KKK

Home > KKK > Kuidas taotleda sõidu- ja/või elamiskulude hüvitamist?

Kuidas taotleda sõidu- ja/või elamiskulude hüvitamist?

Küsimuste kategooriad: 

Hindamiskeskuse külastamise päeval palume teil kaasa võtta:

  • kolm allpool esitatud (täidetud ja allkirjastatud) vormi;
  • isikutunnistuse (vajaduse korral mõlema poole) või passi koopia;
  • reisidokumendid.

Järgmisi dokumente aktsepteeritakse kui tõendavaid dokumente:

  • lennuk: pardakaart või pileti koopia (ainult arvest ei piisa);
  • rong, buss, laev: pileti koopia (ainult arvest ei piisa);
  • auto: kütusearve ja/või teemaksu pileti(te) originaal(id) (maksetõend, mille kuupäev ei tohi eelneda kuupäevale, mil kandidaat osaleb hindamiskeskuses hindamisel, rohkem kui kaks päeva ja mis peab pärinema sinna viivalt marsruudilt).

Kui te neid dokumente ei esita, siis lükatakse teie taotlus tagasi.

  • hotelliarve, kui teil on õigus saada hüvitist ka elamiskulude katteks (vt punkt 6).

Kui teil testide tegemise päeval kõiki neid dokumente veel ei ole, saate oma toimiku jaoks vajalikud dokumendid saata posti teel järgmisel aadressil:

kui teie hindamiskeskus on Brüsselis

EPSO Reimbursement candidates
C25 – 7/104
Avenue de Cortenbergh 25
1049 Brussels
Belgium

või

kui teie hindamiskeskus on Luxembourgis

EPSO Luxembourg antenna
European Court of Justice, T/-0125
90, Boulevard Konrad Adenauer
Luxembourg L-1115

Teie EPSO kasutajakontol olev aadress peab valikumenetluse ajal olema teie ametlik elukoha aadress. Soovitame teil kõigi dokumentide koopiad alles hoida.

Kui osalete hindamiskeskuse testidel, siis võib teil olla õigus taotleda sõidukulude katteks toetust, kuid mitte kõigi kaasnenud tegelike kulude hüvitamist (artikkel 2). Lisaks sellele on elamiskulude katteks mõeldud toetus ette nähtud üksnes juhul, kui hindamiskeskuse erinevad testid leiavad aset kahe järjestikuse päeva jooksul või kui nende vahele jääb kuni kolm päeva (artikkel 6). Teile ei maksta elamiskulude katteks toetust ei hindamiskeskuse testidele eelnenud ega järgnenud kohapeal veedetud öö eest, nagu on ette nähtud järgmiste eeskirjadega:

  • konkursi või valikumenetluse katsetele, tööintervjuule või arstlikule läbivaatusele kutsutud isikutele sõidu- ja elamiskulude katteks rahalise toetuse maksmise eeskirjad (kohaldatakse alates 1. jaanuarist 2018 avaldatud valikumentluste suhtes).
  • EPSO korraldatud valikumenetluses katsetele kutsutud kandidaatidele sõidu- ja elamiskulude katmiseks rahalise toetuse maksmise eeskirjad (hindamiskeskus ning kirjalik, praktiline ja/või suuline test) (kohaldatakse alates 1. juunist 2015 avaldatud valikumenetluste suhtes): ingliseprantsusesaksa keeles.

Oluline! Palun pange tähele, et teil on alates testi sooritamisest aega 3 kuud, et saata meile täielik taotlus sõidu- ja elamiskulude katmiseks.

 

Olulised dokumendid

- Hüvitamistaotluse vorm

- Juriidilise isiku vorm: valige „Füüsiline isik“

- Finantsteabe vorm

Kas sellest vastusest oli abi?

Jah Ei