Proč pracovat právě pro EU?

Home > Proč pracovat právě pro EU?

Práce, která ovlivňuje osudy milionů Evropanů

Hledáte novou, zajímavou práci v dynamickém prostředí? V tom případě přijďte pracovat pro Evropskou unii. Ať už budete pracovat pro evropskou instituci nebo agenturu, EU nabízí stimulující a motivující práci pro všechny. Evropská unie hledá pracovníky z různých oborů. Pracovat pro EU znamená spolupracovat s kolegy z různorodého kulturního a odborného prostředí. Budete mít také příležitost využít své znalosti cizích jazyků. Většina pracovních míst v orgánech EU vyžaduje, abyste mluvili alespoň dvěma úředními jazyky Unie. Orgány a instituce EU svým pracovníkům rovněž nabízejí jazykové kurzy, kde si mohou své dovednosti dále prohloubit. Novým zaměstnancům se dostane všestranné podpory, aby mohli svůj potenciál v rámci profesního rozvoje plně rozvinout. Všem úspěšným uchazečům jsou nabízeny atraktivní platové podmínky.

Evropská unie poskytuje nejen řadu pracovních příležitostí v dynamických, po kulturní stránce bohatých městech, jako je Brusel, Lucemburk či dokonce Štrasburk, ale také nabízí velké množství pracovních míst v agenturách umístěných v členských zemích Unie i v delegacích EU po celém světě.

Zajímavá a motivující práce

V orgánech EU se budete zabývat nejaktuálnějšími evropskými a světovými otázkami, například změnou klimatu, migrací, bezpečností, obchodem či mobilní komunikací.


Pracovní mobilita

Evropské instituce nenabízí pouze jedno zaměstnání na celý život. Nabízí možnost rozvíjet se na různých zajímavých pracovních pozicích. Díky našemu programu interní mobility se můžete uplatnit v různých útvarech a institucích.

Kariéra v Bruselu nebo Lucemburku

Kariéra v institucích EU obvykle začíná v Bruselu nebo Lucemburku. Obě města mají co nabídnout: nechybí jim zeleň a příroda v nedalekém okolí, nemluvě o vskutku kosmopolitním charakteru a výhodné pozici měst v srdci Evropy.

Budoucnost Evropy bude i ve vašich rukou

Práce v evropských institucích nespočívá v dosahování zisku, jako je tomu u obchodní společnosti. Naším globálním cílem je zkvalitňovat životy více než 500 milionů evropských občanů. Tato práce je výzvou a zároveň privilegiem.

Mezinárodní pracovní prostředí

Při práci v evropských institucích se budete denně setkávat s kolegy ze všech členských států Unie. Toto multikulturní a mnohojazyčné pracovní prostředí je velmi obohacující a podnětné. Kromě toho můžete rovněž využít příležitosti pracovat v některé z agentur EU působících v celé Evropě či se uplatnit v některé z delegací, které má EU po celém světě.


Rozmanitost a rovné příležitosti

Rozmanitost, talent a rovné příležitosti – to jsou některé z hlavních charakteristik našeho pracovního prostředí. Evropská unie jako zaměstnavatel nepřipouští jakoukoli diskriminaci na základě pohlaví, rasy, barvy pleti, etnického nebo sociálního původu, genetických rysů, jazyka, náboženského vyznání nebo víry, politického nebo jakéhokoli jiného názoru, příslušnosti k národnostní menšině, majetkových poměrů, původu, zdravotního postižení, věku nebo sexuální orientace. Uchazeči mají při výběrových řízeních zcela rovné příležitosti prokázat své schopnosti.