Esélyegyenlőség

Kezdőlap > Hogyan lehet pályázni? > Esélyegyenlőség

Az EPSO arra törekszik, hogy minél változatosabb háttérrel rendelkező szakembergárdát vonzzon az intézményekhez, és így az uniós közszolgálat személyi összetétele tükrözze az általa szolgált uniós polgárok sokféleségét. Az EPSO ennek érdekében 2021 februárjában kísérleti felmérést végzett, hogy feltérképezze a pályázók sokszínűségét, és a potenciális jelentkezők minél szélesebb körét tudja megszólítani.

Bővebben a felmérésről
A felmérés eredményei

 

Az uniós intézmények: ahol számít a tehetség!

Jövőképünk és küldetésünk

Az EPSO hisz az egyenlőségben és a sokféleségben. Szívügyünk az esélyegyenlőség és arra törekszünk, hogy az uniós intézmények alkalmazottainak összetétele tükrözze világunk sokszínűségét. Ennek érdekében az alábbi elveket valljuk magunkénak és az alábbi célokat tűztük ki magunk elé:

 • Az EPSO az esélyegyenlőség, az egyenlő bánásmód és az egyenlő hozzáférés szellemében viszonyul minden pályázóhoz, nemtől, fajtól, bőrszíntől, etnikai vagy társadalmi származástól, genetikai tulajdonságtól, nyelvtől, vallástól vagy meggyőződéstől, politikai vagy más véleménytől, nemzeti kisebbséghez tartozástól, vagyoni helyzettől, születéstől, fogyatékosságtól, kortól vagy szexuális irányultságtól függetlenül.
 • Kiválasztási eljárásai során az EPSO tiszteletben tartja a befogadás elvét és lehetővé teszi, hogy minden pályázó maradéktalanul tanúbizonyságot tehessen készségeiről. Ennek érdekében feltérképezi és kiküszöböli azokat a körülményeket, amelyek gátolhatják vagy torzíthatják a versenyt, vagy diszkriminációt eredményezhetnek.
 • Az EPSO elősegíti az esélyegyenlőséget; érdekképviseleti csoportokkal és szakmai szervezetekkel karöltve azon dolgozik, hogy minél változatosabb körből merítsen tehetségeket.
 • Az EPSO arra törekszik, hogy minél változatosabb háttérrel rendelkező szakembergárdát vonzzon az intézményekhez, és így az uniós közszolgálat személyi összetétele tükrözze az általa szolgált uniós polgárok sokféleségét.
Hogyan ültetjük át elveinket a gyakorlatba?

Milyen konkrét lépésekkel ültetjük át az esélyegyenlőség és a sokféleség elvét a gyakorlatba?

