Miksi lähteä EU-uralle?

Etusivu > Miksi lähteä EU-uralle?

Anna panoksesi Euroopan tulevaisuuteen

Haluatko tehdä kiinnostavaa työtä dynaamisessa ja nopearytmisessä työympäristössä? Hae töihin EU:n toimielimiin tai virastoihin, joissa on tarjolla monenlaisia haastavia tehtäviä. EU työllistää ihmisiä kaikkialta EU:sta ja kaikilta elämänaloilta, joten työyhteisöt ovat monipuolisia ja monikulttuurisia. Myös kielitaidollesi löytyy paljon käyttöä: useimmat EU-virat edellyttävät vähintään kahden EU-kielen taitoa. EU:n työntekijänä voit kartuttaa kielitaitoasi entisestään kielikursseilla. Uusille työntekijöille tarjotaan tukea, jotta he voivat hyödyntää kaiken osaamisensa valitsemallaan uralla. EU tarjoaa työntekijöilleen kilpailukykyisen palkan.

Monipuoliset uramahdollisuudet eivät ole EU-uran ainoa etu. Valtaosa EU:n työntekijöistä asuu Brysselissä, Luxemburgissa tai Strasbourgissa, jotka ovat vilkkaita kulttuurikaupunkeja. EU:lla on virkoja myös virastoissa eri EU-maissa ja EU:n lähetystöissä kaikkialla maailmassa.

 

Mielenkiintoinen ja haastava työ

EU:n toimielimissä voit työskennellä tärkeiden ja ajankohtaisten asioiden parissa, kuten ilmastonmuutos, maahanmuutto, turvallisuus, kaupankäynti, matkaviestintä.


Lukuisia työmahdollisuuksia

Emme tarjoa "yhtä työpaikkaa eliniäksi" vaan "eliniän, jossa on useita työpaikkoja". Sisäisten liikkuvuusjärjestelyjemme ansiosta voit vaihtaa urasi aikana toimielimestä toiseen.

Ura Brysselissä tai Luxemburgissa

Valtaosa EU:n työpaikoista on Brysselissä tai Luxemburgissa – kumpikin Euroopan sydämessä ja valmiina vastaanottamaan tulokkaat kansainväliseen ilmapiiriinsä.

Vaikuta Euroopan tulevaisuuteen

Et työskentele yrityksessä liikevoiton tavoittelemiseksi vaan yhteisössä yli 500 miljoonan EU-kansalaisen elämänlaadun parantamiseksi. Se on päivittäinen haaste ja etuoikeus.

Kansainvälinen työympäristö

Tapaat päivittäin kollegoita EU:n kaikista 28 jäsenmaasta. Monikansallinen ja kielinen työympäristö on omiaan inspiroimaan työntekijöitään. Sinulla on uramahdollisuuksia myös EU:n virastoissa eri puolilla Eurooppaa ja EU:n edustustoissa ympäri maailmaa.


Moninaisuus ja tasa-arvo

Teet töitä monenlaisten lahjakkaiden kollegojen kanssa. Työnantajana EU on sitoutunut syrjimättömyyteen. Hakijaa ei saa syrjiä sukupuolen, rodun, ihonvärin, etnisen tai yhteiskunnallisen alkuperän, geneettisten ominaisuuksien, kielen, uskonnon tai vakaumuksen, poliittisten tai muiden mielipiteiden, kansalliseen vähemmistöön kuulumisen, varallisuuden, syntyperän, vammaisuuden, iän tai sukupuolisen suuntautumisen perusteella. Voit osoittaa kykysi tasavertaisesti valintaprosessissa.