Esélyegyenlőség

Kezdőlap > Hogyan lehet pályázni? > Esélyegyenlőség

Az uniós intézmények: ahol számít a tehetség!

Jövőképünk és küldetésünk
 

Az EPSO hisz az egyenlőségben és a sokféleségben. Szívügyünk az esélyegyenlőség és arra törekszünk, hogy az uniós intézmények alkalmazottainak összetétele tükrözze világunk sokszínűségét. Ennek érdekében az alábbi elveket valljuk magunkénak és az alábbi célokat tűztük ki magunk elé:

 • Az EPSO az esélyegyenlőség, az egyenlő bánásmód és az egyenlő hozzáférés szellemében viszonyul minden pályázóhoz, nemtől, fajtól, bőrszíntől, etnikai vagy társadalmi származástól, genetikai tulajdonságtól, nyelvtől, vallástól vagy meggyőződéstől, politikai vagy más véleménytől, nemzeti kisebbséghez tartozástól, vagyoni helyzettől, születéstől, fogyatékosságtól, kortól vagy szexuális irányultságtól függetlenül.
 • Kiválasztási eljárásai során az EPSO tiszteletben tartja a befogadás elvét és lehetővé teszi, hogy minden pályázó maradéktalanul tanúbizonyságot tehessen készségeiről. Ennek érdekében feltérképezi és kiküszöböli azokat a körülményeket, amelyek gátolhatják vagy torzíthatják a versenyt, vagy diszkriminációt eredményezhetnek.
 • Az EPSO elősegíti az esélyegyenlőséget; érdekképviseleti csoportokkal és szakmai szervezetekkel karöltve azon dolgozik, hogy minél változatosabb körből merítsen tehetségeket.
 • Az EPSO arra törekszik, hogy minél változatosabb háttérrel rendelkező szakembergárdát vonzzon az intézményekhez, és így az uniós közszolgálat személyi összetétele tükrözze az általa szolgált uniós polgárok sokféleségét.
 
Hogyan ültetjük át elveinket a gyakorlatba?

Milyen konkrét lépésekkel ültetjük át az esélyegyenlőség és a sokféleség elvét a gyakorlatba?

 • Szigorúan ügyelünk arra, hogy a vizsgakérdések semlegesek legyenek. Ennek biztosítására rendszeres statisztikai elemzéseket végzünk.
 • A kiválasztás módszereit egységes és objektív készségalapú értékelésre alapozzuk.
 • Az önéletrajzokat anonimizált formában kezeljük és objektív kritériumok alapján osztályozzuk.
 • A fogyatékos vagy a sajátos igényű személyeknek a szükségleteiknek lehető leginkább megfelelő vizsgakörülményeket biztosítunk.
 • Eleget teszünk a fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló ENSZ-egyezményben foglaltaknak.
 • A kiválasztási eljárásokat és a vizsgákat az egyenlőség és a sokféleség szempontjából rendszeresen átvilágítjuk/ellenőrizzük. Feltérképezzük és kiigazítjuk azokat a körülményeket, amelyek akadályozhatják a pályázókat a kiválasztási eljárás során.
 • Rendszeresen végzünk akadálymentességi vizsgálatokat annak érdekében, hogy minél hozzáférhetőbbek legyenek az általunk közzétett információk, a kiválasztási eljárások és a vizsgák. Szükség esetén a feladatok formátumát úgy alakítjuk ki, hogy igénybe lehessen venni segítő technológiákat és egyéni segítségnyújtást. Minden új informatikai fejlesztés során figyelemmel vagyunk az akadálymentesítési követelményekre.
 • A pályázók készségeit felmérni hivatott vizsgabizottság tagjait úgy képezzük ki, hogy a kiválasztás és a felvétel a legobjektívabb, legfüggetlenebb és legprofesszionálisabb módon történjen, tiszteletben tartva az esélyegyenlőség és az egyenlő elbánás elvét.
 • A vizsgabizottságok összeállításakor az egyensúlyra törekszünk, hogy gátat szabjunk az esetleges elfogultságnak vagy diszkriminációnak. Az egyes vizsgabizottságokba különböző hátterű tagokat nevezünk ki, és a nemek, az állampolgárság, a nyelvek, a személyzeti bizottságok és a beosztás tekintetében igyekszünk megfelelő egyensúlyt teremteni.
 • A pályázóktól rendszeresen visszajelzést kérünk, hogy folyamatosan javíthassuk munkánkat.
 • Mindent megteszünk azért, hogy az összes uniós tagállamból tehetséges munkavállalókat vonzzunk az intézményekhez. Ehhez célzott kommunikációs stratégiát alkalmazunk: egyes munkatársaink pl. ún. karriernagyköveti szerepet töltenek be, és blogot írnak az uniós munkavállalási tapasztalataikról abból a célból, hogy az esetleges pályázók minél teljesebb képet kapjanak arról, milyen is az EU-nak dolgozni. Diáknagyköveteink pedig egyetemeiken népszerűsítik az uniós karrierlehetőségeket. Jelen vagyunk továbbá állásbörzéken és egyéb eseményeken is.

