Hoppa till huvudinnehåll
Europeiska kommissionens logotyp

Ville

Ville har arbetat som jurist vid EU-kommissionen i Bryssel sedan 2013. Han är blind sedan födseln. Vi frågade honom vad han tyckte om urvalsförfarandet och hur det går med jobbet på kommissionen.

”Epsos enhet för tillgänglighet var mycket kompetent och välorganiserad. När de hade tagit emot min anmälan föreslog de praktiska anpassningar så att jag kunde delta i den första delen av provet på samma villkor som de andra sökande. Anpassningarna fungerade mycket bra för mina särskilda behov. Det goda samarbetet fortsatte under hela urvalsförfarandet, även vid utvärderingscentrumet. En glad överraskning för mig var att nästan alla handlingar är elektroniska, eftersom all korrespondens registreras i en databas. Därför ägnar jag nästan ingen tid alls åt att skanna pappersdokument för att kunna läsa dem på skärm som jag behövde göra på mina tidigare arbetsplatser. Jag känner mig helt och hållet som en i gänget tack vare mina fantastiska kollegor och chefer.”

Ville tipsar andra sökande med särskilda behov.

”Visa att du är motiverad. Om du har en funktionsnedsättning, så försök att se det från arbetsgivarens synpunkt. Var beredd på frågor om din funktionsnedsättning och tänk i förväg ut rimliga lösningar på alla dina särskilda behov i den konkreta arbetssituationen. Ha tålamod. Se varje ansökan och intervju som en möjlighet att lära – även om du inte får jobbet. Fokusera på dina kompetenser i stället för dina särskilda behov.”