Liigu edasi põhisisu juurde

Mul on palju kutsealaseid teadmisi ja kogemusi, kuid ainus viis ELi alaliseks ametnikuks saada on konkureerida kümnete tuhandete kandidaatidega.

On tõsi, et AD-kategooria üldametnike konkurss võib igal aastal ligi meelitada kümneid tuhandeid kandidaate, kuna vastavalt personalieeskirjadele (Euroopa avaliku teenistuse eeskirju, põhimõtteid ja töötingimusi kirjeldav ametlik dokument) on ainsaks osalemise eeltingimuseks kõrghariduse olemasolu. Kandidaatide jaoks, kellel on teatav kutsealase kogemuse tase, korraldab EPSO erinevaid spetsialistide konkursse konkreetsete valikukriteeriumidega, mille puhul võetakse arvesse kutsealast kogemust.

Selliste spetsialistide (juristid, majandusspetsialistid, teadlased jne) valikumenetluste puhul on kehtestatud väga konkreetsed nõuded töökogemuse, hariduse jne suhtes, seega saavad neis osaleda vaid tingimustele vastavad kandidaadid.

Võimaluse korral ja võttes arvesse kandidaatide arvu (sageli on neid sadu) ning konkreetset ametiprofiili, korraldatakse spetsialistide konkursse eelnevate arvutipõhiste valikvastustega testideta. Alates 2010. aastast algab vähem kui üks kolmandik spetsialistide konkurssidest arvutipõhiste testidega. Nende konkursside puhul keskendutakse alates esimestest etappidest eelkõige haridusalasele kvalifikatsioonile ja kutsealasele kogemusele.