, ett kompetensprov (specialistkunskaper) eller ett prov i språkförståelse (för språkprofilerna).

De som klarar proven kan kallas till en intervju och eventuellt erbjudas anställning.

Läs mer om förfarandet på vår sida om Cast Permanent där du också hittar en länk till ansökan.

 

2) Kontraktsanställda – specifika jobb

EU:s institutioner, organ och byråer kan också rekrytera kontraktsanställda för specifika tjänster när behov uppstår. Det kan gälla experter som ekonomiassistenter, samhällsvetare, webbansvariga och cybersäkerhetsexperter. 

Till skillnad från förfarandet för Cast Permanent finns det för varje ledig tjänst en sista ansökningsdag och information om bland annat ansökningskrav och rekryteringsförfarandet.

EU:s institutioner, organ och byråer utlyser de specifika tjänsterna för kontraktsanställda och beslutar själva om ansöknings- och rekryteringsförfarandena

Du hittar aktuella platsannonser på vår sida om lediga jobb

Tillfälligt anställda

Tillfälligt anställd personal rekryteras för att ersätta fast anställd personal eller för att förstärka vissa avdelningar, vanligtvis under en begränsad tidsperiod

Tillfälligt anställda kan behövas för många olika roller, bland annat samhällsvetare, projektledare, översättare, vetenskapliga analytiker och programmerare. 

De rekryterande institutionerna, organen eller byråerna kan lägga ut platsannonser på Epsos sida med lediga jobb och anordna egna urvalsförfaranden.

Beroende på vilka behov som finns vid en viss tidpunkt kan de rekryterande avdelningarna ge Epso i uppdrag att anordna ett urvalsförfarande. Då publiceras en inbjudan att lämna intresseanmälan som innehåller uppgifter om den aktuella jobbprofilen, behörighetskraven och proven.

Du hittar fler lediga tjänster på EU-institutionernas och EU-organens egna webbplatser med lediga jobb.
 

Utsända nationella experter

Utsända nationella experter är statliga tjänstemän från EU-länderna som arbetar för EU under en viss tid.

EU:s institutioner och byråer rekryterar dem när de behöver personal med en unik kompetens inom t.ex. teknik, säkerhet, juridik eller finansiella frågor.

Tjänster för nationella experter annonseras ofta ut på Epsos sida med lediga jobb. I platsannonserna hittar du alla uppgifter om urvalsprocessen, villkoren för utstationeringen, behörighetskraven och en beskrivning av arbetsuppgifterna. 

De rekryterande institutionerna, organen eller byråerna sköter själva sina ansöknings- och rekryteringsförfaranden. 

Du kan kontakta ditt lands ständiga representation vid EU om du vill veta mer om aktuella möjligheter.

Övriga anställningsformer
  • Extraanställda

Extraanställd personal anställs via bemanningsföretag för att tillfälligt jobba för EU-institutionerna. De extraanställda ingår inte i EU:s personalstyrka.

Extraanställd personal utför en rad manuella, tekniska och andra specifika arbetsuppgifter.

Bemanningsföretag i Bryssel

Randstad
Rue des Princes 8–10
1000 Bryssel
Tfn +32 2 643 4790
E-post: inhouse_1230@randstad.be
Webbplats: www.randstad.be

Start People
Rue Royal 153
1210 Bryssel
Tfn +32 2 212 1920
E-post: eu@startpeople.be

Daoust
Galerie de la porte Louise 203/5
1050 Bryssel
Tfn +32 2 513 14 14
E-post: publicsector@daoust.be
Webbplats: www.daoust.be

 

Bemanningsföretag i Luxemburg

Randstad
5, Rue des primeurs
L-2361 Strassen
Luxemburg

Adecco Luxembourg S.A.
5, Rue des Mérovingiens
L-8070 Bertrange
Luxemburg

 

  • EU-experter

Om du är expert inom ett EU-politikområde kan du registrera dina meriter i någon av de expertdatabaser som EU:s institutioner eller byråer har.

De experter som finns registrerade i databaserna kan sedan vid behov rekryteras för specifika arbetsuppgifter.

Läs mer om hur du kan bli expert åt EU-kommissionen.

Du kan också anmäla dig via Cordis, EU:s informationstjänst för forskning och utveckling.

 

  • Parlamentsassistenter

Parlamentsassistenterna arbetar direkt för Europaparlamentets ledamöter och hjälper dem med många olika arbetsuppgifter. Som parlamentsassistent kan du få jobba i Bryssel, Strasbourg eller Luxemburg.

Läs mer på Europaparlamentets webbplats.

Besök också webbplatserna för de politiska grupperna i parlamentet för att läsa mer om hur de rekryterar sina assistenter.

 

  • Frilansande översättare och tolkar

Översättare och tolkar kan arbeta som frilansare åt EU-institutionerna.

Om du vill bli frilansöversättare ska du läsa meddelandena om upphandling:

Om du vill arbeta som frilanstolk åt EU-kommissionen, Europaparlamentet eller EU-domstolen måste du först bli ackrediterad.

 

  • Personal för underhåll och matsalar

Personal för underhåll och personalmatsalar rekryteras via externa underleverantörer.

Dessa företag får sina avtal genom öppna upphandlingsförfaranden.

Läs mer i EU:s portal för finansiering och anbud.