Ofte stillede spørgsmål

Andet

Hvordan sikrer I, at ansøgerne behandles lige?

Forud for udvælgelsen vedtager vi objektive evalueringskriterier i overensstemmelse med meddelelsen om udvælgelsesprøven, som anvendes konsekvent for alle ansøgere for at sikre lige behandling.

mere

Kan jeg ændre tidspunkt for et casestudy, en skriftlig prøve inden for det specifikke område, en øvelse i e-mailindbakke eller en oversættelsesprøve?

Du kan ikke ændre dato/tidspunkt for dit casestudy, din skriftlige prøve inden for det specifikke område, din øvelse i e-mailindbakke eller din oversættelsesprøve.

mere

Hvilket tastatur skal jeg benytte til mine computerbaserede tests?

Til multiple choice-prøver på computer (herunder e-mailindbakketestene) har ansøgerne ikke brug for tastatur. Til casestudiet og den skriftlige opgave inden for området får du som standard udleveret et tastatur, der svarer til dit andet sprog. I invitationen bliver du bedt om at tjekke og om nødvendigt ændre dit tastaturvalg. Hvis du vælger et andet tastatur end standardtastaturet, kan det være, at visse tastaturgenveje til accenter/specialtegn ikke er tilgængelige. Få vist listen over de mest almindelige specialtegn, der understøttes af testmiljøet, og som kan tastes ved at bruge Alt-tasten...

mere

Jeg er gravid eller ammer, og jeg har spørgsmål vedrørende min deltagelse i udvælgelsesprøverne. Hvem skal jeg kontakte?

Hvis du er gravid i registreringsperioden for udvælgelsesprøven, kan du stille spørgsmål, beskrive eventuelle problemer og anmode om tilpasning af testene i ansøgningsformularen og indsende den sammen med en lægeerklæring, der bekræfter din graviditet og det forventede fødselstidspunkt. Hvis du finder ud af, at du er gravid, eller hvis du føder i løbet af prøveperioden, skal du kontakte os hurtigst muligt og indsende de ovennævnte spørgsmål og anmodninger og en lægeerklæring, der bekræfter det forventede eller faktiske fødselstidspunkt. Vi vil give dig besked om dine muligheder, når vi har...

mere

Jeg har et handicap eller en sygdom, der kræver tilpasning af udvælgelsesprøverne. Hvad skal jeg gøre?

Hvis du har behov for tilpasning af udvælgelsesprøverne på grund af et handicap eller en sygdom, skal du blot følge den procedure, der er beskrevet på vores side om lige muligheder, og indsende din anmodning om tilpasninger. Her finder du også eksempler på former for særlige tilpasninger. Vær opmærksom på, at du for at kunne nyde godt af rimelige tilpasninger af udvælgelsesprøverne skal indsende en attest, som bekræfter dit handicap eller din sygdom, og som er udstedt af en kompetent national myndighed og/eller en speciallæge.

mere

Hvor kan jeg finde flere oplysninger om testene?

Den fuldstændige liste over test til en bestemt udvælgelsesprøve findes i meddelelsen om udvælgelsesprøven/indkaldelsen af interessetilkendegivelser. Du kan finde eksempler på de forskellige test på vores website. Bortset fra testeksemplerne stiller EPSO ingen forberedelsesmaterialer eller vejledninger i at tage testene til rådighed. Nogle medlemslande afholder kurser for EU-borgere, som går op til EU-institutionernes udvælgelsesprøver. Du kan finde mere information om det på samme side.

mere

Får jeg refunderet mine rejseudgifter?

EPSO yder ikke bidrag til rejseudgifter i forbindelse med din deltagelse i computerbaserede prøver eller mellemliggende/indledende prøver (dvs. multiple choice-test, prøver i e-mailindbakke og oversættelsesprøver). Ansøgere, som inviteres til casestudy-testen eller til en skriftlig prøve inden for det specifikke område, og som har fast adresse i et land uden for EU, har ret til at anmode om et bidrag til deres rejseudgifter, hvis disse prøver indgår i assessmentcentret (se den relevante meddelelse om udvælgelsesprøve).

mere

Hvad er en selvvurderingstest?

Ved nogle udvælgelsesprocedurer vil du blive bedt om at udfylde selvvurderingtests, inden du søger.   Via disse tests stifter du bekendtskab med de computerbaserede adgangsprøver, som du skal tage på det første trin i udvælgelsesprocessen (f.eks.: test af din verbale, numeriske og abstrakte tænkning).   Selvvurderingstestene er et redskab til selvbedømmelse og ikke stopprøver. Resultaterne bliver ikke registreret eller taget i betragtning, hvis du beslutter at gå videre med din ansøgning.

mere

Hvad går spørgeskemaet "EU Career, My Career" ud på?

Ved nogle udvælgelsesprocedurer vil du blive bedt om at besvare spørgeskemaet "EU Career, My Career", inden du søger. Spørgeskemaet skal hjælpe dig med at forstå, om du har den rette opfattelse af, hvad det vil sige at arbejde i EU's institutioner. Hvert år afholder EPSO en række udvælgelsesprøver for forskellige lønklasser og områder. Ved de fleste af disse udvælgelsesprøver er der mange ansøgere, hvoraf mange vil blive sorteret fra i de forskellige faser af proceduren. Før du sender din ansøgning, er det derfor en god idé at overveje nøje, hvad det vil sige at arbejde for EU's institutioner...

mere

Hvad er reglerne for deltagelse i den computerbaserede test?

Se meddelelsen om udvælgelsesprøven eller indkaldelsen af interessetilkendegivelser, hvis du vil have oplysninger om antallet af spørgsmål, testens varighed og minimumantal af point. Ankomst til testcentret: Du finder adressen på testcentret i et link i din bookingbekræftelse. Du finder bekræftelsen i din EPSO-konto, når du har booket tid til dine prøver. Du skal møde op mindst 30 minutter før din aftale. Vi kan ikke garantere, at du får en plads, hvis du kommer for sent eller ikke når frem.Vi anbefaler, at du på siden med spørgsmål og svar læser Hvad er adfærdsreglerne i de computerbaserede...

mere

Hvordan booker jeg min computerbaserede test?

Du vil blive informeret om start- og slutdatoen for bookingperioden via din EPSO-konto/på EPSO-websitet. Du vil få adgang til testcentrenes bookingsystem via et link i din EPSO-konto, som kun er aktivt i løbet af denne bookingperiode. Du får mulighed for at vælge dato, klokkeslæt, land og testcenter alt efter tilgængelighed. Bemærk, at ikke alle testcentre har tilgængelige tider på alle tidspunkter. Kapacitetsplanlægningen i de forskellige testcentre bygger på de enkelte centres åbningstider, antallet af arbejdsstationer til rådighed og antallet af ansøgere, som har valgt det pågældende...

mere

Hvad sker der, når jeg har booket min test?

Når du har booket din test, modtager du straks en bekræftelse pr. e-mail fra Prometric. Tjek dit spamfilter, hvis du ikke modtager den. Den eksamenskode, der er angivet i bekræftelses-e-mailen for multiple choice-tests og e-mailindbakke svarer til dit andet sprog, dvs. det sprog, der bruges i instrukserne i testmiljøet. Hvad angår casestudietesten, den skriftlige opgave inden for området og sprogprøverne, svarer eksamenskoden også til det sprog, der bruges i testene, og sproget for tastaturet. Der vil desuden blive uploadet en bookingbekræftelse til din EPSO-konto inden for 48 timer efter, du...

mere

Fandt du et svar?

Ja Nej