Kuo patrauklus darbas ES institucijose?

Pradžia > Kuo patrauklus darbas ES institucijose?

Galimybė dirbti Europai svarbų darbą

Ieškote įdomaus naujo darbo dinamiškoje ir sparčiai kintančioje aplinkoje? Tada ES institucijos ir įstaigos kaip tik jums. Ar dirbtumėte ES institucijoje, ar agentūroje, ES visiems siūlo įkvepiantį ir įdomų darbą. ES laukia kandidatų iš visų visuomenės sluoksnių, tad ES institucijose dirbsite su įvairiais ir iš skirtingos kultūrinės aplinkos kilusiais bendradarbiais. Be to, turėsite progą pasitelkti visas savo užsienio kalbų žinias. Dirbant ES institucijose daugeliu atveju reikia mokėti bent dvi oficialiąsias ES kalbas. Dirbdami ES institucijose kalbų žinias galėsite toliau tobulinti lankydami kalbų kursus. Taip pat bus pasirūpinta, kad visi priimti nauji darbuotojai galėtų išnaudoti visas savo galimybes pasirinktoje darbo vietoje. Atrinktiems kandidatams mokamas konkurencingas darbo užmokestis.

ES atveria daugybę karjeros galimybių Briuselyje, Liuksemburge ir kituose ES miestuose. Taip pat galima dirbti visoje Europoje įsikūrusiose agentūrose bei ES delegacijose visame pasaulyje.

Įdomus ir sumanumo reikalaujantis darbas

Dirbdamas ES institucijose galėsite prisidėti prie svarbių klausimų, apie kuriuos kasdien skaitote spaudoje, sprendimo. Klimato kaita, migracija, sauga ir saugumas, prekyba, judrusis ryšys – tai tik keletas tokių klausimų pavyzdžių.

Grupė žmonių, žiūrinčių į ant sienos esančią informaciją.

Darbuotojų judumas

Mes siūlome ne darbą visam gyvenimui, o galimybę visą gyvenimą dirbti įvairų darbą. Naudodamiesi vidaus profesinio judumo programa darbuotojai gali pereiti dirbti į kitus padalinius ir kitas institucijas.

Darbas Briuselyje arba Liuksemburge

Paprastai dirbti pradedama Briuselyje arba Liuksemburge. Abu šie Europos centre įsikūrę miestai labai malonūs, žali, daugiataučiai ir kosmopolitiški.

Europos ateities kūrimas

Dirbsite ne tam, kad kokia nors bendrovė gautų daugiau pelno, o tam, kad geriau gyventų maždaug 450 milijonų Europos piliečių. Darbas nebus lengvas, tačiau bus garbė jį dirbti.

Tarptautinė darbo aplinka

Kasdien matysite bendradarbius iš visų ES valstybių narių. Daugiatautė ir daugiakalbė darbo aplinka padeda tobulėti ir įkvepia. Be to, esama galimybių dirbti ES agentūrose įvairiose Europos šalyse ir ES delegacijose visame pasaulyje.

ES pastatas, priešais jį – kelios vėliavos.

Įvairovė ir lygybė

Dirbsite su pačiais įvairiausiais gabiais bendradarbiais. Europos Sąjunga, kaip darbdavė, laikosi principo nediskriminuoti dėl lyties, rasės, odos spalvos, etninės ar socialinės kilmės, genetinių savybių, kalbos, religijos ar tikėjimo, politinių ar kitų įsitikinimų, priklausymo tautinei mažumai, turtinės padėties, gimimo, negalios, amžiaus ar lytinės orientacijos. Per atrankos procedūras visi turi lygias galimybes parodyti, ko yra verti. 

Žmonių grupė.