 • Szigorúan ügyelünk arra, hogy a vizsgakérdések semlegesek legyenek. Ennek biztosítására rendszeres statisztikai elemzéseket végzünk.
 • A kiválasztás módszereit egységes és objektív készségalapú értékelésre alapozzuk.
 • Az önéletrajzokat anonimizált formában kezeljük és objektív kritériumok alapján osztályozzuk.
 • A fogyatékossággal élő vagy sajátos igényű pályázóknak a szükségleteiknek lehető leginkább megfelelő vizsgakörülményeket biztosítunk.
 • Eleget teszünk a fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló ENSZ-egyezményben foglaltaknak.
 • A kiválasztási eljárásokat és a vizsgákat az egyenlőség és a sokféleség szempontjából rendszeresen átvilágítjuk/ellenőrizzük. Feltérképezzük és kiigazítjuk azokat a körülményeket, amelyek akadályozhatják a pályázókat a kiválasztási eljárás során.
 • Rendszeresen végzünk akadálymentességi vizsgálatokat annak érdekében, hogy minél hozzáférhetőbbek legyenek az általunk közzétett információk, a kiválasztási eljárások és a vizsgák. Szükség esetén a feladatok formátumát úgy alakítjuk ki, hogy igénybe lehessen venni segítő technológiákat és egyéni segítségnyújtást. Minden új informatikai fejlesztés során figyelemmel vagyunk az akadálymentesítési követelményekre.
 • A pályázók készségeit felmérni hivatott vizsgabizottság tagjait úgy képezzük ki, hogy a kiválasztás és a felvétel a legobjektívabb, legfüggetlenebb és legprofesszionálisabb módon történjen, tiszteletben tartva az esélyegyenlőség és az egyenlő elbánás elvét.
 • A vizsgabizottságok összeállításakor az egyensúlyra törekszünk, hogy gátat szabjunk az esetleges elfogultságnak vagy diszkriminációnak. Az egyes vizsgabizottságokba különböző hátterű tagokat nevezünk ki, és a nemek, az állampolgárság, a nyelvek, a személyzeti bizottságok és a beosztás tekintetében igyekszünk megfelelő egyensúlyt teremteni.
 • A pályázóktól rendszeresen visszajelzést kérünk, hogy folyamatosan javíthassuk munkánkat.
 • Mindent megteszünk azért, hogy az összes uniós tagállamból tehetséges munkavállalókat vonzzunk az intézményekhez. Ehhez célzott kommunikációs stratégiát alkalmazunk: egyes munkatársaink pl. ún. karriernagyköveti szerepet töltenek be, és blogot írnak az uniós munkavállalási tapasztalataikról abból a célból, hogy az esetleges pályázók minél teljesebb képet kapjanak arról, milyen is az EU-nak dolgozni. Diáknagyköveteink pedig egyetemeiken népszerűsítik az uniós karrierlehetőségeket. Jelen vagyunk továbbá állásbörzéken és egyéb eseményeken is.
 • A nemek közötti esélyegyenlőség maradéktalan érvényre juttatása érdekében az EPSO különböző intézkedéseket foganatosít. Ilyen pl. az a jelenleg érvényben lévő pszichometriai cselekvési terv is, amely a tesztek lebonyolításán hivatott folyamatosan javítani, különös tekintettel az előválogató szakasz pszichometriai és egyéb tesztjeire. A vizsgabizottságok tagjait – akik a pályázók képességeit mérik fel az értékelőközpontban – úgy képezzük ki, hogy az interjúk és a többi feladat során maradéktalanul érvényesíteni tudják az esélyegyenlőség és az egyenlő bánásmód elvét.
  A kiválasztás valamennyi szakaszában az a fő célunk, hogy a nemi szempontok a lehető legkevésbé számítsanak, és hogy a nők és a férfiak ugyanolyan esélyekkel induljanak alkalmasságuk bizonyításakor.
  Az EPSO ezért részletesen tanulmányozta a témát és olyan intézkedéseket hozott, amelyek révén elkerülhető mind a nőkkel, mind a férfiakkal szembeni megkülönböztetés, és amelyek garantálják, hogy mindkét nem képviselői egyenlő eséllyel tehessenek tanúbizonyságot képességeikről és rátermettségükről.
Fogyatékosság/sajátos igények

Sem fogyatékosság, sem egészségi állapot nem lehet akadálya annak, hogy valaki részt vegyen egy kiválasztási eljárásban.

Ezen a területen az EPSO jól bevált, észszerű nemzetközi gyakorlat alapján jár el. Így fel tudjuk térképezni, hogy a fogyatékossággal élő vagy megváltozott egészségi állapotú személy milyen akadályokba ütközik, és lehetővé tudjuk tenni számukra, hogy ugyanúgy számot adhassanak készségeikről, mint mások.

Speciális vizsgakörülményekre van szüksége?

Ebben a tájékoztatóban (angol nyelvű dokumentum) részletesen leírjuk, hogyan kell speciális vizsgakörülményeket igényelni a kiválasztási eljáráshoz.

Ha a dokumentumhoz Ön vagy az esetleges érdeklődők nem fér(nek) hozzá, kérjük, nyissák meg az akadálymentesített verziót (angol nyelvű dokumentum).

