Esélyegyenlőség

Kezdőlap > Hogyan lehet pályázni? > Esélyegyenlőség

Az uniós intézmények: ahol számít a tehetség!

Jövőképünk és küldetésünk

Az EPSO hisz az egyenlőségben és a sokféleségben. Szívügyünk az esélyegyenlőség és arra törekszünk, hogy az uniós intézmények alkalmazottainak összetétele tükrözze világunk sokszínűségét. Ezek érdekében az alábbi elveket valljuk magunkénak és az alábbi célokat tűztük ki magunk elé:

 • Az EPSO minden pályázónak ugyanolyan esélyeket és elbánást biztosít, nemtől, fajtól, bőrszíntől, etnikai vagy társadalmi származástól, genetikai tulajdonságtól, nyelvtől, vallástól vagy meggyőződéstől, politikai vagy más véleménytől, nemzeti kisebbséghez tartozástól, vagyoni helyzettől, születéstől, fogyatékosságtól, kortól vagy szexuális irányultságtól függetlenül. 
 • Kiválasztási eljárásai során az EPSO tiszteletben tartja a befogadás elvét és lehetővé teszi, hogy minden pályázó tökéletes tanúbizonyságot tehessen készségeiről. Ennek érdekében feltérképezi és kiküszöböli azokat a körülményeket, amelyek gátolhatják vagy torzíthatják a versenyt, vagy diszkriminációt eredményezhetnek.
 • Az EPSO elősegíti az esélyegyenlőséget; érdekképviseleti csoportokkal és szakmai szervezetekkel karöltve azon dolgozik, hogy minél különbözőbb tehetségeket vonzzon az intézményekhez.
 • Az EPSO arra törekszik, hogy a tartalékállomány a lehető legtöbbféle emberből álljon, amivel elősegíthető, hogy az uniós közszolgálat személyi összetétele tükrözze az általa szolgált uniós polgárok sokféleségét.
 
Hogyan ültetjük át elveinket a gyakorlatba?

 

Olvassa el, hogy milyen konkrét lépésekkel ültetjük át az esélyegyenlőség és a sokféleség elvét a gyakorlatba.

 • Szigorúan ügyelünk arra, hogy a vizsgakérdések semlegesek legyenek. Ennek biztosítására rendszeres statisztikai elemzéseket végzünk.
 • A kiválasztás módszereit egységes és objektív készségalapú értékelésre alapozzuk.
 • Az önéletrajzokat anonimizált formában kezeljük és objektív kritériumok alapján osztályozzuk.
 • A fogyatékos vagy a sajátos igényű személyeknek a szükségleteiknek lehető leginkább megfelelő vizsgakörülményeket biztosítunk.
 • Eleget teszünk a fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló ENSZ-egyezményben foglaltaknak.
 • A kiválasztási eljárásokat és a vizsgákat az egyenlőség és a sokféleség szempontjából rendszeresen átvilágítjuk/ellenőrizzük. Feltérképezzük és kiigazítjuk azokat a körülményeket, amelyek akadályozhatják a pályázókat a kiválasztási eljárás során.
 • Rendszeres átvilágításokat tartunk, hogy folyamatosan javítsunk az érdekeltek tájékoztatásán, a kiválasztási eljárásokon és a vizsgákon. Szükség esetén a feladatokat úgy alakítjuk ki, hogy igénybe lehessen venni segítő technológiákat és az egyéni segítségnyújtás formáit. Minden informatikai újításra akadálymentesítési követelmények vonatkoznak.
 • A pályázók készségeit felmérni hivatott vizsgabizottság tagjait úgy képezzük ki, hogy a kiválasztás és a felvétel a legobjektívabb, legfüggetlenebb és legprofesszionálisabb módon történjen, tiszteletben tartva az esélyegyenlőség és az egyenlő elbánás elvét.
 • A vizsgabizottságok összeállításakor az egyensúlyra törekszünk, hogy gátat szabjunk az esetleges kivételezésnek vagy diszkriminációnak. Az egyes bizottságokba különböző hátterű tagokat nevezünk ki, és a nemek, az állampolgárság, a nyelv, a személyzeti bizottságok és az adminisztráció tekintetében igyekszünk megfelelő egyensúlyt teremteni.
 • A pályázóktól rendszeresen visszajelzést kérünk, hogy folyamatosan javíthassuk munkánkat.
 • Mindent megteszünk azért, hogy a 28 országból tehetséges munkavállalókat vonzzunk az intézményekhez. Ehhez célzott kommunikációs stratégiát alkalmazunk: egyes munkatársaink pl. ún. karriernagyköveti szerepet töltenek be, és blogot írnak az uniós munkavállalási tapasztalataikról. Céljuk, hogy az esetleges pályázók minél teljesebb képet kapjanak arról, milyen is az EU-nak dolgozni. Diáknagyköveteink pedig egyetemeiken népszerűsítik az uniós karrierlehetőségeket; jelen vagyunk továbbá állásbörzéken és egyéb eseményeken is.

 

Hogyan jár el az EPSO?

