Pereiti į pagrindinį turinį

Užbaigtos atrankos procedūros

Šiame puslapyje rasite informaciją apie užbaigtas atrankos procedūras, skelbtas nuo 2016 m. balandžio mėn. 

Informacijos iki tos datos ieškokite puslapyje apie atrankos procedūras, skelbtas iki 2016 m. balandžio mėn. 

Pareigybės Pavadinimas
Administratoriai. Pažangiosios technologijos: našioji kompiuterija COM/TA/AD/01/20 - 1
Administratoriai. Pažangiosios technologijos: kvantinės technologijos COM/TA/AD/01/20 - 2
Administratoriai. Duomenų analizė ir duomenų mokslas COM/TA/AD/01/20 - 3
Administratoriai. Skaitmeninė darbo vieta, biuro automatizavimas ir mobilioji kompiuterija COM/TA/AD/01/20 - 4
Administratoriai. IRT saugumas COM/TA/AD/01/20 - 5
Administratoriai. IT infrastruktūra ir debesija COM/TA/AD/01/20 - 6
Vokiečių kalbos vertėjai raštu COM/TA/AD/02/21
Airių kalbos vertėjai raštu COM/TA/AD/03/20
Suomių kalbos vertėjai raštu COM/TA/AD/03/21
Asistentai. Pažangiosios technologijos: našioji kompiuterija COM/TA/AST/02/20 - 1
Asistentai. Duomenų analizė ir duomenų mokslas COM/TA/AST/02/20 - 3
Asistentai. Skaitmeninė darbo vieta, biuro automatizavimas ir mobilioji kompiuterija COM/TA/AST/02/20 - 4
Asistentai. IRT saugumas COM/TA/AST/02/20 - 5
Asistentai. IT infrastruktūra ir debesija COM/TA/AST/02/20 - 6
Audito srities administratoriai EPSO/AD/322/16 - AD5
Airių kalbos vertėjai raštu EPSO/AD/361/18
Archyvistikos / įrašų tvarkymo srities administratoriai EPSO/AD/362/18
Muitinių srities administratoriai EPSO/AD/363/18 - 1
Mokesčių srities administratoriai EPSO/AD/363/18 - 2
Saugumo pareigūnai – Saugumo operacijos EPSO/AD/364/19 - 1
Saugumo pareigūnai - Techninis saugumas EPSO/AD/364/19 - 2
Saugumo pareigūnai – Informacijos ir dokumentų saugumas EPSO/AD/364/19 - 3
Teisinių tyrimų specialistai - Teisininkai - Kipro (CY) teisė EPSO/AD/365/19 - AD5
Teisinių tyrimų specialistai - Teisininkai - Kipro (CY) teisė EPSO/AD/365/19 - AD7
Teisinių tyrimų specialistai - Teisininkai - Graikijos (EL) teisė EPSO/AD/366/19 - AD5
Teisinių tyrimų specialistai - Teisininkai - Graikijos (EL) teisė EPSO/AD/366/19 - AD7
Teisinių tyrimų specialistai - Teisininkai - Vengrijos (HU) teisė EPSO/AD/367/19 - AD5
Teisinių tyrimų specialistai - Teisininkai - Vengrijos (HU) teisė EPSO/AD/367/19 - AD7
Teisinių tyrimų specialistai - Teisininkai - Italijos (IT) teisė EPSO/AD/368/19 - AD5
Teisinių tyrimų specialistai - Teisininkai - Italijos (IT) teisė EPSO/AD/368/19 - AD7
Teisinių tyrimų specialistai - Teisininkai - Latvijos (LV) teisė EPSO/AD/369/19 - AD5
Teisinių tyrimų specialistai - Teisininkai - Latvijos (LV) teisė EPSO/AD/369/19 - AD7
Teisinių tyrimų specialistai - Teisininkai - Lenkijos (PL) teisė EPSO/AD/370/19 - AD5
Teisinių tyrimų specialistai - Teisininkai - Lenkijos (PL) teisė EPSO/AD/370/19 - AD7
Mokslinių tyrimų srities administratoriai. Kiekybinis ir kokybinis politikos poveikio vertinimas / politikos analizė EPSO/AD/371/19 - 1
Mokslinių tyrimų srities administratoriai. Duomenų mokslo taikymas EPSO/AD/371/19 - 2
Mokslinių tyrimų srities administratoriai. Modeliavimas politikos reikmėms EPSO/AD/371/19 - 3
Mokslinių tyrimų srities administratoriai. Kosmoso, telekomunikacijų ir nuotolinio stebėjimo taikymo būdų plėtojimas EPSO/AD/371/19 - 4
Mokslinių tyrimų srities administratoriai. Mokslo žinių valdymas ir komunikacija EPSO/AD/371/19 - 5
Mokslinių tyrimų srities administratoriai. Branduoliniai moksliniai tyrimai ir branduolinių įrenginių eksploatacijos nutraukimas EPSO/AD/371/19 - 6
Audito srities administratoriai EPSO/AD/372/19 - AD 5
Audito srities administratoriai EPSO/AD/372/19 - AD 7
Universitetinį išsilavinimą turintys administratoriai EPSO/AD/373/19
Konkurencijos teisės srities administratoriai EPSO/AD/374/19 - 1
Finansų teisės srities administratoriai EPSO/AD/374/19 - 2
Ekonominės ir pinigų sąjungos teisės srities administratoriai EPSO/AD/374/19 - 3
ES biudžetui taikomų finansinių taisyklių srities administratoriai EPSO/AD/374/19 - 4
Euro monetų apsaugos nuo padirbinėjimo srities administratoriai EPSO/AD/374/19 - 5
Danų kalbos (DA) teisininkai lingvistai EPSO/AD/375/20
Kroatų kalbos (HR) teisininkai lingvistai EPSO/AD/378/20