Praktika

Kui soovite proovida töötamist ELi institutsioonis, siis võiksite kandideerida praktikakohale.

Igal aastal pakutakse enam kui 1900 noorele võimalust osaleda ELi praktikaprogrammis, et arendada oma kutseoskusi ja isikuomadusi ning omandada uusi teadmisi ELi kohta. Enamik ELi institutsioonidest korraldab praktikat noortele ülikoolilõpetanutele. Praktika kestus on 3–5 kuud.

Praktikavõimalusi pakutakse erinevates valdkondades ning need annavad suurepärase ülevaate ELi institutsioonides tehtavast tööst. Töö sisu sõltub suuresti sellest, millisesse talitusse teid suunatakse. Praktikavõimalusi pakutakse konkurentsiõiguse, inimressursside, keskkonnapoliitika, teabevahetuse ja paljudes muudes valdkondades.

Praktikantide valikumenetlusi korraldavad ELi institutsioonid ja ametid ise. Tutvuge allpool mõnede praktikavõimalustega. Palun pange tähele, et sellel veebisaidil ei näidata võib-olla kõiki olemasolevaid võimalusi.

 

Praktika

Avaldamise kuupäev: 29/04/2019 - 00:00
Tähtaeg: taotluse esitamise kuupäeva ei ole määratletud
Asukoht(asukohad): Ljubljana (Sloveenia)

 

Praktikaprogramm on mõeldud peamiselt noortele ülikoolilõpetanutele, kuid selles võivad osaleda ka need, kes on elukestva õppe raames hiljuti akadeemilise kraadi omandanud ja alustavad uut karjääri. 

Kes saavad kandideerida: 

  • Vähemalt 18aastased Euroopa Liidu liikmesriikide kodanikud.
  • Kandidaadi haridustase peab vastama lõpetatud ülikooliõppele, mis kestab tavapäraselt vähemalt kolm aastat ning mida tõendab diplom (mis on välja antud ELi liikmesriigis või mille kohta on liikmesriigi ametiasutus välja andnud samaväärsuse tõendi).
  • Kandidaadil ei tohi olla mõnest Euroopa Liidu institutsioonist või asutusest saadud varasemat praktika- või töökogemust ja ta ei tohi olla kandideerimise ajal mõnes Euroopa Liidu institutsioonis või asutuses praktikat läbimas või tööl.

Kestus: 6 kuud

Tasustatud: jah. 600 eurot (igakuine toetus) ja 350 eurot (majutustoetus).

Alguskuupäevad: 1. september või 1. märts.