Olvassa el az EPSO új útmutatóját, melyben információkkal és tanácsokkal szolgálunk arról, hogyan lehet speciális vizsgakörülményeket igényelni az EPSO kiválasztási eljárásaiban.

Ajánljuk figyelmébe a speciális vizsgakörülményekről szóló alábbi kisfilmünket is.

Részletesebb tájékoztatásért kérjük, írjon a következő címre: epso-accessibility@ec.europa.eu.

Milyen speciális vizsgakörnyezetre számíthatok?

Arra fogjuk kérni Önt, hogy tájékoztasson minket: fogyatékossága vagy egészségi állapota alapján milyen vizsgakörnyezet lenne a legmegfelelőbb Önnek. Úgy véljük, a pályázók maguk ismerik legjobban saját állapotukat.

Az EPSO a benyújtott igazolásokat figyelembe véve, és a sajátos igényű pályázók kiválasztásának területén szerzett tapasztalataira építve, eseti alapon biztosít speciális vizsgakörnyezetet az erre igényt tartó pályázóknak. Az Ön egyedi helyzetétől és az adott vizsga jellegétől függően azonban előfordulhat, hogy az Ön számára biztosított vizsgakörnyezet nem pontosan olyan lesz, mint amilyet kért.

Többek között az alábbi segítségeket biztosíthatjuk pályázóinknak:

 • akadálymentesítés
 • több idő a vizsgához
 • nagyobb betűkkel szedett szöveg vagy írásnagyító szoftver
 • Braille-karakterekkel írott szöveg vagy Braille-klaviatúra
 • képernyőolvasó
 • jelnyelvi tolmácsolás
 • megfelelő világítás, állítható asztal
 • egyéni segítségnyújtás stb.

Olvassa el részletes tájékoztatónkat arról, milyen speciális vizsgakörülmények igényelhetők a kiválasztási eljárás során.

Felhívjuk figyelmét, hogy a támogató-segítő technológia nem áll rendelkezésre a kiválasztási folyamat összes szakaszában. Az EPSO jelenleg azon dolgozik, hogy javítsa eljárásait és szolgáltatásait, valamint továbbra is fel fogja mérni a pályázók igényeit annak érdekében, hogy biztosítsa a megfelelő vizsgakörülményeket, és lehetővé tegye, hogy a pályázók a lehető legjobb körülmények között vizsgázzanak.

FONTOS: az észszerű vizsgakörnyezetre vonatkozó rendelkezések függnek az adott vizsga lebonyolításának módjától, tehát hogy vizsgaközpontban vagy online környezetben zajlik-e a vizsga.

Ön várandós vagy szoptat?

Ebből a brosúrából részletesen megtudhatja, hogy kiválasztási eljárásai során az EPSO milyen speciális vizsgakörülményeket tud biztosítani a nőknek a terhességre és a szülésre tekintettel.

Problémába ütközött az akadálymentesítés kapcsán?

Az akadálymentesítés nagyon fontos szempont az EPSO-nál: az általunk közölt tartalmak és a kiválasztási eljárások hozzáférhetőségét folyamatosan javítjuk. Az akadálymentesített környezet tökéletesítése érdekében rendszeres ellenőrzéseket végzünk. Minden informatikai újításra akadálymentesítési követelmények vonatkoznak; a nem 100%-osan akadálymentes dokumentumok formátumát a segítő technológiákhoz igazítjuk, és jelenleg azon dolgozunk, hogy webhelyünk megfeleljen a Web Akadálymentesítési Útmutató 2.0 verziója szerinti AA szintnek.

Még mindig nehezen tud hozzáférni weboldalunk bizonyos részeihez és/vagy bizonyos dokumentumainkhoz? Vagy közölni szeretné észrevételeit, esetleg segíteni szeretne webhelyünk és kiválasztási eljárásaink akadálymentesítésének tökéletesítésében? Kérjük, forduljon hozzánk bizalommal, és amint lehet, felvesszük Önnel a kapcsolatot!

