Proč pracovat pro EU?

Úvod > Proč pracovat pro EU?

Práce, která ovlivňuje osudy milionů Evropanů

Hledáte novou, zajímavou práci v dynamickém prostředí? V tom případě přijďte pracovat pro Evropskou unii. Ať už budete pracovat pro evropskou instituci nebo agenturu, EU nabízí stimulující a motivující práci pro všechny. Evropská unie hledá pracovníky z různých oborů. Pracovat pro EU znamená spolupracovat s kolegy z různorodého kulturního a odborného prostředí. Budete mít také příležitost využít své znalosti cizích jazyků. Většina pracovních míst v orgánech EU vyžaduje, abyste mluvili alespoň dvěma úředními jazyky Unie. Orgány a instituce EU svým pracovníkům rovněž nabízejí jazykové kurzy, kde si mohou své dovednosti dále prohloubit. Novým zaměstnancům se dostane všestranné podpory, aby mohli svůj potenciál v rámci profesního rozvoje plně rozvinout. Všem úspěšným uchazečům jsou nabízeny atraktivní platové podmínky.

Evropská unie nabízí velké množství zajímavých pracovních příležitostí ve městech, jako je Brusel, Lucemburk a další evropská města. Také nabízí řadu pracovních pozic v agenturách umístěných v členských zemích Unie i v delegacích EU po celém světě.

Další informace o činnosti EU najdete v této příručce, která je k dispozici ve 24 jazycích).

Zajímavá a motivující práce

V orgánech EU se budete zabývat nejaktuálnějšími evropskými a světovými otázkami: změnou klimatu, migrací, bezpečností, obchodem, mobilní komunikací a dalšími.

Skupina lidí si prohlíží informace vyvěšené na stěně.

Pracovní mobilita

Evropské instituce nenabízí jedno zaměstnání na celý život. Nabízí možnost rozvíjet pracovní život na různých zajímavých pracovních pozicích. Díky našemu programu interní mobility můžete využívat pracovní příležitosti v různých útvarech a institucích.

Kariéra v Bruselu nebo Lucemburku

Kariéra v institucích EU obvykle začíná v Bruselu nebo Lucemburku. Obě města mají co nabídnout, nechybí zeleň a příroda v nedalekém okolí, nemluvě o vskutku kosmopolitním charakteru a výhodné pozici v srdci Evropy.

Budoucnost Evropy bude i ve vašich rukou

Jak jistě víte, v evropských institucích nejde o zvyšování každoročního obratu či objemu prodeje. Naším globálním cílem je zkvalitňovat životy přibližně 450 milionů evropských občanů a nejen jich. Tato práce je výzvou a zároveň privilegiem.

Mezinárodní pracovní prostředí

Při práci v evropských institucích se budete denně setkávat s kolegy ze všech členských států Unie. Multikulturní a mnohojazyčné pracovní prostředí je velmi obohacující a podnětné. Můžete dále využít příležitosti, které nabízejí agentury EU v celé Evropě a delegace po celém světě.

Vlajky některých členských států před budovou evropské instituce.

Rozmanitost a rovnost

Rozmanitost, talent a rovné příležitosti – to jsou některé z hlavních charakteristik našeho pracovního prostředí. Evropská unie jako zaměstnavatel nepřipouští jakoukoli diskriminaci na základě pohlaví, rasy, barvy pleti, etnického nebo sociálního původu, genetických rysů, jazyka, náboženského vyznání nebo víry, politického nebo jakéhokoli jiného názoru, příslušnosti k národnostní menšině, majetkových poměrů, původu, zdravotního postižení, věku nebo sexuální orientace. Uchazeči mají při výběrových řízeních zcela rovné příležitosti prokázat své schopnosti. 

Skupina lidí.