Hogyan jár el az EPSO?

A nemek közötti esélyegyenlőség maradéktalan érvényre juttatása érdekében az EPSO különböző intézkedéseket foganatosít. Ilyen pl. az a jelenleg érvényben lévő pszichometriai cselekvési terv is, amely a tesztek lebonyolításán hivatott folyamatosan javítani, különös tekintettel az előválogató szakasz pszichometriai és egyéb tesztjeire. A vizsgabizottságok tagjait – akik a pályázók képességeit mérik fel az értékelőközpontban – úgy képezzük ki, hogy az interjúk és a többi feladat során maradéktalanul érvényesíteni tudják az esélyegyenlőség és az egyenlő bánásmód elvét.

A kiválasztás valamennyi szakaszában az a fő célunk, hogy a nemi szempontok a lehető legkevésbé számítsanak, és hogy a nők és a férfiak ugyanolyan esélyekkel induljanak alkalmasságuk bizonyításakor.

Az EPSO ezért részletesen tanulmányozta a témát és olyan intézkedéseket hozott, amelyek révén elkerülhető mind a nőkkel, mind a férfiakkal szembeni megkülönböztetés, és amelyek garantálják, hogy mindkét nem képviselői egyenlő eséllyel tehessenek tanúbizonyságot képességeikről és rátermettségükről.

Fogyatékosság/sajátos igények

Sem fogyatékosság, sem betegség nem lehet akadálya annak, hogy valaki részt vegyen egy kiválasztási eljárásban.

Ezen a területen az EPSO jól bevált, észszerű nemzetközi gyakorlat alapján jár el. Így fel tudjuk térképezni, hogy egy adott fogyatékossággal vagy betegséggel élő személy milyen akadályokba ütközik, és lehetővé tudjuk tenni, hogy a sajátos igényű pályázók ugyanúgy számot adhassanak készségeikről, mint mások.

Speciális vizsgakörülményekre van szüksége?

Ha a kiválasztási eljárás során fogyatékosság vagy tartós betegség miatt speciális vizsgakörülményekre van szüksége, a következő lépéseket kell tennie:

1. LÉPÉS: A jelentkezési lapon jelölje be a „SPECIAL NEEDS REQUIREMENTS” (speciális igények) melletti négyzetet, és tudassa velünk, hogy speciális igényei vannak. Kérjük, részletesen ismertesse egészségi állapotát vagy fogyatékosságát és azt, hogy pontosan mire is van szüksége: szeretnénk minél jobban megérteni, hogy milyen nehézségekkel szembesül a vizsgán. A speciális vizsgakörülmények iránti kérelemhez csatolnia kell a fogyatékosság (vagy egészségi állapot) fennállását igazoló dokumentum másolatát, amely nélkül a kérelmet nem tudjuk figyelembe venni.

Az alábbi dokumentumokat fogadjuk el: elismert országos szerv által a fogyatékosság fennállásáról kibocsátott igazolás vagy szakorvos által kiállított orvosi igazolás. Ez utóbbit részletes szakvéleménynek kell kísérnie.

