Gå til hovedindhold

EPSO-prøver

Senest opdateret: 08-06-2022
 

Lær mere om vores test

Som led i hver enkelt almindelig udvælgelsesprøve eller udvælgelsesproces, der offentliggøres på EPSO's hjemmeside, vil du skulle tage en række test, der bedømmer generelle og særlige kompetencer. Evalueringsprocessen gennemføres i flere faser: i den første fase vil du skulle tage en række computerbaserede multiple choice-test. I forbindelse med udvælgelsesprøver for specialister kan denne indledende fase baseres alene på kvalifikationer.

Hvis du består den computerbaserede test og/eller udvælgelsen på basis af kvalifikationer og opfylder alle de generelle og specifikke ansøgningskrav i onlineansøgningsformularen, inviteres du til et assessmentcenter. Testene i assessmentcentret afholdes online (på afstand) og finder normalt sted på forskellige datoer.

Kompetencer og hovedelementer

I assessmentcentret vurderes dine generelle kompetencer og dine specifikke kompetencer med hensyn til den pågældende jobprofil. For en given øvelse består hver generel kompetence af fem definerede hovedelementer, som er de aspekter, der tages i betragtning ved vurderingen af en kompetence. Ansøgerne observeres med udgangspunkt i hvert enkelt hovedelement og får et samlet pointtal for hele kompetencen. Du kan læse mere om de hovedelementer, der anvendes til at vurdere de generelle kompetencer.

Typer af test

Nedenfor kan du finde beskrivelser af og eksempler på forskellige typer test. De skal give dig en idé om de øvelser, du kan blive bedt om at gennemføre, og de spørgsmål, du eventuelt kan blive stillet.

Bemærk, at antallet og typen af test, du skal op til, afhænger af, hvilken type udvælgelsesprøve, du søger. Alle detaljerede oplysninger om hver enkelt udvælgelsesprøve findes i den relevante meddelelse om udvælgelsesprøve eller indkaldelse af interessetilkendegivelser.

Hvis du vil vide mere om EPSO's udvælgelsesprøver, kan du også gå ind på siden EPSO-prøver: Side om myter og fakta.

 

Sekretærer (AST-SC)

Onlineprøver: prøveeksempler

Ræsonnementsprøver:

 • verbal (bedømmer din evne til tænke logisk og forstå verbale og numeriske oplysninger)
 • numerisk (bedømmer din evne til tænke logisk og forstå numeriske oplysninger)
 • abstrakt (bedømmer din evne til at tænke logisk og forstå forbindelserne mellem begreber, der ikke indeholder sproglige, rumlige eller numeriske elementer)

Test af professionelle kompetencer:

 • rigtighed og præcision (vurdering af din evne til at bearbejde oplysninger hurtigt)
 • prioritering og organisation (vurdering af din evne til at organisere og prioritere arbejdsopgaver)

Test af sproglig forståelse: prøveeksempler på 24 sprog. Prøven i sproglig forståelse omfatter 12 multiple choice-spørgsmål, som har til formål at vurdere dine sproglige færdigheder med hensyn til ordforråd, grammatik/syntaks og stil. De handler ikke om forhold i en specifik institution, et specifikt agentur eller en specifik tjeneste. Hvert spørgsmål bygger på et scenarie med fire forskellige svarmuligheder, hvoraf én er korrekt. Hvert korrekt svar giver ét point. Forkerte svar giver ikke strafpoint. Ansøgerne har i alt 30 minutter til at svare på de 12 multiple choice-spørgsmål.  Tidsfaktoren spiller også ind ved vurderingen, men prøven er udformet, så ansøgerne har mulighed for at svare på alle spørgsmål inden for tidsrammen. Spørgsmålene kræver ikke yderligere viden og vedrører kun oplysninger, som findes i teksten.

Test af kendskab til Microsoft Office: prøveeksempler på engelsk og fransk. Denne Microsoft Word-test skal vise dit kendskab til funktionerne i MS Word 2016 og brugen af dem. I meddelelsen om udvælgelsesprøven kan du se antallet af spørgsmål, varigheden af testen og det antal point, der kræves for at bestå.

Test af skriftlig formuleringsevne: Denne praktiske test skal vise dine formuleringsevner (særligt med hensyn til stavning, ordforråd og grammatik) på dit sprog 2, ikke din viden om det pågældende emne. Du vil få udleveret en liste over forskellige emner, hvorfra du kun skal vælge ét emne. Du vil blive bedt om at udarbejde en tekst om det valgte emne. Testen foregår på computer og varer 30 minutter.

