Stažuotės

Pradžia > Darbo galimybės > Stažuotės

Jei norite išbandyti, kaip dirbama ES institucijose, kodėl nepateikus paraiškos stažuotis?

Kasmet apie 1 900 jaunų žmonių įgyja galimybę pagilinti savo profesinius įgūdžius bei žinias apie ES ir tobulintis dalyvaudami ES stažuotojų programose. Stažuotes, kurios paprastai trunka 3–5 mėnesius, jauniems universitetų absolventams rengia dauguma ES institucijų.

Galima atlikti įvairių sričių stažuotes – tai puiki proga iš arti susipažinti su ES institucijų veikla. Koks tai bus darbas, labai priklausys nuo to, kurioje tarnyboje dirbsite. Galima padirbėti konkurencijos teisės, žmogiškųjų išteklių, aplinkos politikos, komunikacijos ir daugelyje kitų sričių.

Stažuotojų atranką atskirai vykdo pačios ES institucijos ir agentūros. Toliau rasite informacijos apie kai kurias siūlomas galimybes. Atkreipkite dėmesį į tai, kad šioje svetainėje gali būti pateikiama informacija ne apie visas esamas galimybes.

 


Robero Šumano stažuotės

Vieta/os: Briuselis (Belgija), Liuksemburgas (Liuksemburgas), Kiti ES miestai, Strasbūras (Prancūzija)
Institucija/Agentūra: Europos Parlamentas
Etatų rūšys: Stažuotojas

Robero Šumano stažuotės skirtos pagerinti ES piliečių žinias apie ES, suteikti profesinio mokymosi galimybę ir supažindinti su Europos Parlamento darbu.

Paraiškas teikti gali: 18 metų ir vyresni universitetų absolventai. Kandidatai turi labai gerai mokėti dvi oficialiąsias Europos Sąjungos kalbas ir neturi būti dirbę daugiau kaip du mėnesius iš eilės ES institucijoje arba įstaigoje.

Trukmė: 5 mėnesiai

Ar stažuotojams mokama? Taip. Apie 1 300 EUR.

Pradžios datos: kovo 1 d. ir spalio 1 d.

Daugiau informacijos: https://ep-stages.gestmax.eu/website/homepage


Mokamos stažuotės Europos Sąjungos Taryboje

Vieta/os: Briuselis (Belgija)
Institucija/Agentūra: Europos Sąjungos Taryba
Etatų rūšys: Stažuotojas

Priklausomai nuo tarnybos poreikių, kasdienės stažuotojo užduotys iš esmės yra tokios pačios kaip ir jaunesniųjų administratorių jų karjeros pradžioje, pavyzdžiui, jie rengia posėdžius ir protokolus, dalyvauja Nuolatinių atstovų komiteto ir Tarybos parengiamųjų organų posėdžiuose, atlieka su tam tikru projektu susijusius tyrimus, verčia dokumentus, tvarko dokumentus, rašo ataskaitas. Stažuotojai taip pat bus kviečiami dalyvauti studijų programoje, kurią, be kita ko, sudaro apsilankymai ir dalyvavimas konferencijose kitose ES institucijose Briuselyje, Liuksemburge ir Strasbūre.

Paraiškas teikti gali: ES piliečiai, kurie iki paraiškų pateikimo termino pabaigos yra baigę bent pirmąją savo universitetinių studijų pakopą ir turi kvalifikacinį laipsnį patvirtinantį pažymėjimą ar lygiavertį dokumentą.

Trukmė: 5 mėnesiai

Ar stažuotojams mokama? Taip. 1 220,78 EUR per mėnesį, padengiamos kelionės išlaidos ir suteikiama Tarybos generalinio sekretoriato restorano nuolaidų kortelė.

Pradžios datos:

 • vasario 1 d. (paraiškų teikimo laikotarpis – apie rugpjūtį–rugsėjį, galutines datas pasitikrinkite tuo metu);
 • rugsėjo 1 d. (paraiškų teikimo laikotarpis – apie vasarį–kovą, galutines datas pasitikrinkite tuo metu).

Daugiau informacijos: http://www.consilium.europa.eu/en/trainee/

Privalomos nemokamos stažuotės Europos Sąjungos Taryboje

Vieta/os: Briuselis (Belgija)
Institucija/Agentūra: Europos Sąjungos Taryba
Etatų rūšys: Stažuotojas

Priklausomai nuo tarnybos poreikių, kasdienės stažuotojo užduotys iš esmės yra tokios pačios kaip ir jaunesniųjų administratorių jų karjeros pradžioje, pavyzdžiui, jie rengia posėdžius ir protokolus, dalyvauja Nuolatinių atstovų komiteto ir Tarybos parengiamųjų organų posėdžiuose, atlieka su tam tikru projektu susijusius tyrimus, verčia dokumentus, tvarko dokumentus, rašo ataskaitas. Stažuotojai taip pat bus kviečiami dalyvauti studijų programoje, kurią, be kita ko, sudaro apsilankymai ir dalyvavimas konferencijose kitose ES institucijose Briuselyje, Liuksemburge ir Strasbūre.