Ismerje meg kollégáink beszámolóit!

Johan 2014 óta rendszergazdaként dolgozik az Európai Parlamentben, Brüsszelben. A férfit 2004-ben autizmussal diagnosztizálták. Fogyatékossága első ránézésre nem látszik. Arról kérdeztük, hogy befogadták-e a csoportjába, és hogy fogyatékossága akadályozta-e valaha a munkájában.

„Úgy érzem, befogadtak a többiek. Eléggé extrovertált vagyok, szeretek a munkatársaimmal beszélgetni. Gyakran viccelődünk egymással és sokat nevetünk. A legtöbb kollégám nem is tudja, hogy autista vagyok. Az évek alatt megtanultam, hogyan rejtsem el fogyatékosságomat. Ami azt illeti, azon a szakterületen, ahol dolgozom, nem ritka, hogy valaki autisztikus vonásokkal rendelkezik. Az is lehet, hogy nem vagyok tipikus autista. A legtöbben úgy gondolják, hogy az autisták nem szeretik a társas érintkezést, de ez nem így van. Az igaz, hogy mi másképp gondolkodunk. Például sokkal inkább a részletekre koncentrálunk, és gyakran nehezen tudjuk kimutatni érzelmeinket. Ha nem vagyunk feszültek, akkor viszont nagyon szeretünk mások társaságában lenni.”

Johan szerint más sajátos igényű pályázóknak is érdemes fontolóra venniük az uniós karrierlehetőséget, ehhez a következőt tanácsolja:

„Az uniós intézmények jó munkahelyek. Az itteni kollégák nyitottak a fogyatékossággal élő munkatársak felé. Ezenfelül az épületek is alkalmasak kerekes székesek fogadására. A pályázóknak arról kell meggyőzniük a vizsgabizottságot, hogy képesek legalább olyan értékeket felmutatni, mint a fogyatékosság nélkül élő jelentkezők. Legyen profi a szakterületén, és adjon esélyt magának!”

Konstantinos egy éve dolgozik az Európai Parlament Infrastrukturális és Logisztikai Főigazgatóságán, Luxembourgban. 2006-ban sclerosis multiplexszel diagnosztizálták, azóta mankóval jár. Arról kérdeztük, milyennek találja munkakörnyezetét.

„Nagyon támogató környezetben dolgozom: a munkatársaim kedvesek, az infrastruktúra könnyen igénybe vehető. Ennek köszönhetően állapotom stabil, sőt, még javult is. Ráadásul olyan projektekért vagyok felelős, amelyek arra motiválnak, hogy még keményebben dolgozzak. Különösen örülök annak, hogy az Európai Parlament épületei egyre jobban ki vannak építve a sajátos igényű személyek számára. Összességében hálás vagyok, hogy saját példámon keresztül lehetőségem van bizonyítani: az Európai Unió fogyatékosokat segítő intézkedései beváltak, jól működnek a gyakorlatban.”

Ville 2013 óta jogi tanácsosként dolgozik az Európai Bizottságnál, Brüsszelben. Születésétől fogva vak. Arról kérdeztük, hogy milyennek találta a kiválasztási eljárást, és hogyan érzi magát az Európai Bizottságnál.

„Az volt a benyomásom, hogy az akadálymentesítési csoport nagyon hozzáértő, jól felkészült és figyelmes emberekből áll. Miután jelentkezésem beérkezett hozzájuk, különböző intézkedéseket javasoltak, hogy a versenyvizsga első szakaszán ugyanolyan esélyekkel induljak, mint a látók. Ezeket az intézkedéseket mind helyénvalónak és megfelelőnek találtam. A versenyvizsga további szakaszaiban – így az értékelőközpontban is – hatékony segítséget kaptam tőlük. Nagyon kellemes meglepetés volt számomra, hogy szinte valamennyi dokumentum digitalizálva van, mivel az elküldött és a kapott üzeneteket is egy elektronikus adatbázisban tárolják. Az előző munkahelyeimen a papíralapú dokumentumokat magamnak kellett digitalizálnom, hogy használhassam a képernyőolvasót. Jelenleg ezzel szinte egyáltalán nem kell időt töltenem. Kollégáim és feletteseim példamutató hozzáállásának köszönhetően a csapat teljes értékű tagjának érzem magam.”