Rollespil: Under denne øvelse spiller du en rolle i en personlig interaktion med en rollespiller. Rollespillet varer i sig selv 15-20 minutter og giver mulighed for at teste flere generelle kompetencer. Det går ud på at holde et møde med rollespilleren om den beskrevne situation. Den uddannede rollespiller giver dig muligvis yderligere informationer i løbet af mødet i henhold til et delvist struktureret manuskript. 

Områderelateret prøve: Den områderelaterede prøve består af en række multiple choice-spørgsmål, som skal teste de kompetencer, der er nødvendige for at udføre opgaverne i den specifikke profil. Hvert spørgsmål har fire forskellige svarmuligheder, hvoraf én er korrekt. Nærmere oplysninger findes i meddelelsen om udvælgelsesprøve eller i invitationen.

Områderelateret interview (sekretærer): I løbet af samtalen vil dine specifikke kompetencer og din viden på området blive testet grundigt. Følgende tre generelle kompetencer vil også blive bedømt, men uden at der spørges direkte ind til dem: Analyse og problemløsning, kommunikation og robusthed.

 

Assistenter (AST)

Onlineprøver: prøveeksempler

Ræsonnementsprøver:

 • verbal (bedømmer din evne til tænke logisk og forstå verbale og numeriske oplysninger)
 • numerisk (bedømmer din evne til tænke logisk og forstå numeriske oplysninger)
 • abstrakt (bedømmer din evne til at tænke logisk og forstå forbindelserne mellem begreber, der ikke indeholder sproglige, rumlige eller numeriske elementer)

Test af professionelle kompetencer:

 • rigtighed og præcision (vurdering af din evne til at bearbejde oplysninger hurtigt)
 • prioritering og organisation (vurdering af din evne til at organisere og prioritere arbejdsopgaver)

Prøve af dømmekraft i forskellige situationer: prøveeksempler på engelsk, fransktysk og eksempel på bedømmelse. Denne test skal vise din typiske adfærd i en arbejdssammenhæng.

Områderelateret prøve: Den områderelaterede prøve består af en række multiple choice-spørgsmål, som skal teste de kompetencer, der er nødvendige for at udføre opgaverne i den specifikke profil. Hvert spørgsmål har fire forskellige svarmuligheder, hvoraf én er korrekt. Nærmere oplysninger findes i meddelelsen om udvælgelsesprøve eller i invitationen.

Test af sproglig forståelse: prøveeksempler på 24 sprog. Prøven i sproglig forståelse omfatter 12 multiple choice-spørgsmål, som har til formål at vurdere dine sproglige færdigheder med hensyn til ordforråd, grammatik/syntaks og stil. De handler ikke om forhold i en specifik institution, et specifikt agentur eller en specifik tjeneste. Hvert spørgsmål bygger på et scenarie med fire forskellige svarmuligheder, hvoraf én er korrekt. Hvert korrekt svar giver ét point. Forkerte svar giver ikke strafpoint. Ansøgerne har i alt 30 minutter til at svare på de 12 multiple choice-spørgsmål.  Tidsfaktoren spiller også ind ved vurderingen, men prøven er udformet, så ansøgerne har mulighed for at svare på alle spørgsmål inden for tidsrammen. Spørgsmålene kræver ikke yderligere viden og vedrører kun oplysninger, som findes i teksten.

Test i sproglig revision: Denne test handler om at rette sproglige fejl (nummerering, tegnsætning, grammatik/stavning og ordforråd) og formateringsfejl i oversættelser. Kildeteksten på dit sprog 2 vises på skærmen. En oversættelse af denne tekst til dit sprog 1 i redigérbart Word-format (MS Office 2010) indeholder sproglige og formateringsmæssige fejl i forhold til kildesproget. Du skal opdage og rette disse fejl, så oversættelsen kommer til at svare til kildeteksten. Testen varer ca. en time.

Udarbejdelse af memo vedrørende arbejdsopgaver/skriftlig prøve inden for området: Denne test skal vurdere nogle af de vigtigste kompetencer, der kræves for at kunne udføre arbejdsopgaverne for en bestemt profil. Du præsenteres for en særlig situation i form af en kort briefing og skal derefter udarbejde et memo om de forskellige måder, situationen kan håndteres på. Testen foregår på computer og skal gennemføres på dit sprog 2. Det nødvendige antal point angives i meddelelsen om udvælgelsesprøven.

Interview om særlige kompetencer/områderelateret interview: Denne test skal evaluere visse eller alle (se meddelelsen om udvælgelsesprøven) de kompetencer, der er nødvendige for at udføre arbejdsopgaverne for en bestemt profil. Det er en struktureret samtale med to medlemmer af udvælgelseskomitéen, som foregår på dit sprog 2. Det nødvendige antal point angives i meddelelsen om udvælgelsesprøven. Interviewet om særlige kompetencer/det områderelaterede interview skal ikke forveksles med interviewet om generelle kompetencer, som også er en struktureret samtale, men med fokus på generelle kompetencer frem for specifikke opgaver. 

Situationsbaseret interview om generelle kompetencer: prøveeksempler på engelsk og fransk – et interview, der har til formål at vurdere dine generelle kompetencer via spørgsmål om, hvordan du ville reagere i bestemte situationer. Inden interviewet bliver du bedt om at gennemlæse en skriftlig opgave samt baggrundsinformation online som forberedelse til øvelsen. Den situation, der beskrives i opgaven vil blive drøftet under samtalen, og derudover vil en række andre situationer, der ikke er beskrevet i opgaven, indgå i samtalen. Det situationsbaserede interview om generelle kompetencer gennemføres som fjerninterview via et videokonferenceværktøj. I løbet af samtalen har ansøgeren mulighed for at se i den skriftlige opgave og baggrundsinformationen.

Færdiggørelse af en tekst: Denne test handler om at rette formateringsfejl i en oversættelse. Kildeteksten på dit sprog 2 vises på skærmen. En oversættelse af denne tekst til dit første sprog i redigérbart Word-format indeholder sproglige og formateringsmæssige fejl i forhold til kildesproget. Du skal opdage og rette disse fejl, så oversættelsen kommer til at svare til kildeteksten. Testen varer ca. en time.

Casestudie: prøveeksempler på engelsk og fransk – dette er en computerbaseret test baseret på et relevant scenarie, hvor du præsenteres for en række problemer, du skal løse eller reagere på, udelukkende med udgangspunkt i det foreliggende materiale.

Interview om generelle kompetencer: Interviewet om generelle kompetencer har til formål at evaluere nogle af de generelle kompetencer, afhængigt af, hvilken udvælgelsesprøve og lønklasse, du har indgivet ansøgning til (se meddelelsen om udvælgelsesprøve). Samtalen fokuserer på hver kompetence i ca. 10 minutter. Spørgsmålene er struktureret på en sådan måde, at bedømmerne får mulighed for at fastslå dine generelle kompetencer.

 

Administratorer (AD-generalister)

Onlineprøver: prøveeksempler

Ræsonnementsprøver:

 • verbal (bedømmer din evne til tænke logisk og forstå verbale og numeriske oplysninger)
 • numerisk (bedømmer din evne til tænke logisk og forstå numeriske oplysninger)
 • abstrakt (bedømmer din evne til at tænke logisk og forstå forbindelserne mellem begreber, der ikke indeholder sproglige, rumlige eller numeriske elementer)

Eksempler på testspørgsmål inden for situationsbestemt dømmekraftDenne test skal vise din typiske adfærd i en arbejdskontekst. Yderligere prøveeksempler på engelskfransktysk og eksempel på bedømmelse.

Situationsbaseret interview om generelle kompetencer: prøveeksempler på: engelsk og fransk – et interview, der har til formål at vurdere dine generelle kompetencer via spørgsmål om, hvordan du ville reagere i bestemte situationer. Inden interviewet bliver du bedt om at gennemlæse en skriftlig opgave samt baggrundsinformation online som forberedelse til øvelsen. Den situation, der beskrives i opgaven vil blive drøftet under samtalen, og derudover vil en række andre situationer, der ikke er beskrevet i opgaven, indgå i samtalen. Det situationsbaserede interview om generelle kompetencer gennemføres som fjerninterview via et videokonferenceværktøj. I løbet af samtalen har ansøgeren mulighed for at se i den skriftlige opgave og baggrundsinformationen.

