Hoppa till huvudinnehåll
Europeiska kommissionens logotyp

Mångfald, inkludering och jämlikhet

Colleagues with a disability and of different backgrounds

EU ska främja inkludering, jämlikhet och mångfald. För att värna de här värdena vill EU-institutionerna anställa personer med skiftande bakgrund.

Europeiska rekryteringsbyrån (Epso) arbetar aktivt för att öka mångfalden i institutionernas rekryteringsbas för att se till att EU:s förvaltning verkligen representerar de invånare som man tjänar.

EU-lagstiftningen vilar på principen att ingen ska diskrimineras på grund av kön, ras, hudfärg, etniskt eller socioekonomiskt ursprung, språk, religion eller övertygelse, nationalitet, börd, funktionsnedsättning, ålder eller sexuell läggning eller någon annan egenskap.

I sina urvalsförfaranden strävar EU efter att alla sökande ska ha samma möjligheter och tillgång, så att de har samma chans att visa sin kompetens och kan konkurrera på lika villkor.

Epso arbetar hårt för att kartlägga och ta bort alla potentiella hinder som fördomar eller risker för diskriminering.

I EU:s institutioner, organ och byråer arbetar man ständigt för att mångfald och inkludering ska råda på arbetsplatsen där alla ska respekteras och mångfald ses som en källa till framsteg och innovation.

Läs mer på vår sida om lika möjligheter.