Liigu edasi põhisisu juurde
Euroopa Komisjoni logo

EPSO testid ja katsed

EPSO konkursid või valikumenetlused koosnevad mitmest testist ja katsest, millega hinnatakse kandidaadi üld- ja erioskusi.

Peamised etapid

  • Osalemistingimuste täitmine – osalemistingimuste ja miinimumnõuete täitmise hindamine.
  • Talent screener (kvalifikatsiooni hindamine) – üksnes spetsialistide konkursside puhul. Kandideerimisavalduses palutakse kandidaadil loetleda kõik ametialased oskused, kogemused ja kvalifikatsioonid. Neid hindab valikukomisjon.
  • Arvutipõhised valikvastustega testid – verbaalse, matemaatilise ja abstraktse mõtlemise test ning teatavate spetsialistide konkursside puhul valdkonnapõhiste oskuste katse. Teste ja katseid tehakse tavaliselt kaugvormis ja kaugjälgimise teel ja/või mõnes ülemaailmses testimiskeskuses. Need tuleb sooritada kindlaksmääratud testimisperioodi jooksul.
  • Hindamiskeskuse etapp – üldvõimete ja -oskuste ning valdkonnapõhiste oskuste hindamise viimane etapp. Valikukomisjoni liikmed hindavad eri testide ja katsete abil selliseid oskusi nagu analüüsi- ja probleemide lahendamise oskus, suhtlemisoskus, prioriteetide seadmise ja organiseerimise oskus, kvaliteedi ja tulemuste tagamise oskus jne. Iga oskuse hindamisel võetakse arvesse viit põhikomponenti. Hindamiskeskuse testid ja katsed korraldatakse veebis (kaugvormis) ja tavaliselt toimuvad need eri kuupäevadel. 2023. aastal väljakuulutatud konkursside puhul kasutab EPSO uut pädevusraamistikku. Lisateavet selle kohta saab siit: EPSO ümberkujundamisprotsess | EU Careers (europa.eu)

Lisateavet EPSO valikumenetluste kohta saab leheküljelt EPSO testid ja katsed: müüdid ja tegelikkus.

Testide ja katsete liigid

Allpool on iga profiili kohta esitatud testide ja katse loetelu ning näiteküsimused.