Mundtlig fremlæggelse: prøveeksempler. Dette er en individuel test af analyse- og fremlæggelsesevner, hvor du skal fremlægge en opgave og besvare nogle spørgsmål vedrørende en hypotetisk arbejdsrelateret situation. Som forberedelse til testen bedes du forud for samtalen læse og analysere alle tilgængelige versioner af en skriftlig onlineopgave samt den relevante baggrundsinformation. Ved begyndelsen af samtalen får du besked om, hvilken version af opgaven du skal fremlægge (uden visuelle hjælpemidler) og besvare spørgsmål om. Den mundtlige fremlæggelse varer 20 minutter og tester dig i en række kompetencer som angivet i meddelelsen om udvælgelsesprøven.

Casestudie: prøveeksempler på engelskfransk og tysk. Dette er en computerbaseret test baseret på et relevant scenarie, hvor du præsenteres for en række problemer, du skal løse eller reagere på, udelukkende med udgangspunkt i det foreliggende materiale.

Interview om generelle kompetencer: Interviewet om generelle kompetencer har til formål at evaluere nogle af de generelle kompetencer, afhængigt af, hvilken udvælgelsesprøve og lønklasse, ansøgeren har indgivet ansøgning til (se meddelelsen om udvælgelsesprøve). Samtalen fokuserer på hver kompetence i ca. 10 minutter. Spørgsmålene er struktureret på en sådan måde, at bedømmerne får mulighed for at fastslå dine generelle kompetencer.

Interview om motivation: Ansøgernes motivation for at søge job i EU har mange facetter og består af flere elementer: hvordan deres interesse for at arbejde for EU er opstået, hvor bevidste de er om EU's værdier, og i hvor høj grad de tilslutter sig disse værdier, hvor godt de forstår EU's nuværende og fremtidige udfordringer, hvilke forventninger de har til en karriere i EU samt hvilket kendskab de har til EU og dets oprindelse, til EU-institutionerne og til EU's vigtigste politikker. På basis af disse spørgsmål er der blevet udformet et interview om motivation, som består af en samtale på 20 minutter med to medlemmer af udvælgelseskomitéen. Interviewet om motivation tester hvert af de ovenstående spørgsmål.

 

Administratorer (AD-specialister)

Onlineprøver: prøveeksempler

Ræsonnementsprøver:

 • verbal (bedømmer din evne til tænke logisk og forstå verbale og numeriske oplysninger)
 • numerisk (bedømmer din evne til tænke logisk og forstå numeriske oplysninger)
 • abstrakt (bedømmer din evne til at tænke logisk og forstå forbindelserne mellem begreber, der ikke indeholder sproglige, rumlige eller numeriske elementer)

Eksempler på spørgsmål inden for situationsbestemt dømmekraft: Denne test skal vise din typiske adfærd i en arbejdskontekst. Yderligere prøveeksempler på engelskfransktysk og eksempel på bedømmelse.

Test af sproglig forståelse:prøveeksempler på 24 sprog - Prøven i sproglig forståelse omfatter 12 multiple choice-spørgsmål, som har til formål at vurdere dine sproglige færdigheder med hensyn til ordforråd, grammatik/syntaks og stil. De handler ikke om forhold i en specifik institution, et specifikt agentur eller en specifik tjeneste. Hvert spørgsmål bygger på et scenarie med fire forskellige svarmuligheder, hvoraf én er korrekt. Hvert korrekt svar giver ét point. Forkerte svar giver ikke strafpoint. Ansøgerne har i alt 25 minutter til at svare på de 12 multiple choice-spørgsmål.  Tidsfaktoren spiller også ind ved vurderingen, men prøven er udformet, så ansøgerne har mulighed for at svare på alle spørgsmål inden for tidsrammen. Spørgsmålene kræver ikke yderligere viden og vedrører kun oplysninger, som findes i teksten.

Rollespil: Under denne øvelse spiller du en rolle i en personlig interaktion med en rollespiller. Rollespillet varer i sig selv 15-20 minutter og giver mulighed for at teste flere generelle kompetencer. Det går ud på at holde et møde med rollespilleren om den beskrevne situation. Den uddannede rollespiller giver dig muligvis yderligere informationer i løbet af mødet i henhold til et delvist struktureret manuskript.

Situationsbaseret interview om generelle kompetencer: prøveeksempler på: engelsk og fransk – et interview, der har til formål at vurdere dine generelle kompetencer via spørgsmål om, hvordan du ville reagere i bestemte situationer. Inden interviewet bliver du bedt om at gennemlæse en skriftlig opgave samt baggrundsinformation online som forberedelse til øvelsen. Den situation, der beskrives i opgaven vil blive drøftet under samtalen, og derudover vil en række andre situationer, der ikke er beskrevet i opgaven, indgå i samtalen. Det situationsbaserede interview om generelle kompetencer gennemføres som fjerninterview via et videokonferenceværktøj. I løbet af samtalen har ansøgeren mulighed for at se i den skriftlige opgave og baggrundsinformationen.

