Kādēļ izvēlēties karjeru ES iestādēs?

Sākumlapa > Kādēļ izvēlēties karjeru ES iestādēs?

Iespēja strādāt Eiropas labā

Meklējat iedvesmojošas un pacilājošas darba iespējas dinamiskā vidē, kura ātri attīstās? Tad pievērsieties ES. Neatkarīgi no tā, vai strādājat ES iestādēs vai ES aģentūrās, ES piedāvā rosinošu un izaicinājumiem pilnu darba vidi ikvienam.  ES aicina pieteikties darbam kandidātus no dažādām dzīves sfērām, līdz ar to darbs ES iestādēs nozīmē darbu ar dažādu un daudzkultūru kolēģu grupu, arī to, ka maksimāli varēsiet izmantot savu valodu prasmes.  Lielākajā daļā štata vietu Eiropas Savienības iestādēs vajag, lai jūs runātu vismaz divās ES valodās. Sāciet strādāt ES un varēsiet turpināt uzlabot valodu prasmes, apmeklējot valodu kursus. Visi jaunie personāla locekļi saņem atbalstu, kas nodrošina, ka viņi pilnībā realizē savu potenciālu viņu izvēlētajā profesijā. Sekmīgie kandidāti saņem konkurētspējīgu atalgojumu.

ES piedāvā ne tikai dauzveidīgas profesionālās attīstības iespējas dinamiskās un kultūras ziņā bagātās pilsētās — Briselē un Luksemburgā un pat Strasbūrā —, tā piedāvā arī daudzas darbvietas aģentūrās, kas atrodas visā Eiropā, un ES delegācijās visā pasaulē.

 

Interesants un izaicinājumiem bagāts darbs

ES iestādēs var strādāt ar svarīgiem jautājumiem, par kuriem katru dienu lasāt ziņās: klimata pārmaiņas, migrācija, drošība un drošums, tirdzniecība, mobilie sakari utt.


Profesionālā mobilitāte

Mēs nepiedāvājam vienu darbu uz mūžu, bet gan iespēju mūža laikā strādāt dažādus darbus. Pie mums ir viegli mainīt nodaļu un iestādi.

Darbs Briselē vai Luksemburgā

Pirmā darbvieta parasti ir Briselē vai Luksemburgā. Abas šīs pilsētas ir ļoti viesmīlīgas, zaļas ar starptautisku un kosmopolītisku vidi un atrodas Eiropas sirdī.

Palīdziet veidot Eiropas nākotni

Jūsu uzdevums nav palielināt uzņēmuma peļņu, bet uzlabot dzīvi vairāk nekā piecsimt miljoniem Eiropas iedzīvotāju. Tas ir ikdienas izaicinājums un privilēģija.

Starptautiska darba vide

Ik dienu varat sastapt kolēģus no visām 28 dalībvalstīm. Starptautiskā, daudzvalodīgā darba vide ir ļoti bagātinoša un stimulējoša. Varat arī izmantot izdevību strādāt ES aģentūrās, kuras atrodas visā Eiropā, un ES delegācijās visā pasaulē.


Dažādība un līdztiesība

Jums ir iespēja strādāt ar apdāvinātiem kolēģiem, kam ir atšķirīga izcelsme. ES kā darba devējs nepieļauj nekāda veida diskrimināciju, ne dzimuma, rases, ādas krāsas, etniskās un sociālās izcelšanās, ģenētisko īpašību, valodas, ticības vai pārliecības, ne politisko vai citu uzskatu, piederības mazākumtautībai, īpašuma, izcelsmes, invaliditātes, vecuma vai seksuālās orientācijas dēļ. Atlases procesā visiem tiek dotas vienādas iespējas parādīt savas spējas.