A nemek közötti esélyegyenlőség megvalósítása érdekében az EPSO különböző intézkedéseket foganatosít. Ilyen pl. az a jelenleg érvényben lévő pszichometriai cselekvési terv is, amely a tesztek menedzsmentjét hivatott folyamatosan javítani, különös tekintettel az előválogató szakasz pszichometriai és egyéb tesztjeire. A vizsgabizottságok tagjait – akik a pályázók képességeit mérik fel az értékelőközpontban – úgy képezzük ki, hogy az interjúk és a többi feladat során maradéktalanul érvényesíteni tudják az esélyegyenlőség és az egyenlő bánásmód elvét.

A kiválasztás valamennyi szakaszában az a fő célunk, hogy a nemi szempontok a lehető legkevesebbet számítsanak, és hogy a nők és a férfiak ugyanolyan lehetőségekkel induljanak készségeik bemutatásakor.

Az EPSO ezért részletesen tanulmányozta a témát és olyan intézkedéseket hozott, amelyek révén elkerülhető mind a nőkkel, mind a férfiakkal szembeni megkülönböztetés, és amelyek garantálják, hogy mindkét nem képviselői egyenlő eséllyel mutathassák be készségeiket és potenciáljukat.

Fogyatékosság/sajátos igények

 

Sem fogyatékosság, sem betegség nem lehet akadálya annak, hogy valaki részt vegyen egy kiválasztási eljárásban.

Ezen a területen az EPSO a világ más részein kipróbált észszerű módszereken alapuló, bevált gyakorlatot alkalmazza. Így fel tudjuk térképezni, hogy egy adott fogyatékossággal vagy betegséggel élő személy milyen akadályokba ütközik, és lehetővé tudjuk tenni, hogy a sajátos igényű pályázók ugyanúgy adjanak számot készségeikről, mint a többiek.

 

 

Speciális vizsgakörülményekre van szüksége?

 

 

Ha a kiválasztási eljárás során fogyatékosság vagy tartós betegség miatt speciális vizsgakörülményekre van szüksége, a következő lépéseket kell tennie:

 

1. LÉPÉS A jelentkezési lapon jelölje be az „ACCESS REQUIREMENTS” (hozzáféréssel kapcsolatos igények) melletti négyzetet, és tudassa velünk, hogy speciális igényei vannak. Kérjük, részletesen ismertesse fogyatékosságát és azt, hogy pontosan mire is van szüksége: szeretnénk minél jobban megérteni, hogy fogyatékosságából vagy betegségéből kifolyólag milyen nehézséggel szembesül a vizsgán.  A speciális vizsgakörülmények iránti kérelemhez csatolnia kell a fogyatékosság (vagy betegség) fennállását igazoló dokumentum másolatát, amely nélkül a kérelmet nem tudjuk figyelembe venni.

Az alábbi dokumentumokat fogadjuk el: elismert országos szerv által a fogyatékosság fennállásáról kibocsátott igazolás vagy szakorvos által kiállított orvosi igazolás. Ez utóbbit részletes szakvéleménynek kell kísérnie.

 

A fogyatékosságra vagy betegségre vonatkozó adatokat bizalmasan, a 2000. december 18-i 45/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel összhangban kezeljük.

 

2. LÉPÉS Miután speciális vizsgakörülményekre irányuló kérelmét benyújtotta nekünk, az akadálymentesítésért felelős munkatársaink időben felveszik Önnel a kapcsolatot, hogy további információkat vagy megerősítést kérjenek Öntől arról, hogy milyen kiigazításokra lenne szüksége. Az EPSO akadálymentesítési csoportja felel a sajátos igényű pályázók számára biztosított észszerű vizsgakörülmények megtervezéséért és megszervezéséért.

3. LÉPÉS Meghívást kap a vizsgára, ahol – az előzetesen megítélt észszerű vizsgakörülményeknek megfelelően – a lehető legjobb feltételeket fogjuk biztosítani Önnek.

4. LÉPÉS Lehetősége lesz utólag véleményezni a körülményeket. Ez nagy segítséget jelent nekünk abban, hogy miképpen javíthassuk az eljárás menetét.

Milyen speciális elrendezésre számíthatok?

 

Arra fogjuk kérni Önt, hogy tájékoztasson minket: fogyatékossága vagy betegsége alapján milyen vizsgakörnyezet lenne a legmegfelelőbb Önnek. Úgy véljük, a pályázók maguk ismerik legjobban fogyatékosságukat vagy betegségüket.

Az EPSO a benyújtott igazolásokat figyelembe véve, és a sajátos igényű pályázók kiválasztásának területén szerzett tapasztalataira építve biztosít különleges vizsgakörnyezetet az erre igényt tartó pályázóknak. Az Ön sajátos helyzetétől és az adott vizsgától függően előfordulhat, hogy az Ön számára biztosított vizsgakörnyezet nem pont olyan lesz, mint amilyet Ön kért.

Többek között az alábbi segítségeket biztosíthatjuk pályázóinknak:

– akadálymentesítés

 

– több idő a vizsgához

– nagyobb betűkkel szedett szöveg  vagy írásnagyító szoftver

 

– Braille-karakterekkel írott szöveg  vagy Braille-klaviatúra

 

– képernyőolvasó

– jelnyelvi tolmácsolás

– megfelelő világítás, állítható asztal

 

– egyéni segítségnyújtás stb.

