Prečo kariéra v EÚ?

Domovská stránka > Prečo kariéra v EÚ?

Šanca prispieť k zlepšeniu pre Európu

Hľadáte vzrušujúcu novú kariéru v dynamickom a rýchlo sa rozvíjajúcom prostredí? Tak hľadajte v EÚ. Či už pracujete pre niektorú z inštitúcií EÚ alebo pre niektorú z jej agentúr, EÚ ponúka podnetné pracovné prostredie plné výziev každému. V EÚ sú vítaní uchádzači zo všetkých sfér života, kariéra v EÚ teda prináša možnosť pracovať v rôznorodom a multikultúrnom kolektíve. Takisto budete mať príležitosť naplno využiť svoje jazykové zručnosti. Väčšina pracovných miest v EÚ si vyžaduje znalosť aspoň dvoch jazykov EÚ. Vyberte si prácu pre EÚ a budete mať možnosť navštevovať jazykové kurzy a naďalej tak rozvíjať svoje jazykové zručnosti. Každému novému zamestnancovi ponúkneme poradenstvo, aby mohol v rámci zvolenej kariéry naplno využiť svoj potenciál. Všetkým úspešným uchádzačom EÚ ponúka zaujímavý plat.

Popri množstve kariérnych príležitostí v Bruseli, Luxemburgu či dokonca Štrasburgu, kultúrne bohatých mestách pulzujúcich životom, ponúka EÚ takisto mnohé pozície v agentúrach v rôznych kútoch Európy a v  delegáciách EÚ po celom svete.

 

Zaujímavá a motivujúca práca

V inštitúciách EÚ môžete priložiť ruku k dielu pri hlavných témach, ktoré sú denne na titulných stránkach novín: napríklad zmena klímy, migrácia, bezpečnosť a ochrana, obchod či mobilné komunikácie.


Profesijná mobilita

Neponúkame „pracovnú pozíciu života“ ale „život na rôznych pracovných pozíciách“. Vďaka nášmu internému programu profesijnej mobility môžete počas svojho pracovného života zastávať funkcie v mnohých útvaroch a inštitúciách.

Pracovné zaradenie v Bruseli alebo Luxemburgu

Kariéra v inštitúciách EÚ spravidla začína v Bruseli alebo Luxemburgu. Obe tieto mestá v srdci Európy sú mimoriadne pohostinné, zelené, medzinárodné a kozmopolitné.

Prínos pre budúcnosť Európy

Účelom vašej práce nebude zvýšiť zisky nejakej spoločnosti, ale zlepšiť životy vyše 500 miliónov občanov Európy. To je našou každodennou výzvou a výsadou.

Medzinárodné pracovné prostredie

Každodenne sa budete stretávať s kolegami zo všetkých 28 členských štátov. Nadnárodné a viacjazyčné pracovné prostredie je veľmi obohacujúce a stimulujúce. Jedna z možností, ktorá sa vám otvorí, je aj práca v agentúrach EÚ na viacerých miestach v Európe či delegáciách EÚ po celom svete.


Rozmanitosť a rovnosť

Budete mať príležitosť spolupracovať s rôznymi nadanými kolegami. Európska únia ako zamestnávateľ nepripúšťa žiadnu formu diskriminácie, ako je napríklad diskriminácia na základe pohlavia, rasy, farby pleti, etnického alebo sociálneho pôvodu, genetických vlastností, jazyka, náboženstva alebo viery, politického alebo iného zmýšľania, príslušnosti k národnostnej menšine, majetku, narodenia, zdravotného postihnutia, veku alebo sexuálnej orientácie. V priebehu výberového konania majú všetci uchádzači rovnakú príležitosť preukázať svoje schopnosti.