Gå til hovedindhold

Hvordan sikrer EPSO ligebehandling af ansøgere og udvælgelseskomitéens upartiskhed i udvælgelsesprocedurerne?

Question categories:

Hver udvælgelsesprocedure har sin egen udvælgelseskomité til at udvælge de bedste ansøgere, som har de kvalifikationer og kompetencer, der er beskrevet i meddelelsen om udvælgelsesprøven. Udvælgelseskomitéerne består af tjenestemænd fra EU-institutionerne, og EPSO gør sit yderste for at sikre en god balance med hensyn til medlemmernes køn og sproglige baggrund. Der skal også være repræsentanter for både ledere og ansatte uden ledelsesansvar, og der skal tages højde for den pågældende institutions størrelse. En formand, der bistås af en eller flere næstformænd, leder komitéens arbejde. Alle komitéens opgaver i forbindelse med bedømmelsen af ansøgerne i de forskellige faser af udvælgelsesproceduren er omfattet af krav om fortrolighed, og de afspejles i det endelige kompetencepas, som ansøgeren får tildelt for at sikre gennemsigtigheden.

EPSO lægger stor vægt på ligestilling og gør alt for at respektere lige muligheder, lige behandling og lige adgang for alle ansøgere, på denne måde:

  • Det overordnede princip, der ligger til grund for udvælgelseskomitéens arbejde, er princippet om upartiskhed. Der må f.eks. ikke være nogen direkte hierarkisk forbindelse eller nogen direkte familieforbindelse mellem et medlem af udvælgelseskomitéen og ansøgeren. Dog udelukker det, at der er et tidligere eller endog nuværende professionelt forhold af fjernere karakter mellem en ansøger og et komitémedlem, ikke automatisk, at komitéen kan bedømme ansøgeren.
  • Både medlemmer af udvælgelseskomitéer og ansøgere skal over for EPSO afgive en erklæring om eventuelle interessekonflikter, så EPSO kan tage sådanne forhold i betragtning og eventuelt foretage tilpasninger.
  • Udvælgelseskomitéen opfylder de forud fastsatte kriterier for kompetence, udvælgelse og bedømmelse i meddelelsen om udvælgelsesprøven. Disse kriterier bliver omhyggeligt og konsekvent dokumenteret, vedtaget og anvendt.
  • Omfattende uddannelse, coaching og supervision af komitémedlemmerne og regelmæssige gennemgangsmøder sikrer ensartede bedømmelsesmetoder.
  • EPSO foretager systematisk kvalitetskontrol og statistiske analyser for at overvåge og eliminere enhver mulig skævhed i bedømmelsen af ansøgerne.