 

 

Problémába ütközött az akadálymentesítés kapcsán? 

Az akadálymentesítés nagyon fontos szempont az EPSO-nál: az általunk közölt tartalmak és a kiválasztási eljárások hozzáférhetőségét folyamatosan javítjuk. Az akadálymentesített környezet tökéletesítése érdekében rendszeres ellenőrzéseket végzünk. Minden informatikai újításra akadálymentesítési követelmények vonatkoznak; a nem 100%-osan akadálymentes dokumentumok formáját a segítő technológiákhoz igazítjuk, és jelenleg azon dolgozunk, hogy webhelyünk megfeleljen a Web Akadálymentesítési Útmutató 2.0 verziójában foglaltaknak.

Még mindig nehezen tud hozzáférni weboldalunk bizonyos részeihez és/vagy bizonyos dokumentumainkhoz?

Vagy közölni szeretné észrevételeit, esetleg segíteni szeretne weboldalunk és kiválasztási eljárásaink akadálymentesítésének tökéletesítésében? Kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot

Ismerje meg kollégáink beszámolóit!

Johan 2 éve rendszergazdaként dolgozik az Európai Parlamentben, Brüsszelben. A férfit 12 éve autizmussal diagnosztizálták. Fogyatékossága első ránézésre nem látszik. Arról kérdeztük, hogy befogadták-e a csoportjába, és hogy fogyatékossága akadályozta-e valaha a munkájában.

„Úgy érzem, befogadtak a többiek. Eléggé extrovertált vagyok, szeretek a munkatársaimmal beszélgetni. Gyakran viccelődünk egymással és sokat nevetünk. A legtöbb kollégám nem is tudja, hogy autista vagyok. Az évek során megtanultam, hogyan rejtsem el fogyatékosságomat. Ami azt illeti, azon a szakterületen, ahol dolgozom, nem ritka, hogy valaki autisztikus vonásokkal rendelkezik. Az is lehet, hogy nem vagyok tipikus autista. A legtöbben úgy gondolják, hogy az autisták nem szeretik a társas érintkezést, de ez nem így van. Az igaz, hogy mi másképp gondolkodunk. Például sokkal inkább a részletekre koncentrálunk, és gyakran nehezen tudjuk kimutatni érzelmeinket. Ha nem vagyunk feszültek, akkor viszont nagyon szeretünk mások társaságában lenni.”

Konstantinos egy éve dolgozik az Európai Parlament Infrastrukturális és Logisztikai Főigazgatóságán, Luxembourgban. 2006-ban sclerosis multiplexszel diagnosztizálták, azóta mankóval jár. Arról kérdeztük, milyennek találja munkakörnyezetét.

„Nagyon támogató környezetben dolgozom: a munkatársaim kedvesek, az infrastruktúra könnyen igénybe vehető. Ennek köszönhetően állapotom stabil, sőt, még javult is. Ráadásul olyan projektekért vagyok felelős, amelyek arra motiválnak, hogy még keményebben dolgozzak. Különösen örülök annak, hogy az Európai Parlament épületei egyre jobban ki vannak építve a sajátos igényű személyek számára. Összességében hálás vagyok, hogy saját példámon keresztül lehetőségem van bizonyítani: az Európai Unió fogyatékosokat segítő intézkedései beváltak, jól működnek a gyakorlatban.”

Ville 2013 óta jogi tanácsosként dolgozik az Európai Bizottságnál, Brüsszelben. Születésétől fogva vak. Arról kérdeztük, hogy milyennek találta a kiválasztási eljárást, és hogy milyen meglepetések érték, miután elhelyezkedett az EU-nál.

„Elolvastam az EPSO weboldalát. Mielőtt jelentkeztem volna a versenyvizsgára, e-mailben kapcsolatba léptem az EPSO akadálymentesítési csoportjával. Az ő utasításaik alapján töltöttem ki a jelentkezési lap megfelelő rovatait. Az volt a benyomásom, hogy az akadálymentesítési csoport nagyon hozzáértő, jól szervezett és figyelmes emberekből áll. Miután jelentkezésem beérkezett hozzájuk, különböző intézkedéseket javasoltak, hogy a versenyvizsga első szakaszában ugyanolyan esélyekkel induljak, mint a látók. Ezeket az intézkedéseket mind helyénvalóknak és megfelelőeknek találtam. Az akadálymentesítési csoport a versenyvizsga további szakaszaiban végig – így az értékelőközpontban is – a segítségemre volt. Nagyon kellemes meglepetés volt számomra, hogy szinte valamennyi dokumentum digitalizálva van, mivel az elküldött és a kapott üzeneteket is elektronikus adatbázisban tárolják. Az előző munkahelyeimen a papíralapú dokumentumokat magamnak kellett beszkennelnem, hogy használhassam a képernyőolvasót. Jelenleg ezzel szinte egyáltalán nem kell időt töltenem.”

További történetek EU-karriernagyköveteinktől ezen az oldalon.