Ville az alábbi tanácsokat adja az EU-hoz jelentkező, sajátos igényű pályázóknak:

„Éreztessük, hogy motiváltak vagyunk! Gondolkozzunk a munkaadó fejével: vajon milyen kérdések merülhetnek föl benne fogyatékosságunkkal kapcsolatban? Érdemes felkészülni erre, valamint a témával kapcsolatos további kérdésekre. Gondoljuk át előre, hogy milyen észszerű megoldásokra lenne szükségünk az adott munkahelyen. Nem szabad türelmetlennek lenni. Ha mégsem minket választanak, a jelentkezéssel és az esetleges interjúval legalább újabb tapasztalatot szereztünk. A sajátos igényeink helyett inkább összpontosítsunk a készségeinkre.”

Frederic 1998 óta dolgozik az uniós intézményeknél. Jelenleg az Európai Bizottság Brüsszeli Infrastrukturális és Logisztikai Hivatalában a mozgáskorlátozott személyek számára történő akadálymentesítésért felel. Frederic vak.
Arról kérdeztük, hogy munkakörnyezetét hogyan alakították át számára.

„Számítógépem Braille-klaviatúrával és JAWS képernyőolvasóval van ellátva. Amikor elkezdtem dolgozni, a Kutatási Főigazgatóságnál sokkal több technikai segítséget kaptam, mint amire valójában szükségem volt. Meglepett és meghatott ez a figyelmes fogadtatás. Így az első munkatapasztalatom kitűnő volt. Később, amikor más szervezeti egységeknél dolgoztam, már előfordultak kisebb-nagyobb problémák. Türelemmel azonban mindig sikerült megszereznem azt, amire szükségem volt.”

Frederic szerint fogyatékossága nem akadályozza a beilleszkedésben.

„A fogyatékosság itt előnyt jelent! Jókedvű vagyok, próbálom nem túldramatizálni a dolgot. És van egy kutyám is, ami külön jó pont: az emberek általában szeretik.”

Maurizio vak. 2015-ben kezdett el az uniós intézményeknél dolgozni, jelenleg sajtófelelős az Európai Parlamentnél, Olaszországban.
Arról kérdeztük, hogy milyennek találta a kiválasztási eljárást, és hogy szerinte befogadták-e kollégái.

„Az EPSO akadálymentesítési csoportja zseniális volt! A versenyvizsgán minden rendben ment. A teszteket Braille-írással vagy elektronikusan tölthettem ki, és személyes segítőm is volt. Maga a kiválasztás csak az interjúból állt, ezért nem igazán volt szükségem semmilyen segítségre. Fogyatékosságom soha nem okozott problémát, nem érzem úgy, hogy akadályoztatva lennék. Pozitív hozzáállással és akaraterővel falakat lehet ledönteni, még akkor is, ha tapasztalatlan vagy szkeptikus emberekkel állunk szemben.”

Maurizio arra buzdítja a sajátos igényű személyeket, hogy jelentkezzenek az EU-hoz.

„A versenyvizsgát nem lehetetlen letenni, nem kell poliglottnak vagy zseninek lenni! Nem tart sokáig, és semmi vesztenivalója nincs az embernek. Ellenben egy érdekes és változatos karriert lehet nyerni vele. Mindenképpen megéri! Az egyetlen, ami kicsit nehézkes, az a jelentkezés... De ha ezen túljut valaki, kis időráfordítással nagy lehetőségekhez juthat! Mindenkinek azt javaslom: ne hagyja, hogy a jelentkezési folyamat elvegye a kedvét a megmérettetéstől!”