Mundtlig fremlæggelse: prøveeksempler. Dette er en individuel test af analyse- og fremlæggelsesevner, hvor du skal fremlægge en opgave og besvare nogle spørgsmål vedrørende en hypotetisk arbejdsrelateret situation. Som forberedelse til testen bedes du forud for samtalen læse og analysere alle tilgængelige versioner af en skriftlig onlineopgave samt den relevante baggrundsinformation. Ved begyndelsen af samtalen får du besked om, hvilken version af opgaven du skal fremlægge (uden visuelle hjælpemidler) og besvare spørgsmål om. Den mundtlige fremlæggelse varer 20 minutter og tester dig i en række kompetencer som angivet i meddelelsen om udvælgelsesprøven.

Casestudie: engelskfransktysk. Dette er en computerbaseret test baseret på et relevant scenarie, hvor du præsenteres for en række problemer, du skal løse eller reagere på, udelukkende med udgangspunkt i det foreliggende materiale.

Interview om generelle kompetencer: Interviewet om generelle kompetencer har til formål at evaluere nogle af de generelle kompetencer, afhængigt af, hvilken udvælgelsesprøve og lønklasse, ansøgeren har indgivet ansøgning til (se meddelelsen om udvælgelsesprøve). Samtalen fokuserer på hver kompetence i ca. 10 minutter. Spørgsmålene er struktureret på en sådan måde, at bedømmerne får mulighed for at fastslå dine generelle kompetencer.

Områderelateret interview: Denne test skal evaluere visse eller alle (se meddelelsen om udvælgelsesprøven) de kompetencer, der er nødvendige for at udføre arbejdsopgaverne for en bestemt profil. Det er en struktureret samtale med to medlemmer af udvælgelseskomitéen, som foregår på dit sprog 2. Det nødvendige antal point angives i meddelelsen om udvælgelsesprøven. Interviewet om særlige kompetencer/det områderelaterede interview skal ikke forveksles med interviewet om generelle kompetencer, som også er en struktureret samtale, men med fokus på generelle kompetencer frem for specifikke opgaver.

Skriftlig opgave inden for området: Denne test skal vurdere nogle af de vigtigste kompetencer, der kræves for at kunne udføre arbejdsopgaverne for en bestemt profil. Du præsenteres for en særlig situation i form af en kort briefing og skal derefter skrive en tekst om de forskellige måder, situationen kan håndteres på. Testen foregår på computer og skal gennemføres på dit sprog 2. Det nødvendige antal point angives i meddelelsen om udvælgelsesprøven.

Områderelateret prøve: Den områderelaterede prøve består af en række multiple choice-spørgsmål, som skal teste de kompetencer, der er nødvendige for at udføre opgaverne i den specifikke profil. Hvert spørgsmål har fire forskellige svarmuligheder, hvoraf én er korrekt. Nærmere oplysninger findes i meddelelsen om udvælgelsesprøve eller i invitationen.

 

Jurist-lingvister (AD)

Onlineprøver: prøveeksempler

Ræsonnementsprøver:

 • verbal (bedømmer din evne til tænke logisk og forstå verbale og numeriske oplysninger)
 • numerisk (bedømmer din evne til tænke logisk og forstå numeriske oplysninger)
 • abstrakt (bedømmer din evne til at tænke logisk og forstå forbindelserne mellem begreber, der ikke indeholder sproglige, rumlige eller numeriske elementer)

Eksempler på testspørgsmål inden for situationsbestemt dømmekraftDenne test skal vise din typiske adfærd i en arbejdskontekst. Yderligere prøveeksempler på engelskfransktysk og eksempel på bedømmelse.

