KKK

Avaleht > KKK > Kuidas taotleda sõidu- ja/või elamiskulude hüvitamist?

Kuidas taotleda sõidu- ja/või elamiskulude hüvitamist?

Küsimuste kategooriad: 

Hindamiskeskuse testidele tulles palume teil kaasa võtta:

  • kolm allpool nimetatud (täidetud ja allkirjastatud) vormi;
  • isikutunnistuse (vajaduse korral mõlema poole) või passi koopia;
  • reisidokumendid.

Järgmisi dokumente aktsepteeritakse kui tõendavaid dokumente:

  • lennuk: pardakaart või pileti koopia (ainult arvest ei piisa);
  • rong, buss, laev: pileti koopia (ainult arvest ei piisa);
  • auto: kütusearve ja/või teemaksu pileti originaal (maksetõend, mille kuupäev ei tohi eelneda kuupäevale, mil kandidaat osaleb hindamiskeskuses hindamisel, rohkem kui kaks päeva ja mis peab pärinema sinna viivalt marsruudilt).

Kui te neid dokumente ei esita, siis lükatakse teie taotlus tagasi.

  • hotelliarve, kui teil on õigus saada hüvitist ka elamiskulude katteks (vt eeskirjade punkt 6).

Kui teil testide tegemise päeval kõiki neid dokumente veel ei ole, saate oma toimiku jaoks vajalikud dokumendid saata posti teel järgmisel aadressil:

kui osalete hindamiskeskuse testidel Brüsselis

EPSO Reimbursement candidates
C-25 7/104
1049 Brussels
Belgium

või

kui osalete hindamiskeskuse testidel Luxembourgis

EPSO Luxembourg antenna
European Court of Justice, T/-0125
90, Boulevard Konrad Adenauer
Luxembourg L-1115

Teie EPSO kasutajakontol olev aadress peab valikumenetluse ajal olema teie ametlik elukoha aadress. Soovitame teil kõigi dokumentide koopiad alles hoida.

Kui osalete hindamiskeskuse testidel, siis võib teil olla õigus taotleda sõidukulude katteks toetust, kuid mitte kõigi kaasnenud tegelike kulude hüvitamist (artikkel 2). Lisaks sellele on elamiskulude katteks mõeldud toetus ette nähtud üksnes siis, kui hindamiskeskuse eri testid toimuvad kahe järjestikuse päeva jooksul või kui nende vahele jääb kuni kolm päeva (artikkel 6). Teile ei maksta elamiskulude katteks toetust ei hindamiskeskuse testidele eelnenud ega järgnenud kohapeal veedetud öö eest vastavalt järgmistele eeskirjadele:

  • konkursi või valikumenetluse katsetele, tööintervjuule või arstlikule läbivaatusele kutsutud isikutele sõidu- ja elamiskulude katteks rahalise toetuse maksmise eeskirjad (kohaldatakse ainult alates 1. jaanuarist 2018 avaldatud valikumenetluste suhtes);
  • EPSO korraldatud valikumenetluses katsetele kutsutud kandidaatidele sõidu- ja elamiskulude katmiseks rahalise toetuse maksmise eeskirjad (hindamiskeskuse testid ning kirjalikud, praktilised ja/või suulised katsed/testid) (kohaldatakse ainult alates 1. juunist 2015 avaldatud valikumenetluste suhtes): ingliseprantsusesaksa keeles.

Oluline! Palun pange tähele, et teil on alates testi sooritamisest aega 3 kuud, et saata meile täielik taotlus sõidu- ja elamiskulude katmiseks.

 

Olulised dokumendid

- Hüvitamistaotluse vorm

- Juriidilise isiku vorm: valige „Füüsiline isik“

- Finantsteabe vorm

Kas sellest vastusest oli abi?

Jah Ei