Paraiškas teikti gali: šios stažuotės yra skirtos universitetų trečio, ketvirto arba penkto kurso studentams, kurie yra ES piliečiai ir kurie turi atlikti privalomą praktiką pagal savo studijų programą.

Trukmė: 2–5 mėnesiai 

Ar stažuotojams mokama? Ne. Padengiamos kelionės išlaidos. Tarybos generalinio sekretoriato restorano nuolaidų kortelė. Sveikatos draudimas / draudimas nuo nelaimingų atsitikimų.

Pradžios datos:

 • vasario 1 d. (paraiškų teikimo laikotarpis – apie rugsėjį–spalį, galutines datas pasitikrinkite tuo metu);
 • rugsėjo 1 d. (paraiškų teikimo laikotarpis – apie vasarį–kovą, galutines datas pasitikrinkite tuo metu).

Daugiau informacijos: http://www.consilium.europa.eu/en/trainee/

Europos Sąjungos Taryba. Pozityvių veiksmų programa negalią turintiems stažuotojams

Vieta/os: Briuselis (Belgija)
Institucija/Agentūra: Europos Sąjungos Taryba
Etatų rūšys: Stažuotojas

 

Priklausomai nuo tarnybos poreikių, kasdienės stažuotojo užduotys iš esmės yra tokios pačios kaip ir jaunesniųjų administratorių jų karjeros pradžioje, pavyzdžiui, jie rengia posėdžius ir protokolus, dalyvauja Nuolatinių atstovų komiteto ir Tarybos parengiamųjų organų posėdžiuose, atlieka su tam tikru projektu susijusius tyrimus, verčia dokumentus, tvarko dokumentus, rašo ataskaitas. Stažuotojai taip pat bus kviečiami dalyvauti studijų programoje, kurią, be kita ko, sudaro apsilankymai ir dalyvavimas konferencijose kitose ES institucijose Briuselyje, Liuksemburge ir Strasbūre.

Kas gali teikti paraiškas? Šios stažuotės skirtos absolventams ir trečių, ketvirtų arba penktų metų universitetų studentams, kurie yra ES piliečiai ir turi pripažintą negalią.

Trukmė: 5 mėnesiai. 

Ar stažuotojams mokama? Taip. 1 220,78 EUR per mėnesį, padengiamos kelionės išlaidos ir suteikiama Tarybos generalinio sekretoriato restorano nuolaidų kortelė. Pateikus tinkamus patvirtinamuosius dokumentus, negalią turintys stažuotojai gali gauti papildomą išmoką, kuri yra ne didesnė kaip pusė stažuotės išmokos sumos.

Pradžios datos:

 • vasario 1 d. (paraiškų teikimo laikotarpis – apie rugsėjį–spalį, galutines datas pasitikrinkite tuo metu);
 • rugsėjo 1 d. (paraiškų teikimo laikotarpis – apie vasarį–kovą, galutines datas pasitikrinkite tuo metu).

Daugiau informacijos: http://www.consilium.europa.eu/en/trainee/


Stažuotės

Vieta/os: Briuselis (Belgija), Grange (Airija), Liuksemburgas (Liuksemburgas)
Institucija/Agentūra: Europos Komisija
Etatų rūšys: Stažuotojas

Europos Komisijos stažuočių programoje gali dalyvauti universitetų absolventai iš viso pasaulio.

Galima atlikti įvairių sričių stažuotes – tai puiki proga iš arti susipažinti su ES institucijų veikla. Koks tai bus darbas, labai priklausys nuo to, kurioje tarnyboje dirbsite. Galima padirbėti konkurencijos teisės, žmogiškųjų išteklių, aplinkos politikos, komunikacijos ir daugelyje kitų sričių.

Stažuotojams skiriamos tokios pačios užduotys kaip ir ką tik įdarbintiems naujiems darbuotojams. Praktiškai tai reiškia, kad turbūt teks organizuoti darbo grupes ir susitikimus, rinkti informaciją ir dokumentus, rengti ataskaitas ir atsakinėti į klausimus, dalyvauti skyrių posėdžiuose ir kituose renginiuose. Taip pat reikės vykdyti konkrečiam padaliniui būdingas užduotis – teisininkai Komisijoje dirbs visiškai kitokį darbą negu ekonomistai Audito Rūmuose arba bendrojo profilio darbuotojai Parlamente.

Paraiškas teikti gali: stažuočių paraiškas gali teikti bet kokio dalyko absolventai, įgiję atitinkamą laipsnį (jei mokslų baigimo pažymėjimas dar neįteiktas, paprastai galima pateikti studijų knygelės išrašą). ES pilietybė nebūtina (šiek tiek vietų numatyta skirti ne ES šalių piliečiams), bet paprastai reikalaujama mokėti dvi ES kalbas. Darbo patirtis ir pouniversitetinės studijos yra privalumas, bet paprastai to nereikalaujama.