 

Krystle csökkentett mozgásképességű kommunikációs asszisztens. 2002 óta dolgozik az uniós intézményeknél, jelenleg az Európai Bizottságnál, Brüsszelben áll alkalmazásban.
Arról kérdeztük, milyen speciális környezetet teremtett számára munkaadója, és hogy szerinte fogyatékossága akadályozza-e a munkájában.

„A Bizottság kerekesszéket, lábtámaszt, orvosi széket és személyes parkolóhelyet biztosít számomra. A mosdóhelyiséget kapaszkodókkal látták el. Úgy érzem, munkatársaim teljes mértékben befogadtak. Megbeszéléseinken kollégáim maguktól ajánlják fel segítségüket, vagy pedig megkérdezik, mit tehetnek. Nagyon jó érzés, hogy munkámat mindenki elismeri. Nem részesülök semmilyen különleges elbánásban, ugyanolyan keményen dolgozom, mint a többiek. Amikor helyváltoztatásról van szó, előfordul, hogy mások jóindulatára számítok, ennyi.”

Krystle az alábbi tanácsokat adja az EU-hoz jelentkező, sajátos igényű pályázóknak:

„Mindenkit csak bátorítani tudok, hogy jelentkezzen! A mozgáskorlátozottság nem akadály. Nem maratont kell futni, hanem versenyvizsgán indulni, ahol a tudást mérik. Állampolgárság, bőrszín, nem, testi fogyatékosság … semmi sem áll a jelentkezők útjában. Az EU-nál a tagországok különböző hátterű polgárai dolgoznak együtt. A másság nem hátrány. Mindenkinek egyenlő esélyei vannak, legyen szó csökkent mozgásképességű máltai, vagy látássérült észt kollégáról. A multikulturális környezet ismérve, hogy nem teszünk különbséget munkatársaink között. Az uniós intézmények szervezeti egységei bármilyen hátterű személyt tárt karokkal várnak. Az esélyegyenlőség itt valóban érvényesül.”

Fabio 2001 óta dolgozik az európai intézményeknél. Jelenleg egységvezető az Európai Parlament Humánerőforrás-ügyi Igazgatóságán. Fabio egyik lábát amputálták.
Arról kérdeztük, hogy munkakörnyezetét hogyan kellett átalakítani a számára.

„Vagy a protézissel vagy mankók segítségével járok – ez utóbbi esetben azonban nem tudom szabaddá tenni a kezemet. Semmilyen más segédeszközt nem használok, van iPadom, notebookom. A protézis okozta hátproblémáim miatt az íróasztalom magassága állítható. Parkolási igazolványt kaptam. Viszonylag könnyű volt biztosítani számomra mint mozgáskorlátozott számára a megfelelő munkakörnyezetet. Állapotom semmiben nem korlátoz a munkahelyen.”

Fabio az alábbi tanácsokat adja az EU-hoz jelentkező, sajátos igényű pályázóknak:

„Nem szabad megijedni. Időt kell adni saját magunknak, hogy az új helyzettel szembe tudjunk nézni. Nem szabad, hogy bárki is hamis illúziókkal érkezzen ide, és azt higgye, hogy a Parlament majd mindent megold. A világ semelyik intézménye sem lenne képes az összes körülményt figyelembe véve, tökéletes megoldással előrukkolni. Elsősorban maguknak a fogyatékosoknak kell felkészülniük az új munkakörnyezettel járó kihívásokra. De a fogyatékkal élők általában tudják, hogy nekik máshogy kell közelíteniük a dolgokhoz, és máshogy kell megbirkózniuk a problémákkal.”

A fogyatékossággal élő gyakornokoknak szóló pozitív cselekvési program keretében a Tanács Főtitkársága évente 4–6 fizetett gyakornoki helyet biztosít elismert fogyatékossággal élő uniós polgárok számára. Itt olvashatja a cselekvési programban korábban részt vevő gyakornokok beszámolóit.

További történetek karriernagyköveteinktől ezen az oldalon.