Gå til hovedindhold

Opslåede stillinger

Søg efter opslåede faste og midlertidige stillinger, herunder stillinger som kontraktansat, praktikophold og udstationeringer, i vores ajourførte database over jobmuligheder. Se vores side om personalekategorier for flere oplysninger om den type kontrakter, der tilbydes.

Bemærk, at ikke alle stillingsopslag vises på dette website. 

Du kan også besøge EU-institutionernes og EU-organernes karrieresider for at finde flere oplysninger og jobmuligheder. 

Nogle udvælgelsesprocedurer for midlertidigt ansatte og kontraktansatte kan også tilrettelægges af EU-agenturerne selv. Stillingsopslag på institutionernes, organernes og agenturernes websites er ikke EPSO's ansvar.

Praktikant
Stillingsbetegnelse Lønklasse Sted/steder Frist
Praktikophold N/A Ljubljana (Slovenien) no deadline for application
Praktikophold (forskellige praktikantprofiler) N/A Paris (Frankrig)
Kontraktansat
Stillingsbetegnelse Lønklasse Sted/steder Frist
Výzkumný pracovník / výzkumná pracovnice FG IV Bruxelles (Belgien), Geel (Belgien), Ispra (Italien), Karlsruhe (Tyskland), Petten (Nederlandene), Sevilla (Spanien) no deadline for application
Økonomi (CAST Permanent) FG II, FG III, FG IV N/A no deadline for application
Projekt-/programledelse (CAST Permanent) FG III, FG IV N/A no deadline for application
Sekretærer/Kontorassistenter (CAST Permanent) FG II N/A no deadline for application
Administration / Menneskelige ressourcer (CAST Permanent) FG II, FG III, FG IV N/A no deadline for application
Kommunikation (CAST Permanent) FG III, FG IV N/A no deadline for application
Politiske anliggender/EU-politikker (CAST Permanent) FG III, FG IV N/A no deadline for application
Bygningsforvaltning (CAST Permanent) FG II, FG III, FG IV N/A no deadline for application
Jura (CAST Permanent) FG III, FG IV N/A no deadline for application
Informations-og kommunikationsteknologi (CAST Permanent) FG III, FG IV N/A no deadline for application
Manuelt arbejde og administrative støttefunktioner (CAST Permanent) FG I N/A no deadline for application
Personale til børnepasning (CAST Permanent) FG II N/A no deadline for application
Skolepsykologer (CAST Permanent) FG IV N/A no deadline for application
Oversættere (CAST Permanent) FG IV N/A no deadline for application
Korrekturlæsere (CAST Permanent) FG III N/A no deadline for application
Projektrådgiver FG IV Bruxelles (Belgien)
Kommunikationsassistent FG III Luxembourg (Luxembourg)
Projektmedarbejder FG III Bruxelles (Belgien)
Programmedarbejder FG IV Bukarest
JURIDISK MEDARBEJDER FG IV Bruxelles (Belgien)
Lokal informationssikkerhedsmedarbejder FG IV Paris (Frankrig)
Registerkontrolansvarlig - Kryptodepoter FG IV Madrid (Spain)
Økonomiassistent FG III Luxembourg (Luxembourg)
Finansiel assistent FG III Bratislava (Slovakiet)
Udstationerede nationale eksperter (SNE)
Stillingsbetegnelse Lønklasse Sted/steder Frist
Vyslaní národní experti N/A Bruxelles (Belgien) no deadline for application
Udstationerede nationale eksperter (SNE) N/A Ljubljana (Slovenien) no deadline for application
Udstationerede nationale eksperter (SNE) N/A Bruxelles (Belgien)
Politikekspert N/A Paris (Frankrig)
Udstationerede nationale eksperter (SNE) N/A Bratislava (Slovakiet)
Tjenestemand
Stillingsbetegnelse Lønklasse Sted/steder Frist
Administrationschefer i EU's delegationer AST 4 Byer uden for EU
Midlertidigt ansat
Stillingsbetegnelse Lønklasse Sted/steder Frist
Administrerende direktør AD 14 Bilbao (Spanien)
Direktør AD 14 Barcelona (Spanien)
Irsk oversætter AD 5 Bruxelles (Belgien)
Programmedarbejder AD 7 Bukarest
Senior politikonsulent AD 8 Bukarest
Økonomi- og budgetmedarbejder AD 8 Bukarest
Økonomiassistent AST 1, AST 3 Bruxelles (Belgien)
Galileo servicechef AD 8 Prag (Tjekkiet)
Galileo serviceudbudsingeniør AD 7 Prag (Tjekkiet)
Souschef i afdelingen for sikkerhedsoperationer og overvågning AD 8 Paris (Frankrig)
Lokalt sikkerhedskontor teamleder AD 7 Prag (Tjekkiet)
Crypto Kontoførende FG IV Paris (Frankrig)
Personalemedarbejder AD 6 Bratislava (Slovakiet)
IKT-medarbejder AD 7 Bratislava (Slovakiet)
Sektorchef AD 6 Budapest (Ungarn)

Tjenestemand

Stillingsbetegnelse: Direktør
Sted/steder: Bruxelles (Belgien)
Frist:
Stillingsbetegnelse: Administrationschefer i EU's delegationer
Sted/steder: Byer uden for EU
Frist:

Kontraktansat

Stillingsbetegnelse: Registerkontrolansvarlig - Kryptodepoter
Sted/steder: Madrid (Spain)
Frist:
Stillingsbetegnelse: Programmedarbejder
Sted/steder: Bukarest
Frist:
Stillingsbetegnelse: Sekretærer/Kontorassistenter (CAST Permanent)
Frist: no deadline for application
Stillingsbetegnelse: ekspert i cybersikkerhed
Sted/steder: Bruxelles (Belgien)
Frist:
Stillingsbetegnelse: Regnskabs- og økonomimedarbejder
Sted/steder: Bruxelles (Belgien)
Frist:
Stillingsbetegnelse: Videnskabelig medarbejder inden for epidemiologisk efterretning og trusselsvurdering
Sted/steder: Stockholm (Sverige)
Frist:
Stillingsbetegnelse: Oversættere (CAST Permanent)
Frist: no deadline for application
Stillingsbetegnelse: Kontorassistent
Sted/steder: Stockholm (Sverige)
Frist:
Stillingsbetegnelse: Lokal informationssikkerhedsmedarbejder
Sted/steder: Paris (Frankrig)
Frist:
Stillingsbetegnelse: HR-assistent - leder af HR-processer og -systemer
Sted/steder: Luxembourg (Luxembourg)
Frist:
Stillingsbetegnelse: Budget- og finansrådgiver
Sted/steder: Bruxelles (Belgien)
Frist:
Stillingsbetegnelse: Projekt-/programledelse (CAST Permanent)
Frist: no deadline for application
Stillingsbetegnelse: JURIDISK MEDARBEJDER
Sted/steder: Bruxelles (Belgien)
Frist:
Stillingsbetegnelse: Medarbejder med ansvar for operationer
Sted/steder: Valletta (Malta)
Frist:
Stillingsbetegnelse: Bygningsforvaltning (CAST Permanent)
Frist: no deadline for application
Stillingsbetegnelse: Finansiel assistent
Sted/steder: Bratislava (Slovakiet)
Frist:
Stillingsbetegnelse: Informations-og kommunikationsteknologi (CAST Permanent)
Frist: no deadline for application
Stillingsbetegnelse: Risikostyringsmedarbejder
Sted/steder: Luxembourg (Luxembourg)
Frist:
Stillingsbetegnelse: Økonomiassistent
Sted/steder: Bruxelles (Belgien)
Frist:
Stillingsbetegnelse: Økonomi (CAST Permanent)
Frist: no deadline for application
Stillingsbetegnelse: Driftsmedarbejder – støtte ved modtagelse
Sted/steder: Valletta (Malta)
Frist:
Stillingsbetegnelse: Jura (CAST Permanent)
Frist: no deadline for application
Stillingsbetegnelse: IT-projektansvarlig
Sted/steder: Bruxelles (Belgien)
Frist:
Stillingsbetegnelse: HR-medarbejder

Sted/steder: Luxembourg (Luxembourg)
Frist:
Stillingsbetegnelse: system ingeniør
Sted/steder: Bruxelles (Belgien)
Frist:
Stillingsbetegnelse: Juridisk ekspert
Sted/steder: Frankfurt (Tyskland)
Frist:
Stillingsbetegnelse: Manuelt arbejde og administrative støttefunktioner (CAST Permanent)
Frist: no deadline for application
Stillingsbetegnelse: Driftsmedarbejder – feltstøtte
Sted/steder: Valletta (Malta)
Frist:
Stillingsbetegnelse: Projektmedarbejder
Sted/steder: Bruxelles (Belgien)
Frist:
Stillingsbetegnelse: Politiske anliggender/EU-politikker (CAST Permanent)
Frist: no deadline for application
Stillingsbetegnelse: IT-projektansvarlig
Sted/steder: Bruxelles (Belgien)
Frist:
Stillingsbetegnelse: Administrativ assistant

Sted/steder: Paris (Frankrig)
Frist:
Stillingsbetegnelse: Výzkumný pracovník / výzkumná pracovnice
Sted/steder: Bruxelles (Belgien), Geel (Belgien), Ispra (Italien), Karlsruhe (Tyskland), Petten (Nederlandene), Sevilla (Spanien)
Frist: no deadline for application
Stillingsbetegnelse: Senior agent - Politikstøtte
Sted/steder: Haag (Nederlandene)
Frist:
Stillingsbetegnelse: Forretningsanalytiker
Sted/steder: Luxembourg (Luxembourg)
Frist:
Stillingsbetegnelse: Juridisk ekspert (institutionelle anliggender)
Sted/steder: Frankfurt (Tyskland)
Frist:
Stillingsbetegnelse: Personale til børnepasning (CAST Permanent)
Frist: no deadline for application
Stillingsbetegnelse: Driftsmedarbejder – asylstøtte
Sted/steder: Valletta (Malta)
Frist:
Stillingsbetegnelse: Økonomiassistent
Sted/steder: Luxembourg (Luxembourg)
Frist:
Stillingsbetegnelse: IKT-medarbejder
Sted/steder: Bruxelles (Belgien)
Frist:
Stillingsbetegnelse: Projektrådgiver
Sted/steder: Bruxelles (Belgien)
Frist:
Stillingsbetegnelse: Kommunikation (CAST Permanent)
Frist: no deadline for application
Stillingsbetegnelse: Teknisk løsningsarkitekt
Sted/steder: Bruxelles (Belgien)
Frist:
Stillingsbetegnelse: Analytiker
Sted/steder: Luxembourg (Luxembourg)
Frist: