Prečo kariéra v EÚ?

Domovská stránka > Prečo kariéra v EÚ?

Šanca prispieť k zlepšeniu pre Európu

Hľadáte vzrušujúcu novú kariéru v dynamickom a rýchlo sa rozvíjajúcom prostredí? Tak hľadajte v EÚ. Či už pracujete pre niektorú z inštitúcií EÚ alebo pre niektorú z jej agentúr, EÚ vám ponúkne podnetné pracovné prostredie plné výziev. V EÚ sú vítaní uchádzači zo všetkých sfér života, kariéra v EÚ teda prináša možnosť pracovať v rôznorodom a multikultúrnom kolektíve. Takisto budete mať príležitosť naplno využiť svoje jazykové zručnosti. Väčšina pracovných miest v EÚ si vyžaduje znalosť aspoň dvoch jazykov EÚ. Vyberte si prácu pre EÚ a budete mať možnosť navštevovať jazykové kurzy a naďalej tak rozvíjať svoje jazykové zručnosti. Každému novému zamestnancovi ponúkneme podporu, aby mohol v rámci zvolenej kariéry naplno využiť svoj potenciál. Všetkým úspešným uchádzačom ponúka EÚ zaujímavý plat.

EÚ ponúka množstvo kariérnych príležitostí v Bruseli, Luxemburgu a ďalších európskych mestách. Ponúka aj množstvo pozícií aj v agentúrach v rôznych kútoch Európy a v delegáciách EÚ po celom svete.

Zaujímavá a motivujúca práca

V inštitúciách EÚ môžete pracovať na dôležitých témach, ktoré sú denne na titulných stránkach novín: napríklad zmena klímy, migrácia, bezpečnosť a ochrana, obchod či mobilné komunikácie.

Skupina ľudí študujúca informácie na stene.

Profesijná mobilita

Neponúkame „pracovnú pozíciu na celý život života“ ale „život na rôznych pracovných pozíciách“. Vďaka nášmu internému programu profesijnej mobility môžete počas svojho pracovného života zastávať funkcie v mnohých útvaroch a inštitúciách.

Pracovné zaradenie v Bruseli alebo Luxemburgu

Kariéra v inštitúciách EÚ sa spravidla začína v Bruseli alebo Luxemburgu. Obe tieto mestá v srdci Európy sú mimoriadne pohostinné, zelené, medzinárodné a kozmopolitné.

Prínos pre budúcnosť Európy

Účelom vašej práce nebude zvýšiť zisky nejakej spoločnosti, ale zlepšiť životy približne 450 miliónov občanov Európy. To je našou každodennou výzvou a výsadou.

Medzinárodné pracovné prostredie

Každodenne sa budete stretávať s kolegami zo všetkých členských štátov EÚ. Nadnárodné a viacjazyčné pracovné prostredie je veľmi obohacujúce a stimulujúce. Jedna z možností, ktorá sa vám otvorí, je aj práca v agentúrach EÚ na viacerých miestach v Európe či delegáciách EÚ po celom svete.

Budova EÚ s vlajkami v popredí.

Rozmanitosť a rovnosť

Budete mať príležitosť spolupracovať s rôznymi nadanými kolegami. Európska únia ako zamestnávateľ nepripúšťa žiadnu formu diskriminácie, ako je napríklad diskriminácia na základe pohlavia, rasy, farby pleti, etnického alebo sociálneho pôvodu, genetických vlastností, jazyka, náboženstva alebo viery, politického alebo iného zmýšľania, príslušnosti k národnostnej menšine, majetku, narodenia, zdravotného postihnutia, veku alebo sexuálnej orientácie. V priebehu výberového konania majú všetci uchádzači rovnakú príležitosť preukázať svoje schopnosti. 

Skupina ľudí.