A fogyatékosságra vagy egészségi állapotra vonatkozó adatokat bizalmasan, a 2018. október 23-i (EU) 2018/1725 európai parlamenti és tanácsi rendelettel összhangban kezeljük

2. LÉPÉS: Miután speciális vizsgakörülményekre irányuló kérelmét benyújtotta nekünk, az akadálymentesítésért felelős munkatársaink időben felveszik Önnel a kapcsolatot, hogy további információkat vagy megerősítést kérjenek Öntől arról, hogy milyen egyedi változtatásokra lenne szüksége. Az EPSO akadálymentesítési csoportja felel a sajátos igényű pályázók számára biztosított észszerű vizsgakörülmények megtervezéséért és megszervezéséért.

3. LÉPÉS: Meghívást kap a vizsgára, ahol – az előzetesen megítélt észszerű vizsgakörülményeknek megfelelően – a lehető legjobb vizsgafeltételeket fogjuk biztosítani Önnek.

4. LÉPÉS: Lehetősége lesz utólag véleményezni a vizsgakörülményeket. Ez nagy segítséget jelent nekünk ahhoz, hogy folyamatosan javítsunk a vizsga lebonyolításának menetén.

Milyen speciális vizsgakörnyezetre számíthatok?

Arra fogjuk kérni Önt, hogy tájékoztasson minket: fogyatékossága vagy egészségi állapota alapján milyen vizsgakörnyezet lenne a legmegfelelőbb Önnek. Úgy véljük, a pályázók maguk ismerik legjobban saját állapotukat.

Az EPSO a benyújtott igazolásokat figyelembe véve, és a sajátos igényű pályázók kiválasztásának területén szerzett tapasztalataira építve, eseti alapon biztosít különleges vizsgakörnyezetet az erre igényt tartó pályázóknak. Az Ön sajátos helyzetétől és az adott vizsga jellegétől függően előfordulhat, hogy az Ön számára biztosított vizsgakörnyezet nem pontosan olyan lesz, mint amilyet Ön kért.

Többek között az alábbi segítségeket biztosíthatjuk pályázóinknak:

 • akadálymentesítés
 • több idő a vizsgához
 • nagyobb betűkkel szedett szöveg vagy írásnagyító szoftver
 • Braille-karakterekkel írott szöveg vagy Braille-klaviatúra
 • képernyőolvasó
 • jelnyelvi tolmácsolás
 • megfelelő világítás, állítható asztal
 • egyéni segítségnyújtás stb.

Figyelem! A segítő technológiák jelenleg csak a brüsszeli értékelőközpontban vehetők igénybe. Az EPSO azon dolgozik, hogy ezeket a technológiákat a kiválasztási eljárás más szakaszaiban, valamint különböző típusú vizsgáknál is elérhetővé tegye. Addig is a pályázók igényeinek figyelembevételével igyekszünk olyan segítséget és ad hoc vizsgakörnyezetet biztosítani, hogy az érintett pályázók a lehető legkedvezőbb körülmények között tudjanak vizsgázni. Az összes többi segítség a kiválasztási eljárás különböző szakaszaiban rendelkezésre áll.

Problémába ütközött az akadálymentesítés kapcsán? 

Az akadálymentesítés nagyon fontos szempont az EPSO-nál: az általunk közölt tartalmak és a kiválasztási eljárások hozzáférhetőségét folyamatosan javítjuk. Az akadálymentesített környezet tökéletesítése érdekében rendszeres ellenőrzéseket végzünk. Minden informatikai újításra akadálymentesítési követelmények vonatkoznak; a nem 100%-osan akadálymentes dokumentumok formátumát a segítő technológiákhoz igazítjuk, és jelenleg azon dolgozunk, hogy webhelyünk megfeleljen a Web Akadálymentesítési Útmutató 2.0 verziója szerinti AA szintnek.

