Gå til hovedindhold
Europa-Kommissionens logo

EPSO-test

EPSO's udvælgelsesprøver omfatter en række prøver, der har til formål at vurdere ansøgerens generelle og specifikke kompetencer.

Hovedpunkter

  • Udvælgelseskriterier: Vurdering af, om ansøgeren opfylder udvælgelseskriterierne og mindstekravene.
  • Talent screener: Kun ved udvælgelsesprøver for specialister. I ansøgningsskemaet skal ansøgerne angive alle deres faglige færdigheder, erfaringer og kvalifikationer, som derefter vil blive vurderet af udvælgelseskomitéen.
  • Computerbaserede multiple choice-prøver: Prøver i verbalt, numerisk og abstrakt ræsonnement og, for visse udvælgelsesprøver for specialister, prøver i fagområderelaterede kompetencer. Prøverne gennemføres normalt som fjerntest og/eller i et af de mange testcentre verden over. Ansøgerne skal aflægge prøverne i en fastsat prøveperiode.
  • Assessmentcenterprøver: Den afsluttende fase, hvor ansøgerne testes i generelle og faglige kompetencer. Med forskellige prøver bedømmer udvælgelseskomitéens medlemmer ansøgerens færdigheder i f.eks. analyse og problemløsning, kommunikation, prioritering og tilrettelæggelse og levering af kvalitet og resultater. Ved vurderingen af hver enkelt kompetence tages der udgangspunkt i fem såkaldte ankre. Assessmentcenterprøverne afholdes online (som fjerntest) og finder normalt sted på forskellige datoer. Bemærk, at EPSO vil anvende en ny kompetenceramme, der gælder for udvælgelsesprøver, der bliver offentliggjort i 2023. Du kan læse mere om den her: Kickstart af EPSO's omstillingsproces EU Careers (europa.eu)

Hvis du vil vide mere om EPSO's udvælgelsesprøver, kan du også gå ind på siden EPSO-prøver: Side om myter og fakta.

Typer af prøver

Nedenfor kan du for hver jobprofil finde listen over de relaterede prøver og nogle eksempler på spørgsmål, som ansøgeren kan komme ud for.