Miks töötada ELi institutsioonides?

Avaleht > Miks töötada ELi institutsioonides?

Võimalus teha midagi kogu Euroopa heaks

Kas soovite uut tööalast väljakutset dünaamilises ja kiiresti arenevas keskkonnas? Seda tasuks otsida ELi institutsioonidest. EL pakub igaühele oma institutsioonides ja ametites huvitavat ning väljakutseid pakkuvat töökeskkonda. EL võtab vastu kõigi elualade esindajate kandideerimisavaldusi – seega tähendab karjäär ELi institutsioonides töötamist mitmekesises ja multikultuurses kollektiivis. Samuti on teil võimalik täiel määral kasutada oma keeleoskust. Enamikel ELi ametikohtadel nõutakse vähemalt kahe ELi ametliku keele oskamist. Alustage karjääri ELi institutsioonides ja saate oma keeleoskust veelgi täiendada, võttes osa keelekursustest. Kõigile uutele töötajatele pakutakse ka tuge, et nad saaksid valitud ametikohal oma potentsiaali täiel määral ära kasutada. Kõigile edukatele kandidaatidele pakutakse konkurentsivõimelist töötasu.

EL pakub rohkelt karjäärivõimalusi Brüsselis, Luxembourgis ja muudes ELi linnades. Samuti pakub EL arvukaid töövõimalusi erinevates ELi ametites üle kogu Euroopa ning ELi delegatsioonides kõikjal maailmas.

Lugege seda väljaannet (kättesaadav 24 keeles), et saada lisateavet selle kohta, mida EL endast kujutab ja kuidas see toimib.

Huvitav ja väljakutseid pakkuv töö

EL institutsioonid pakuvad töökohti pea kõigis neist olulistest valdkondadest, mida kajastatakse iga päev uudistes – kliimamuutused, ränne, ohutus ja turvalisus, kaubandus ja mobiilside, kui tuua vaid mõned näited.

Rühm inimesi tutvumas teabega infostendil.

Tööalane liikuvus

Me ei paku „töökohta kogu eluks“, vaid elukestvat karjääri erinevatel ametikohtadel. Tänu meie tööalase liikuvuse kavale saate oma karjääri jooksul kandideerida töökohtadele eri osakondades ja institutsioonides.

Karjäär Brüsselis või Luxembourgis

Tavaliselt saab karjäär ELi institutsioonides alguse kas Brüsselis või Luxembourgis. Mõlemad on Euroopa südames asuvad rahvusvahelised, külalislahked ja rohelise keskkonnaga linnad.

Andke oma panus Euroopa tuleviku kujundamisse

Teie töö ei seisne mõne ettevõtte kasumi suurendamises, vaid teil on võimalus parandada umbes 450 miljoni Euroopa kodaniku elu. See on raske ülesanne, aga ka privileeg.

Rahvusvaheline töökeskkond

Puutute iga päev kokku oma kolleegidega kõikidest ELi liikmesriikidest. Rahvusvaheline ja mitmekeelne töökeskkond on rikastav ja innustav. Töövõimalused ootavad teid ka meie kõikjal Euroopas asuvates ametites ja ELi esindustes üle kogu maailma.

ELi institutsiooni hoone, mille ees on lipud.

Mitmekesisus ja võrdõiguslikkus

Teie tulevased kolleegid on andekad inimesed paljudelt erinevatelt elualadelt. Tööandjana väldib EL igat liiki diskrimineerimist, sh soo, rassi, nahavärvuse, etnilise või sotsiaalse päritolu, geneetiliste omaduste, keele, usutunnistuse või veendumuste, poliitiliste või muude arvamuste, rahvusvähemusse kuulumise, varalise seisundi, sünnipära, puude, vanuse või seksuaalse sättumuse alusel. Valikumenetluse ajal on teil oma oskuste näitamiseks kõigiga võrdsed võimalused. 

Rühm inimesi.