Miksi lähteä EU-uralle?

Etusivu > Miksi lähteä EU-uralle?

Työtä koko EU:n hyväksi

Haluatko tehdä kiinnostavaa työtä dynaamisessa ja nopearytmisessä työympäristössä? Hae töihin EU:n toimielimiin tai virastoihin, joissa on tarjolla monenlaisia haastavia tehtäviä. EU työllistää ihmisiä kaikkialta EU:sta ja kaikilta elämänaloilta, joten työyhteisöt ovat monipuolisia ja monikulttuurisia. Myös kielitaidollesi löytyy paljon käyttöä: useimmat EU-virat edellyttävät vähintään kahden EU-kielen taitoa. Lisäksi EU:n työntekijät voivat kartuttaa kielitaitoaan kielikursseilla. Uusia työntekijöitä tuetaan, jotta he voivat hyödyntää kaiken osaamisensa valitsemallaan uralla. Myös palkkaus on kilpailukykyinen.

EU tarjoaa runsaasti uramahdollisuuksia Brysselissä, Luxemburgissa ja muissa EU:n kaupungeissa. Tehtäviä on tarjolla myös EU-virastoissa eri puolilla Eurooppaa ja EU:n edustustoissa eri puolilla maailmaa.

Lisätietoa EU:n toiminnasta saat oppaasta Euroopan unioni – Mikä se on ja mitä se tekee, joka on saatavilla 24 kielellä.

Mielenkiintoinen ja haastava työ

EU:n toimielimissä pääset työskentelemään tärkeiden ja ajankohtaisten asioiden parissa. EU:n hankkeet voivat liittyä vaikkapa ilmastonmuutokseen, maahanmuuttoon, turvallisuuteen, kaupankäyntiin tai mobiiliviestintään.

Joukko ihmisiä katsoo seinällä olevaa kaaviokuvaa.

Lukuisia työmahdollisuuksia

EU ei tarjoa yhtä työpaikkaa koko loppuelämäksi vaan elinikäisen työuran, joka voi käsittää useita erilaisia työpaikkoja. EU:n sisäisten liikkuvuusjärjestelyjen ansiosta voit siirtyä urasi aikana tehtävästä ja/tai toimielimestä toiseen.

Ura Brysselissä tai Luxemburgissa

Valtaosa EU:n työpaikoista on Brysselissä tai Luxemburgissa. Kumpikin kaupunki sijaitsee Euroopan sydämessä ja tarjoaa viihtyisän ja kansainvälisen ilmapiirin.

Vaikuta kaikkien EU-kansalaisten tulevaisuuteen

Työ EU:ssa ei ole yksityisen sektorin liiketoimintaa, vaan töitä tehdään noin 450 miljoonaa EU-kansalaista käsittävän yhteisön hyväksi. Tällainen työ on haaste ja etuoikeus.

Kansainvälinen työympäristö

EU:n palveluksessa on työntekijöitä EU:n kaikista jäsenmaista, ja saat päivittäin työskennellä erimaalaisten kollegojen kanssa. Monikansallinen ja ‑kielinen työympäristö on dynaaminen ja inspiroiva. Uramahdollisuuksia on myös EU:n virastoissa eri puolilla Eurooppaa ja EU:n edustustoissa ympäri maailmaa.

Lippurivistö EU:n toimistorakennuksen edessä.

Moninaisuus ja tasa-arvo

EU:n palveluksessa pääset työskentelemään monenlaisten lahjakkaiden kollegojen kanssa. Työnantajana EU on sitoutunut syrjimättömyyteen. Hakijoita ei saa syrjiä sukupuolen, rodun, ihonvärin, etnisen tai yhteiskunnallisen alkuperän, geneettisten ominaisuuksien, kielen, uskonnon tai vakaumuksen, poliittisten tai muiden mielipiteiden, kansalliseen vähemmistöön kuulumisen, varallisuuden, syntyperän, vammaisuuden, iän tai sukupuolisen suuntautumisen perusteella. Kaikki voivat osoittaa kykynsä tasavertaisesti valintaprosessissa. 

Neljä hymyilevää ihmistä.