Защо да работите за ЕС?

Начало > Защо да работите за ЕС?

Възможност да допринесете за промяна в Европа

Търсите нови вълнуващи възможности за работа в динамична и бързо развиваща се среда? Тогава, насочете се към ЕС. Независимо дали работите за европейска институция или агенция, ЕС осигурява стимулираща и изпълнена с предизвикателства работна среда за всички. ЕС приветства кандидати от всички сфери на живота, така че да работите за ЕС означава да работите с разнородна и мултикултурна група от колеги. Също така ще можете да използвате максимално езиковите си умения. За повечето длъжности в ЕС трябва да говорите поне два от езиците на Съюза. Започнете работа в ЕС и ще можете допълнително да подобрите езиковите си умения, като следвате езикови курсове. Всички нови членове на персонала получават и подкрепа, за да могат да реализират пълния си потенциал в избраната от тях професия. Успешните кандидати получават конкурентна заплата.

ЕС предлага многобройни възможности за професионално развитие в Брюксел, Люксембург и други градове в Съюза. Той също така предлага множество работни места в своите агенции в цяла Европа и в делегациите си по света.

Прочетете информацията в този наръчник (достъпен на 24 езика), за да научите повече за същността и дейностите на ЕС.

Интересна и изпълнена с предизвикателства работа

В институциите на ЕС можете да работите по важни въпроси, за които всеки ден четете в новините: изменение на климата, миграция, безопасност и сигурност, търговия, мобилни комуникации и много други.

Няколко души гледат лист с информация, поставен върху стена.

Професионална мобилност

Ние не предлагаме работа за цял живот, а възможност да работите на различни места през живота си. Нашата програма за професионална мобилност ви дава възможност да работите в различни служби и институции.

Работа в Брюксел или Люксембург

Най-вероятно ще започнете вашата кариера в институциите на ЕС в Брюксел или Люксембург. Двата града са много приветливи, зелени, с международна и космополитна среда и се намират в сърцето на Европа.

Принос към бъдещето на Европа

Няма да работите за повишаване на печалбата на някоя компания, а за подобряване на живота на около 450 милиона европейски граждани. Това е ежедневно предизвикателство и привилегия.

Международна работна среда

Ежедневно ще работите с колеги от всички страни от ЕС. Многонационалната и многоезична работна среда е обогатяваща и стимулираща. Можете също така да се възползвате от възможностите да работите в агенции на ЕС, намиращи се в различни страни в Европа, или в делегации на ЕС по целия свят.

Сграда на ЕС със знамена пред нея.

Многообразие и равенство

Можете да работите с талантливи колеги от различни страни. Като работодател ЕС не прилага дискриминация на каквото и да е основание – било то пол, раса, цвят на кожата, етнически или социален произход, генетични характеристики, език, религия или вярвания, политически или други мнения, принадлежност към национално малцинство, имотно състояние, произход по рождение, увреждане, възраст или сексуална ориентация. По време на процедурите за подбор ще получите равни възможности да покажете способностите си. 

Група хора.