Test af sproglig forståelse:prøveeksempler på 24 sprog. Prøven i sproglig forståelse omfatter 12 multiple choice-spørgsmål, som har til formål at vurdere dine sproglige færdigheder med hensyn til ordforråd, grammatik/syntaks og stil. De handler ikke om forhold i en specifik institution, et specifikt agentur eller en specifik tjeneste. Hvert spørgsmål bygger på et scenarie med fire forskellige svarmuligheder, hvoraf én er korrekt. Hvert korrekt svar giver ét point. Forkerte svar giver ikke strafpoint. Ansøgerne har i alt 25 minutter til at svare på de 12 multiple choice-spørgsmål.  Tidsfaktoren spiller også ind ved vurderingen, men prøven er udformet, så ansøgerne har mulighed for at svare på alle spørgsmål inden for tidsrammen. Spørgsmålene kræver ikke yderligere viden og vedrører kun oplysninger, som findes i teksten.

Oversættelsestest: prøveeksempler på tysk, engelsk, spansk, fransk og italiensk

Resumétest:prøveeksempel. I denne test får du en tekst på dit sprog 3, som du bliver bedt om at skrive et resumé af på dit sprog 1 (udvælgelsesprøvens sprog) på computer. Prøven varer ca. 2 timer. Brug af ordbøger er forbudt.

Situationsbaseret interview om generelle kompetencer: prøveeksempler på: engelsk og fransk – et interview, der har til formål at vurdere dine generelle kompetencer via spørgsmål om, hvordan du ville reagere i bestemte situationer. Inden interviewet bliver du bedt om at gennemlæse en skriftlig opgave samt baggrundsinformation online som forberedelse til øvelsen. Den situation, der beskrives i opgaven vil blive drøftet under samtalen, og derudover vil en række andre situationer, der ikke er beskrevet i opgaven, indgå i samtalen. Det situationsbaserede interview om generelle kompetencer gennemføres som fjerninterview via et videokonferenceværktøj. I løbet af samtalen har ansøgeren mulighed for at se i den skriftlige opgave og baggrundsinformationen.

Interview om generelle kompetencer: Interviewet om generelle kompetencer har til formål at evaluere nogle af de generelle kompetencer, afhængigt af, hvilken udvælgelsesprøve og lønklasse, du har indgivet ansøgning til (se meddelelsen om udvælgelsesprøve). Samtalen fokuserer på hver kompetence i ca. 10 minutter. Spørgsmålene er struktureret på en sådan måde, at bedømmerne får mulighed for at fastslå dine generelle kompetencer.

 

Oversættere (AD)

Onlineprøver: prøveeksempler

Ræsonnementsprøver:

 • verbal (bedømmer din evne til tænke logisk og forstå verbale og numeriske oplysninger)
 • numerisk (bedømmer din evne til tænke logisk og forstå numeriske oplysninger)
 • abstrakt (bedømmer din evne til at tænke logisk og forstå forbindelserne mellem begreber, der ikke indeholder sproglige, rumlige eller numeriske elementer)

Eksempler på testspørgsmål inden for situationsbestemt dømmekraftDenne test skal vise din typiske adfærd i en arbejdskontekst. Yderligere prøveeksempler på engelskfransktysk og eksempel på bedømmelse.

Oversættelsesprøveprøveeksempler på 24 sprog

Revisionsprøveprøveeksempel – revision af en tekst, der er oversat fra dit sprog 2 til dit sprog 1.

Prøver i sproglig forståelse: prøveeksempler på 24 sprog. Prøven i sproglig forståelse omfatter 12 multiple choice-spørgsmål, som har til formål at vurdere dine sproglige færdigheder med hensyn til ordforråd, grammatik/syntaks og stil. De handler ikke om forhold i en specifik institution, et specifikt agentur eller en specifik tjeneste. Hvert spørgsmål bygger på et scenarie med fire forskellige svarmuligheder, hvoraf én er korrekt. Hvert korrekt svar giver ét point. Forkerte svar giver ikke strafpoint. Ansøgerne har i alt 25 minutter til at svare på de 12 multiple choice-spørgsmål.  Tidsfaktoren spiller også ind ved vurderingen, men prøven er udformet, så ansøgerne har mulighed for at svare på alle spørgsmål inden for tidsrammen. Spørgsmålene kræver ikke yderligere viden og vedrører kun oplysninger, som findes i teksten.

Situationsbaseret interview om generelle kompetencer: prøveeksempler på: engelsk og fransk – et interview, der har til formål at vurdere dine generelle kompetencer via spørgsmål om, hvordan du ville reagere i bestemte situationer. Inden interviewet bliver du bedt om at gennemlæse en skriftlig opgave samt baggrundsinformation online som forberedelse til øvelsen. Den situation, der beskrives i opgaven vil blive drøftet under samtalen, og derudover vil en række andre situationer, der ikke er beskrevet i opgaven, indgå i samtalen. Det situationsbaserede interview om generelle kompetencer gennemføres som fjerninterview via et videokonferenceværktøj. I løbet af samtalen har ansøgeren mulighed for at se i den skriftlige opgave og baggrundsinformationen.