Még mindig nehezen tud hozzáférni weboldalunk bizonyos részeihez és/vagy bizonyos dokumentumainkhoz? Vagy közölni szeretné észrevételeit, esetleg segíteni szeretne webhelyünk és kiválasztási eljárásaink akadálymentesítésének tökéletesítésében? Kérjük, forduljon hozzánk bizalommal, és amint lehet, felvesszük Önnel a kapcsolatot! 

Ismerje meg kollégáink beszámolóit!

Johan 2 éve rendszergazdaként dolgozik az Európai Parlamentben, Brüsszelben. A férfit 12 éve autizmussal diagnosztizálták. Fogyatékossága első ránézésre nem látszik. Arról kérdeztük, hogy befogadták-e a csoportjába, és hogy fogyatékossága akadályozta-e valaha a munkájában.

„Úgy érzem, befogadtak a többiek. Eléggé extrovertált vagyok, szeretek a munkatársaimmal beszélgetni. Gyakran viccelődünk egymással és sokat nevetünk. A legtöbb kollégám nem is tudja, hogy autista vagyok. Az évek során megtanultam, hogyan rejtsem el fogyatékosságomat. Ami azt illeti, azon a szakterületen, ahol dolgozom, nem ritka, hogy valaki autisztikus vonásokkal rendelkezik. Az is lehet, hogy nem vagyok tipikus autista. A legtöbben úgy gondolják, hogy az autisták nem szeretik a társas érintkezést, de ez nem így van. Az igaz, hogy mi másképp gondolkodunk. Például sokkal inkább a részletekre koncentrálunk, és gyakran nehezen tudjuk kimutatni érzelmeinket. Ha nem vagyunk feszültek, akkor viszont nagyon szeretünk mások társaságában lenni.”

Konstantinos egy éve dolgozik az Európai Parlament Infrastrukturális és Logisztikai Főigazgatóságán, Luxembourgban. 2006-ban sclerosis multiplexszel diagnosztizálták, azóta mankóval jár. Arról kérdeztük, milyennek találja munkakörnyezetét.

„Nagyon támogató környezetben dolgozom: a munkatársaim kedvesek, az infrastruktúra könnyen igénybe vehető. Ennek köszönhetően állapotom stabil, sőt, még javult is. Ráadásul olyan projektekért vagyok felelős, amelyek arra motiválnak, hogy még keményebben dolgozzak. Különösen örülök annak, hogy az Európai Parlament épületei egyre jobban ki vannak építve a sajátos igényű személyek számára. Összességében hálás vagyok, hogy saját példámon keresztül lehetőségem van bizonyítani: az Európai Unió fogyatékosokat segítő intézkedései beváltak, jól működnek a gyakorlatban.”

Ville 2013 óta jogi tanácsosként dolgozik az Európai Bizottságnál, Brüsszelben. Születésétől fogva vak. Arról kérdeztük, hogy milyennek találta a kiválasztási eljárást, és hogy milyen meglepetések érték, miután elhelyezkedett az EU-nál.

„Elolvastam az EPSO weboldalát. Mielőtt jelentkeztem volna a versenyvizsgára, e-mailben kapcsolatba léptem az EPSO akadálymentesítési csoportjával. Az ő utasításaik alapján töltöttem ki a jelentkezési lap megfelelő rovatait. Az volt a benyomásom, hogy az akadálymentesítési csoport nagyon hozzáértő, jól szervezett és figyelmes emberekből áll. Miután jelentkezésem beérkezett hozzájuk, különböző intézkedéseket javasoltak, hogy a versenyvizsga első szakaszában ugyanolyan esélyekkel induljak, mint a látók. Ezeket az intézkedéseket mind helyénvalóknak és megfelelőeknek találtam. Az akadálymentesítési csoport a versenyvizsga további szakaszaiban végig – így az értékelőközpontban is – a segítségemre volt. Nagyon kellemes meglepetés volt számomra, hogy szinte valamennyi dokumentum digitalizálva van, mivel az elküldött és a kapott üzeneteket is elektronikus adatbázisban tárolják. Az előző munkahelyeimen a papíralapú dokumentumokat magamnak kellett beszkennelnem, hogy használhassam a képernyőolvasót. Jelenleg ezzel szinte egyáltalán nem kell időt töltenem.”

