Praktika

ELi praktikaprogrammid pakuvad ainulaadset võimalust saada aimu sellest, mida karjäär ELi institutsioonides endast kujutab.

Igal aastal parandavad ELi praktikaprogrammide kaudu enam kui 2000 praktikanti on kutseoskusi, laiendavad oma võrgustikku ja rakendavad oma akadeemilisi teadmisi praktikas. Enamik ELi institutsioonidest, asutustest ja ametitest korraldavad praktikaid, mis kestavad tavaliselt mitmeid kuid.

Praktika annab suurepärase ülevaate ELi avaliku teenistuse tööst ning seda pakutakse paljudes valdkondades, nt konkurentsiõigus, personalihaldus, keskkonnapoliitika, teabevahetus jne.

Iga ELi institutsioon, amet ja asutus korraldab ise oma praktikaprogrammide valikumenetlusi.

Allolevast rippmenüüst saate otsida pakutavaid praktikavõimalusi ELi institutsioonide, ametite ja asutuste järgi.

Palun pange tähele, et sellel veebisaidil ei ole avaldatud kõiki olemasolevaid võimalusi.

 

Praktika

Avaldamise kuupäev: 29/04/2019 - 00:00
Tähtaeg: taotluse esitamise kuupäeva ei ole määratletud
Asukoht(asukohad): Ljubljana (Sloveenia)

 

Praktikaprogramm on mõeldud peamiselt noortele ülikoolilõpetanutele, kuid selles võivad osaleda ka need, kes on elukestva õppe raames hiljuti akadeemilise kraadi omandanud ja alustavad uut karjääri. 

Kes saavad kandideerida: 

  • Vähemalt 18aastased Euroopa Liidu liikmesriikide kodanikud.
  • Kandidaadi haridustase peab vastama lõpetatud ülikooliõppele, mis kestab tavapäraselt vähemalt kolm aastat ning mida tõendab diplom (mis on välja antud ELi liikmesriigis või mille kohta on liikmesriigi ametiasutus välja andnud samaväärsuse tõendi).
  • Kandidaadil ei tohi olla mõnest Euroopa Liidu institutsioonist või asutusest saadud varasemat praktika- või töökogemust ja ta ei tohi olla kandideerimise ajal mõnes Euroopa Liidu institutsioonis või asutuses praktikat läbimas või tööl.

Kestus: 6 kuud

Tasustatud: jah. 600 eurot (igakuine toetus) ja 350 eurot (majutustoetus).

Alguskuupäevad: 1. september või 1. märts.