Výhody

Čo ponúkame

Vo svojom tíme budete pracovať s ľuďmi z celej Európy. Nielenže budete každodenne pracovať v medzinárodnom prostredí, ale pravdepodobne sa budete musieť presťahovať do Bruselu alebo Luxemburgu, multikultúrnych a kultúrne rozmanitých miest. Prítomnosť inštitúcií EÚ a ďalších medzinárodných organizácií a spoločností v týchto mestách sem láka pracovné sily z celého kontinentu, takže na ulici budete počuť množstvo jazykov.

Obe mestá majú známe nákupné štvrte a ponúkajú bohatý nočný život so širokým výberom reštaurácií, klubov a barov, ako aj kultúrnych centier a športových klubov. Keďže tieto mestá nie sú príliš rozľahlé, dostať sa z centra mimo mesta nepredstavuje žiadny problém. Vďaka svojej polohe majú výborné spojenie do mnohých európskych hlavných miest, napr. do Amsterdamu, Paríža či Londýna.

Rovnováha medzi pracovným a súkromným životom

Kariéra v inštitúciách EÚ znamená prácu v prostredí, ktoré ponúka zdravú rovnováhu medzi pracovným a súkromným životom. Hoci úlohy sú náročné a vyžadujú si nemalé úsilie, v mnohých prípadoch je možné nájsť možnosti vytvoriť rovnováhu medzi pracovným a súkromným životom.

Platové ohodnotenie

Bez ohľadu na to, či sa uchádzate o trvalé pracovné miesto, zmluvu na dobu určitú alebo dočasný pracovný pomer, ponúkame konkurencieschopné platové podmienky zodpovedajúce vašim schopnostiam a skúsenostiam. Platové ohodnotenie závisí od triedy či pozície, o ktorú sa uchádzate.

V závislosti od osobnej situácie môžete mať nárok na rôzne dávky, napríklad príspevok na expatriáciu, príspevok na nezaopatrené dieťa či na dopravu.

Rodinný život

Ak máte rodinu alebo ju plánujete, Brusel aj Luxemburg ponúkajú vynikajúce verejné, európske aj medzinárodné školy a radi vám poskytneme kontakt na jasle, škôlky či ďalšie zariadenia.

Možnosti odborného vzdelávania

Pri práci pre inštitúcie EÚ budete neustále rozvíjať svoje schopnosti, aby ste splnili požiadavky, ktoré na vás kladie náročná kariéra. Každodenne budete v kontakte s množstvom jazykov, ich osvojenie bude preto pre rozvoj vašej kariéry veľmi dôležité. Pred prvým povýšením budete musieť preukázať znalosť tretieho európskeho jazyka, pričom európske inštitúcie ponúkajú kurzy všetkých úradných jazykov, aby pracovníkom uľahčili komunikáciu s ostatnými členmi tímu. Môžete si vybrať zo 6 rôznych úrovní (od začiatočníckej po pokročilú), intenzívne kurzy, kurzy dvakrát do týždňa alebo elektronické kurzy.

Okrem jazykových kurzov vám v priebehu kariéry ponúkame aj odbornú prípravu na zlepšenie ďalších podstatných profesionálnych zručností. Znamená to, že úspešným uchádzačom ponúkame celoživotný kariérny rast.