Gyakran feltett kérdések

Home > Gyakran feltett kérdések > Pályázati feltételek

Pályázati feltételek

Fel kell-e tüntetnem a jelentkezési lapon az összes képesítésemet/oklevelemet?

Igen, Önnek az összes képesítését/oklevelét meg kell adnia. A jelentkezési lap 1. pontjában ugyanis a következőképpen kell nyilatkoznia: „Kijelentem, hogy a megadott információk valósak és hiánytalanok.” Az a pályázó, aki ennek a követelménynek nem tesz eleget, kizárható a kiválasztási eljárásból.

tovább

Egyik EU tagállamnak sem vagyok állampolgára. Jelentkezhetek-e?

Nem. A jelentkezés érvényesítésének időpontjában Önnek kötelezően az egyik uniós tagállam állampolgárának kell lennie. Érvényes tartózkodási engedély nem tekintendő állampolgárságot igazoló okmánynak.

tovább

Részt vehetek-e annak ellenére, hogy nem felelek meg az összes pályázati feltételnek?

A jelentkezőknek az összes pályázati feltételnek meg kell felelniük, ellenkező esetben azt tanácsoljuk, ne jelentkezzen.

tovább

Van-e felvételi korhatár?

Nincs. A tisztviselők kötelező nyugdíjkorhatára azonban 66 év. További információk az uniós tisztviselők személyzeti szabályzatában olvashatók.

tovább

Milyen (szakmai vagy oktatási) képesítéssel kell rendelkezni?

Az iskolai végzettségre vonatkozó minimumkövetelmény attól függ, milyen állásra jelentkezik a pályázó. Általánosságban: a felsőfokú végzettséget nem igénylő (asszisztensi vagy a II., III. besorolási csoportba tartozó) állásokra (legalább) középfokú iskolai végzettség megszerzése után lehet jelentkezni, a felsőfokú végzettséget igénylő (tanácsosi vagy a IV. besorolási csoportba tartozó) állásokra a (legalább hároméves) felsőoktatási tanulmányok sikeres befejezése után lehet jelentkezni. Bizonyos esetekben feltétel lehet, hogy a pályázó az adott területen szakmai gyakorlattal rendelkezzen.

tovább

Jelentkezhetek-e, ha túlképzett vagyok a meghirdetett állásra?

A versenyvizsga-felhívás vagy pályázati felhívás rögzíti a képzettségre és a szakmai tapasztalatra vonatkozó minimumkövetelményeket és részletesen bemutatja az adott munkakörben elvégzendő feladatokat. A versenyvizsgára bárki jelentkezhet, aki megfelel ezeknek a minimumkövetelményeknek és megfelelő képzettséggel/tapasztalattal rendelkezik. Hiába van azonban a pályázónak magasabb képzettsége vagy több munkatapasztalata, sikeres vizsga esetén kizárólag a kiírt profilra és a megadott besorolási fokozatba/csoportba vehető föl. Alapképzési diplomával pl. nyugodtan lehet asszisztensnek is...

tovább

Választ kapott a kérdésre?

Igen Nem