Liigu edasi põhisisu juurde
Euroopa Komisjoni logo

Infotehnoloogia

Infotehnoloogia on oluline töövahend igas tänapäevases avalikus haldusasutuses. Uuenduslikud digilahendused võimaldavad ELi institutsioonidel nõuetekohaselt toimida ja täita ülesandeid, mis mõjutavad miljonite ELi kodanike elu.

IT-spetsialistide ülesandeks on IT-strateegiate kindlaksmääramine ja rakendamine, tegevusvajadustest tulenevate IT-lahenduste leidmine, intsidentide lahendamine, IT-süsteemide haldamine ja mitmesuguste muude ülesannete täitmine. 

IT-administraator

Ametikoha kirjeldus

IT-administraatorid tegutsevad sellistes valdkondades nagu kõrgtehnoloogia, andmeanalüüs, digitaalne töökoht, bürooautomaatika, mobiil-andmetöötlus, IKT turvalisus, IT-taristu.

Nende ametiülesannete hulka kuulub muu hulgas IT-teenuste käigushoidmine, tehniline analüüs ja nõustamine, andmevõrguteenuste haldamine, tarkvaraarendus, süsteemide terviklikkuse ja turvalisusega seotud menetluste rakendamine. 

Põhilised kvalifikatsiooninõuded

Vajalik on vähemalt kahe ELi keele oskus heal tasemel, akadeemiline kraad või magistri- või doktoriõppe diplom info- ja kommunikatsioonitehnoloogias, et alustada palgaastmelt AD 5 (sellelt palgaastmelt alustavad ametniku staatusega administraatorid). Kõrgemalt palgaastmelt (AD 7) alustamiseks on vajalik ka mitmeaastane asjakohane töökogemus. Nõutav kvalifikatsioon võib erineda ning seepärast kontrollige alati avaldatud valikumenetluse konkreetseid nõudeid.

Lisateave valikumenetluste ja töötajate kategooriate kohta

Lisateave töövõimaluste ja praktikakohtade kohta

IT-assistent

Ametikoha kirjeldus

Assistendid toetavad IT-projektide elluviimist, aidates kaasa lahenduste väljatöötamisele, koostades tegevuskirjeldusi ning abistades eelarve ja ressursside planeerimisel. 

Assistentide ametiülesanded hõlmavad ka statistiliste andmete ja suurandmete allikate analüüsi ja töötlemist, info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (IKT) lahenduste väljatöötamisel ja rakendamisel osalemist ning ülevaadete ja ettekannete ettevalmistamise toetamist.

Põhilised kvalifikatsiooninõuded 

Vajalik on vähemalt kahe ELi keele oskus heal tasemel ning kas keskharidusjärgne haridus ja vähemalt mõneaastane erialane töökogemus või keskharidus ja mitmeaastane erialane töökogemus. Nõutav kvalifikatsioon võib erineda ning seepärast kontrollige alati avaldatud valikumenetluse konkreetseid nõudeid.

Lisateave valikumenetluste ja töötajate kategooriate kohta

Lisateave töövõimaluste ja praktikakohtade kohta