Deltagende universiteter

Liste over universiteter med EU-studenterambasadører i dette studieår.

 

 

Listen over universiteter bygger på medlemslandenes egne forslag, og EPSO forbeholder sig retten til at den ændre den.