DUK

Pradžia > DUK > Ar kompensuojamos kelionės išlaidos?

Ar kompensuojamos kelionės išlaidos?

EPSO neteikia jokio dalinio jūsų kelionės išlaidų, patirtų dėl dalyvavimo kompiuteriniuose arba preliminariuose ar išankstiniuose testuose (t. y., klausimų su keliais atsakymų variantais, e. korespondencijos tvarkymo, vertimo raštu testuose), kompensavimo.

Į atvejo tyrimą arba raštišką konkrečios srities užduotį pakviesti kandidatai, gyvenantys ES nepriklausančioje šalyje, turi teisę prašyti dalinio kelionės išlaidų kompensavimo, jeigu šie testai yra vertinimo centre vyksatančių testų dalis (žr. atitinkamą konkurso skelbimą).

Kai dalyvaujate vertinimo centre vykstančiuose testuose jeigu turite teisę, galite paprašyti dalinio kelionės išlaidų kompensavimo, bet ne visų faktinių išlaidų kompensavimo (2 straipsnis). Be to, dalinis pragyvenimo išlaidų kompensavimas numatytas tik tais atvejais, kai įvairūs testai vertinimo centre vyksta dvi dienas iš eilės arba juos skiria ne daugiau kaip trys dienos (6 straipsnis). Remiantis toliau nurodytomis taisyklėmis, negausite jokio nakvynės išlaidų kompensavimo už nakvynę prieš testų vertinimo centre dieną arba nakvynę po jos.

  • Dalinio kelionės ir pragyvenimo išlaidų kompensavimo taisyklės asmenims, pakviestiems į testus, rengiamus konkurso arba atrankos procedūros tikslais, arba į pokalbį ar medicininę apžiūrą (taikoma 2018 m. sausio 1 d. ir vėliau paskelbtoms atrankos procedūroms).
  • Dalinio kelionės ir pragyvenimo išlaidų kompensavimo taisyklės kandidatams, pakviestiems laikyti EPSO rengiamos atrankos procedūros testų (vertinimo centro, rašytinių, praktinių ir (arba) žodinių testų), (taikoma 2015 m. birželio 1 d. ir vėliau paskelbtoms atrankos procedūroms), anglų k.prancūzų k.vokiečių k.

Svarbu!  Atkreipkite dėmesį į tai, kad išsamų prašymą iš dalies kompensuoti kelionės ir pragyvenimo išlaidas reikia atsiųsti per 3 mėnesius nuo testo dienos.

Kompensacijoms apskaičiuoti paprastai bus naudojamas jūsų EPSO aplanke nurodytas gyvenamosios vietos adresas.

Jei turite teisę į kompensaciją:

  •  užpildykite dokumentus (teisės subjekto formą (pasirinkite „Fizinis asmuo“) ir finansinių rekvizitų formą);
  •  juos atsispausdinkite ir pasirašykite;
  •  paprašykite savo banko pažymėti finansinių rekvizitų formą antspaudu;
  •  atsispausdinkite, užpildykite ir pasirašykite dalinio kompensavimo formą;
  •  išsiųskite pirmiau nurodytus dokumentus su savo asmens tapatybės kortelės arba paso kopija ir kelionės ir (arba) apgyvendinimo patvirtinimą adresu:

EPSO - Unit 01 Secretariat
C-25 7/56
European Commission
1049 Brussels
Belgium (Belgija)

Jei norite sužinoti daugiau apie tai, kaip prašyti išmokos kelionės ir (arba) pragyvenimo išlaidoms padengti, perskaitykite šį susijusį klausimą.

Ar šis atsakymas buvo naudingas?

Taip Ne