Gå til hovedindhold
Europa-Kommissionens logo

Får jeg refunderet mine rejseudgifter?

EPSO yder ikke bidrag til rejseudgifter i forbindelse med din deltagelse i computerbaserede prøver eller mellemliggende/indledende prøver (dvs. multiple choice-test, prøver i e-mailindbakke og oversættelsesprøver).

Ansøgere, som inviteres til casestudy-testen eller til en skriftlig prøve inden for det specifikke område, og som har fast adresse i et land uden for EU, har ret til at anmode om et bidrag til deres rejseudgifter, hvis disse prøver indgår i assessmentcentret (se den relevante meddelelse om udvælgelsesprøve).

Når du deltager i prøverne i assessmentcentret, kan du, hvis du er berettiget til det, anmode om et tilskud til dine rejseomkostninger, men du kan ikke få alle dine faktiske udgifter refunderet (artikel 2). Bidrag til opholdsudgifter gives desuden kun hvis assessmentcentrets forskellige prøver finder sted over to på hinanden følgende dage eller med op til tre dages mellemrum (artikel 6). Du kan ikke få tilskud til opholdsudgifter for natten inden eller natten efter assessmentcentret i overensstemmelse med reglerne herunder:

Vigtigt: Du har 3 måneder fra datoen for din prøve til at indsende den fulde anmodning om bidrag til dine rejse-/opholdsudgifter.

Den adresse, du angiver i din EPSO-konto, vil som hovedregel blive brugt som grundlag for beregning af tilskuddet.

Hvis du er berettiget til tilskud, skal du:

  •  udfylde dokumenterne (retlig enhed (vælg "Fysisk person") og bankoplysninger)
  •  udskrive og underskrive dem
  •  bede din bank om at sætte stempel på formularen med dine bankoplysninger
  •  udskrive, udfylde og underskrive "tilskudsformularen"
  •  sende ovenstående dokumenter sammen med en kopi af dit ID-kort eller pas og dokumentation for dine rejse- og/eller opholdsudgifter til:

European Personnel Selection Office
Travel expenses candidates
L-107
B-1049 Bruxelles
Belgien

Hvis du vil vide mere om, hvordan du ansøger om tilskud til rejse- og/eller opholdsudgifter, kan du gå til dette relaterede spørgsmål.