Frederic is in charge of accessibility for people with reduced mobility at the OIB (the European Commission's office for infrastructure and logistics). Frederic is blind and has been working for the EU institutions since 1998.
We asked him what kind of special arrengements were provided to him at his job.

"Computer equipped with speech synthesis software (JAWS), Braille keyboard. When I arrived, DG Research & Innovation offered me more than what I really needed, it was very impressive and great as a welcome. My first experience was great. Afterwards, during my mobility it was less obvious, but I always knew how to have what I needed by being patient."

Frederic also shares that his disability is not an obstacle within his team.

"The handicap is an advantage here! I present it in a joyful way. I do not give the impression of dragging all the misery of the world behind me. And because I have a dog, it helps, it is the mascot."

Maurizio is press officer in the European Parliament in Italy. He is blind and has been working for the EU institutions since 2015.
We asked him how he found the selection procedure and if he feels integrated in his team.

"The EPSO Accessibility Team was great! Everything went very well during the competition. I had my test in Brail and a personal assistant; I also had a test in an electronic version. In terms of proper job selection, it was only the interview so I didn’t really need any accommodation. I don’t feel any obstacles. I never had problems because I was disabled. If you have a positive attitude, even if people are ignorant or sceptical, if you’re keen on sharing your experience, you can break walls."

Maurizio advises other candidates with special needs to apply for an EU Career.

"I would say, it is absolutely feasible, it can be done, and you don’t need to be polyglot or a super hero! It’s just something very feasible. It takes so little of your time, that you don’t have anything to lose, and what you have to win is a very interesting career. Cost benefit analysis is definitely interesting. The only thing painful thing is the application…. But once you’ve done with it, it’s very little time and potentially a huge opportunity! Don’t be discouraged by the application!"

 

Krystle works as a communications assistant in the European Commission in Brussels, she has reduced mobility and has been working for the European institution since 2002.
We asked her what kind of special arrangements were provided to her and if she feels her disability has been an obstacle for her job.

"The Commission provided me with a wheelchair, a footrest, a medical chair and a reserved parking space. Support bars were placed in the washroom. I feel totally integrated in my team. When we have a meeting, my colleagues come spontaneously to offer help to take me or ask what they can do. It is a pleasure to feel appreciated and recognized for my work. I do not have any special treatment, I work as hard as the others, under a benevolent look when it comes to mobility."

Krystle also gives her advice to other candidates with special needs applying for an EU Career.

"I highly recommend applying! No physical handicap is an obstacle, competitions are based on knowledge, not a marathon. Everyone is accepted, nationality, color, gender, physical disability, ... nothing is an obstacle. All EU nationalities from all horizons are represented, the difference is positive. Maltese PRM or Estonian visually impaired, it has no importance. Multicultural means working with others, without making any distinctions. The Institutions have set up services that welcome all types of people, equal opportunities are a real right."

Fabio is a head of unit at the European Parliament's Directorate of Human Resources. He is a leg amputee and has been working for the European institutions since 2001.
We asked him if he needed any kind of special arrangements at his job.

"When I can not walk with my prosthesis I walk on crutches, but cannot use my hands. I do not use anything special, I have IT tools (Ipad, fewer notebooks). For my back problems due to the prosthesis, I have a table adjusted in height. I am entitled to parking. It was not difficult to get the amenities. Since I have a motor disability, it is less problematic. I can interact 100%."

Fabio shares his advice for other candidates with special needs applying for an EU Career.

"We must not be afraid, we must give ourselves the means to face a new situation. Do not go in the dark, come here and think that everything will be fine and that the Parliament will take care of everything. No institution in the world will be able to take care of everything. Preparing for a new environment is especially applicable for people with disabilities. Someone with a disability already knows that they have to approach things differently... prepare themselves differently too."

További történetek EU-karriernagyköveteinktől ezen az oldalon.