Kādēļ izvēlēties karjeru ES iestādēs?

Sākumlapa > Kādēļ izvēlēties karjeru ES iestādēs?

Iespēja Eiropā panākt izmaiņas

Vai meklējat aizraujošu, jaunu karjeru dinamiskā vidē, kur ir straujš darba ritms? Tādā gadījumā apsveriet iespēju strādāt ES iestādēs. Lai kur arī jūs strādātu — kādā ES iestādē vai ES aģentūrā —, ES piedāvā stimulējošu un prasīgu darbu. ES meklē darbiniekus ar atšķirīgu dzīvesgājumu, līdz ar to karjera ES iestādēs nozīmē darbu daudzveidīgā un multikulturālā kolēģu grupā. Jums būs arī iespēja maksimāli izmantot savas valodu zināšanas. Lielākajā daļā ES iestāžu amatu jums jāpārvalda vismaz divas ES oficiālās valodas. Sāciet strādāt ES iestādēs, un jums būs iespēja uzlabot valodu zināšanas, apmeklējot valodu kursus. Visiem jaunajiem darbiniekiem tiek piedāvāts atbalsts, lai viņi karjerā varētu pilnībā izmantot savas spējas. Konkursu izturējušiem kandidātiem, kurus pieņem darbā, tiek piedāvāts konkurētspējīgs atalgojums.

ES piedāvā daudzveidīgas karjeras iespējas Briselē, Luksemburgā un citās ES pilsētās. Tā piedāvā arī daudzas vakances aģentūrās visā Eiropā un ES delegācijās visā pasaulē.

Izlasiet šo brošūru (pieejama 24 valodās), lai uzzinātu vairāk par to, kas ir ES un ko tā dara.

Interesants un izaicinājumiem bagāts darbs

ES iestādēs var strādāt ar svarīgiem jautājumiem, par kuriem katru dienu lasāt ziņās: klimata pārmaiņas, migrācija, drošība un drošums, tirdzniecība, mobilie sakari utt.

Cilvēku grupa aplūko informāciju uz sienas.

Profesionālā mobilitāte

Mēs nepiedāvājam vienu darbu uz mūžu, bet gan iespēju mūža gaitā strādāt dažādus darbus. Pie mums var pāriet darbā uz citu dienestu vai iestādi, un šim nolūkam ir ieviesta iekšējas mobilitātes sistēma.

Darbs Briselē vai Luksemburgā

Pirmā darbvieta parasti ir Briselē vai Luksemburgā. Abas šīs pilsētas ir ļoti viesmīlīgas, zaļas, ar starptautisku un kosmopolītisku vidi un atrodas Eiropas sirdī.

Palīdziet veidot Eiropas nākotni

Jūsu uzdevums nav palielināt uzņēmuma peļņu, bet uzlabot dzīvi apmēram 450 miljoniem Eiropas iedzīvotāju. Tas ir izaicinājums un privilēģija ik dienu.

Starptautiska darba vide

Katru dienu varat sastapt kolēģus no visām ES dalībvalstīm. Starptautiskā, daudzvalodīgā darba vide ir ļoti bagātinoša un stimulējoša. Varat arī izmantot izdevību strādāt ES aģentūrās, kuras atrodas visā Eiropā, un ES delegācijās visā pasaulē.

ES iestādes ēka ar karogiem priekšā.

Dažādība un līdztiesība

Jums ir iespēja strādāt ar apdāvinātiem un dzīvesgājuma ziņā ļoti atšķirīgiem kolēģiem. ES kā darba devējs nepieļauj nekāda veida diskrimināciju: ne dzimuma, rases, ādas krāsas, etniskās un sociālās izcelšanās, ģenētisko īpašību, valodas, ticības vai pārliecības, ne politisko vai citu uzskatu, piederības mazākumtautībai, īpašuma, izcelsmes, invaliditātes, vecuma vai seksuālās orientācijas dēļ. Atlases procedūrās visiem tiek dotas vienādas iespējas parādīt savas spējas. 

Cilvēku grupa.