Varför ett EU-jobb?

Förstasida > Varför ett EU-jobb?

Gör skillnad i EU

Söker du ett nytt spännande jobb i en dynamisk miljö? Då har du hittat rätt. Oavsett om du jobbar för en EU-institution eller någon av EU-byråerna, så är EU en stimulerande och utmanande arbetsplats. Vi välkomnar ansökningar från alla typer av människor, så ett jobb hos oss innebär att du får jobba tillsammans med arbetskamrater från olika kulturer och med vitt skilda bakgrunder. Du får också användning för dina språkkunskaper. För de flesta tjänster måste du tala minst två av de officiella EU-språken. När du har börjat jobba för EU erbjuds du möjlighet att förbättra dina språkkunskaper genom språkkurser. Alla nyanställda får hjälp att förverkliga sin fulla potential inom den karriärväg de valt. EU erbjuder alla anställda konkurrenskraftiga löner.

Hos oss finns inte bara otaliga karriärmöjligheter på EU:s institutioner i t.ex. Bryssel och Luxemburg utan också många jobb på byråer runtom i EU och på EU:s delegationer i hela världen.

I den här broschyren (finns på 24 språk) kan du läsa mer om vad EU är och gör.

Intressant jobb med många utmaningar

I EU-institutionerna får du arbeta med aktuella frågor som du hör om i nyheterna varje dag, t.ex. klimatfrågor, migration, säkerhet och mobilkommunikation.

En grupp människor tittar på information på en vägg.

Arbetsplats med möjligheter

Vi erbjuder inte ett ”jobb för livet” utan ett ”liv med olika jobb”. Hos oss är det lätt att flytta mellan avdelningar och institutioner.

Jobb i Bryssel eller Luxemburg

Ditt första EU-jobb finns för det mesta i Bryssel eller Luxemburg. Båda städerna är gröna och lätta att bo i. De är också internationella och kosmopolitiska och ligger centralt i Europa.

Bidra till EU:s framtid

Ditt jobb går inte ut på att öka företagsvinster, utan på att förbättra livet för omkring 450 miljoner EU-invånare. Det är en utmaning och ett privilegium, varje dag.

Internationell arbetsmiljö

Varje dag kan du träffa kollegor från alla EU-länder. Den internationella och flerspråkiga arbetsmiljön är både stimulerande och berikande. Du kan också ta chansen att jobba hos någon av EU:s byråer runtom i Europa eller delegationerna i övriga världen.

En EU-byggnad med flaggor framför.

Mångfald och jämlikhet

Du får arbeta med duktiga kollegor med olika bakgrund. EU-institutionerna diskriminerar inga sökande på grund av t.ex. kön, ras, hudfärg, etniskt eller socialt ursprung, språk, religion eller övertygelse, politisk eller annan åskådning, funktionsnedsättning, ålder eller sexuell läggning. Alla har samma möjlighet att visa vad de kan under urvalsförfarandet. 

En grupp människor.