Liigu edasi põhisisu juurde
Euroopa Komisjoni logo

Kui ma juba töötan ELi institutsioonides, kas mul on siis konkursi läbimiseks paremad võimalused?

EPSO tegeleb peamiselt ELi kodanikele avalike valikumenetluste korraldamisega. Institutsioonisisestel ja -välistel kandidaatidel ei tehta vahet üheski etapis ja kõiki teste, sealhulgas arvutipõhised testid, kvalifikatsiooni hindamine (Talent Screener) ja kirjalikud testid, hinnatakse anonüümselt.

Kõik kandidaadid teevad samaväärseid teste ja kõikide suhtes kehtivad samad osalemiskriteeriumid.

Personalieeskirjades, mis on Euroopa avaliku teenistuse eeskirju, põhimõtteid ja töötingimusi kirjeldav ametlik dokument, on konkursside korraldamise õigusraamistik väga selgelt kindlaks määratud. Avalikes konkurssides saavad osaleda kõik ELi kodanikud. Sisekonkursid on mõeldud ainult juba institutsioonides töötavatele kandidaatidele. Institutsioonides töötavatele kandidaatidele ei anta avalikes konkurssides mingeid eeliseid, kuna see oleks selgelt ebavõrdne kohtlemine.