Mundtlig fremlæggelse: prøveeksempler. Dette er en individuel test af analyse- og fremlæggelsesevner, hvor du skal fremlægge en opgave og besvare nogle spørgsmål vedrørende en hypotetisk arbejdsrelateret situation. Som forberedelse til testen bedes du forud for samtalen læse og analysere alle tilgængelige versioner af en skriftlig onlineopgave samt den relevante baggrundsinformation. Ved begyndelsen af samtalen får du besked om, hvilken version af opgaven du skal fremlægge (uden visuelle hjælpemidler) og besvare spørgsmål om. Den mundtlige fremlæggelse varer 20 minutter og tester dig i en række kompetencer som angivet i meddelelsen om udvælgelsesprøven.

Prøve i kendskab til hovedsproget: prøveeksempel. Prøven i kendskab til hovedsproget er en multiple-choice-prøve bestående af 25 uafhængige spørgsmål. Hvert spørgsmål har fire svarmuligheder, hvoraf kun én (A, B, C eller D) er den korrekte. Du har 25 minutter til at gennemføre prøven. Spørgsmålene kan være inden for ethvert af følgende områder: grammatik, ordforråd, idiomatisk sprogbrug, stavning og tegnsætning.

 

Tolke (AD)

Onlineprøver: prøveeksempler

Ræsonnementsprøver:

 • verbal (bedømmer din evne til tænke logisk og forstå verbale og numeriske oplysninger)
 • numerisk (bedømmer din evne til tænke logisk og forstå numeriske oplysninger)
 • abstrakt (bedømmer din evne til at tænke logisk og forstå forbindelserne mellem begreber, der ikke indeholder sproglige, rumlige eller numeriske elementer)

Mundtlig fremlæggelse: prøveeksempler. Dette er en individuel test af analyse- og fremlæggelsesevner, hvor du skal fremlægge en opgave og besvare nogle spørgsmål vedrørende en hypotetisk arbejdsrelateret situation. Som forberedelse til testen bedes du forud for samtalen læse og analysere alle tilgængelige versioner af en skriftlig onlineopgave samt den relevante baggrundsinformation. Ved begyndelsen af samtalen får du besked om, hvilken version af opgaven du skal fremlægge (uden visuelle hjælpemidler) og besvare spørgsmål om. Den mundtlige fremlæggelse varer 20 minutter og tester dig i en række kompetencer som angivet i meddelelsen om udvælgelsesprøven.

 

Kontraktansatte/CAST Permanent

Ræsonnementsprøver:
Hvad angår FG I, II og III henvises til afsnittene om assistenter (AST) og sekretærer (AST-SC).
For FG IV, se afsnittet vedrørende administratorer (AD-generalister).

Kompetencebaseret prøve: Der er tale om multiple choice-test, hvor du bliver bedømt på din viden på et område, der svarer til en specifik jobprofil. Du kan se nærmere oplysninger i indkaldelsen af interessetilkendegivelser.
Kompetenceprøven for kontraktansatte består af 25 multiple choice-spørgsmål, som skal teste de kompetencer, der er nødvendige for at udføre opgaverne i den specifikke profil. Spørgsmålene i kompetenceprøverne er relateret til de opgaver, der er beskrevet i indkaldelsen af interessetilkendegivelser. De handler ikke om forhold i en specifik institution, et specifikt agentur eller en specifik tjeneste. Hvert spørgsmål bygger på et scenarie med fire forskellige svarmuligheder, hvoraf én er korrekt.  Hvert korrekt svar giver ét point. Forkerte svar giver ikke strafpoint. Ansøgerne har i alt 50 minutter til at svare på de 25 multiple choice-spørgsmål.  Tidsfaktoren spiller også ind ved vurderingen, men prøven er udformet, så ansøgerne har mulighed for at svare på alle spørgsmål inden for tidsrammen. Kompetenceprøven aflægges på ansøgerens sprog 2. Ansøgere i ansættelsesgruppe II og III skal have 13 ud af 25 point for at bestå, mens ansøgere i ansættelsesgruppe IV skal have 16 ud af 25 point. Denne type test anvendes for følgende profiler:

Økonomi: spørgsmål om finansielle procedurer, regnskabsmæssig forvaltning, analyse og rådgivning (revisioner og kontroller), som også kan omfatte økonomiske teorier og værktøjer til overvågning og analyse af økonomiske og finansielle tendenser, data og udviklinger.
Projekt-/programforvaltning: spørgsmål om kendskab til projekt-/programforvaltning (planlægning, overvågning, evaluering osv.) som også omfatter relevante finansielle aspekter, kommunikation og kvalitetssikring.
Sekretærer/kontorassistenter: spørgsmål om en række af de opgaver, som varetages af sekretærer og kontorassistenter, såsom at arrangere møder, forberede tjenesterejser, håndtere dokumenter og mails, sortere post, styre mødekalendere osv. Grundlæggende færdigheder inden for MS Office testes også.
Administration/menneskelige ressourcer: hovedsageligt spørgsmål vedrørende personaleforvaltning og uddannelse.
Kommunikation: spørgsmål og praktiske værktøjer såsom, men ikke begrænset til, briefinger, faktablade, onlinekommunikation, sociale medier samt relevante aspekter af projektstyring, f.eks. fastlæggelse, implementering og gennemførelse af kommunikationsstrategier.
Politiske anliggender/EU-politikker: spørgsmål om kendskab til politikområder, både generelt og på EU-plan, som også kan omfatte juridiske og økonomiske emner.
Jura: spørgsmål om kendskab til EU-lovgivningen og nationale og internationale love, som også kan omfatte politiske og økonomiske emner.
Informations- og kommunikationsteknologi (IKT): spørgsmål om en række IKT-relaterede emner såsom, men ikke begrænset til, brugen af programmeringssprog (f.eks. JAVA, Visual Basic og Visual C#), administration af brugermiljø (f.eks. Windows og Unix) samt forvaltning af netværk og telekommunikation.
Personale til børnepasning: spørgsmål om børnepasning i skolefritidsordninger og udendørs børnepasningsfaciliteter (børn mellem 3,5 og 14 år) og i børnehaver/vuggestuer (børn mellem 0 og 3 år).
Skolepsykologerspørgsmål om forskellige aspekter som koordinering af arbejdet i en vuggestue eller skolefritidsordning og af personalet, børnenes livskvalitet og interaktion med forældrene og udvikling og overvågning af pædagogiske retningslinjer (herunder uddannelse).

Prøve i sproglig forståelse: Dette er et multiple choice-spørgsmål, som tester dit kendskab til dit sprog 2 (engelsk, fransk eller tysk) med hensyn til ordforråd, grammatik/syntaks og stil.
Prøven i sproglig forståelse for kontraktansatte består af 12 multiple choice-spørgsmål, som tester dit kendskab til dit sprog 2 (engelsk, fransk eller tysk) med hensyn til ordforråd, grammatik/syntaks og stil. De handler ikke om forhold i en specifik institution, et specifikt agentur eller en specifik tjeneste. Hvert spørgsmål bygger på et scenarie med fire forskellige svarmuligheder, hvoraf én er korrekt. Hvert korrekt svar giver ét point. Forkerte svar giver ikke strafpoint. Ansøgerne har i alt 30 minutter til at svare på de 12 multiple choice-spørgsmål.  Tidsfaktoren spiller også ind ved vurderingen, men prøven er udformet, så ansøgerne har mulighed for at svare på alle spørgsmål inden for tidsrammen. Ansøgere i ansættelsesgruppe III skal have 6 ud af 12 point for at bestå, mens ansøgere i ansættelsesgruppe IV skal have 7 ud af 12 point.

Denne type test anvendes for følgende profiler:
Oversættere/korrekturlæsereEn test, som skal vurdere, om ansøgerne har et godt kendskab til deres sprog 2 (engelsk, fransk eller tysk) med hensyn til ordforråd, grammatik/syntaks og stil. Spørgsmålene kræver ikke yderligere viden og vedrører kun oplysninger, som findes i teksten.

Alle disse test er computerbaserede, og du tager dem samtidigt i et testcenter efter eget valg (ud fra de tilgængelige muligheder). Listen over tilgængelige testcentre er tilgængelig for ansøgerne i deres invitation.
 

For profilen manuelt arbejde og administrative støttefunktioner: er der hverken en kompetenceprøve eller en prøve i sproglig forståelse, men kun en ræsonnementsprøve.