Trukmė: 5 mėnesiai

Mokamas atlyginimas: taip. Nuo 2018 m. kovo 1 d. – 1 176,83 EUR; padengiamos kelionės išlaidos.

Pradžios datos: kovo 1 d. ir spalio 1 d. 

Daugiau informacijos: https://ec.europa.eu/stages/


Europos Sąjungos Teisingumo Teismo vertimo žodžiu stažuotės

Vieta/os: Liuksemburgas (Liuksemburgas)
Institucija/Agentūra: Europos Sąjungos Teisingumo Teismas
Etatų rūšys: Stažuotojas

Vertimo žodžiu stažuotės visų pirma skirtos neseniai konferencijų vertėjo diplomą gavusiems asmenims, kurių kalbų kombinacija reikalinga Vertimo žodžiu direktoratui. Stažuote siekiama padėti jauniems vertėjams žodžiu tobulinti vertimo žodžiu įgūdžius, visų pirma teisės srityje, ruošiant medžiagą, atliekant terminų paieškas ir praktinius užsiėmimus „nebylioje kabinoje".

Paraiškas teikti gali: neseniai konferencijų vertėjo diplomą gavę asmenys, mokantys skaityti prancūziškai.

Trukmė: 10–12 savaičių

Daugiau informacijos: https://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7008/

Stažuotės

Vieta/os: Liuksemburgas (Liuksemburgas)
Institucija/Agentūra: Europos Sąjungos Teisingumo Teismas
Etatų rūšys: Stažuotojas

Europos Sąjungos Teisingumo Teismas kiekvienais metais pasiūlo ribotą skaičių mokamų penkių mėnesių trukmės stažuočių. Paprastai jos atliekamos Teisinio vertimo raštu direktorate, Tyrimų ir dokumentacijos direktorate, Komunikacijos direktorate, Protokolo ir vizitų direktorate, Teisės patarėjo administraciniais klausimais biure, Bendrojo Teismo kanceliarijoje ir Vertimo žodžiu direktorate.

Paraiškas teikti gali: universitetinį teisinį arba politikos mokslų (su teisės specializacija) išsilavinimą turintys asmenys, mokantys prancūzų kalbą.

Trukmė: 5 mėnesiai

Ar stažuotojams mokama? Taip. Apie 1120 eurų per mėnesį. 

Pradžios datos: kovo 1 d. ir spalio 1 d. 

Daugiau informacijos: https://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7008/en/


Europos Centrinis Bankas

Vieta/os: Frankfurt (Germany)
Institucija/Agentūra: Europos Centrinis Bankas
Etatų rūšys: Stažuotojas

Europos Centrinio Banko stažuočių programa suteikia galimybę pritaikyti per studijas įgytas žinias ir geriau suprasti, kaip dirbama ES institucijose. Stažuotojai turi galimybę matyti, kaip veikia Europos Centrinis Bankas, ir prisidėti prie jo užduočių vykdymo. Kokios užduotys patikimos stažuotojams ir kaip prižiūrima, kaip jos atliekamos, priklauso nuo to, kokiame skyriuje atliekama stažuotė. Pavyzdžiui, stažuotojo gali būti prašoma ieškoti informacijos, parengti ataskaitos projektą, rinkti statistiką, atlikti tam tikras veiklos užduotis, dalyvauti ad hoc tyrimuose.

Paraiškas teikti gali: ES valstybių narių arba stojančiųjų valstybių piliečiai, užbaigę bent pirmos pakopos aukštojo mokslo studijas (įgiję bakalauro laipsnį).

Trukmė: 3–6 mėn. (gali būti pratęsta vieną kartą, tačiau iš viso negali trukti ilgiau kaip 12 mėn.)

Ar stažuotojams mokama? Taip, apie 1050 eurų per mėnesį.

Pradžios datos: nuolat

Daugiau informacijos: http://www.ecb.europa.eu/careers/what-we-offer/traineeship/html/index.en.html


Stažuotės

Paraiškos teikiamos nuo: 01/05/2021 - 00:01
Galutinė data: 30/06/2021 - 23:59(Briuselio laiku)
Vieta/os: Liuksemburgas (Liuksemburgas)
Institucija/Agentūra: Audito Rūmai
Etatų rūšys: Stažuotojas

Europos Audito Rūmai rengia tris su jų darbu susijusių sričių stažuočių sesijas per metus.

Paraiškas teikti gali: ES piliečiai, kurie turi pripažintą universitetinio išsilavinimo diplomą arba yra baigę bent keturis Audito Rūmus dominančios srities (audito, biudžeto, apskaitos, administravimo, žmogiškųjų išteklių, vertimo raštu, komunikacijos, tarptautinių santykių, teisės) universitetinių studijų semestrus.

Trukmė: 3, 4 arba 5 mėn.

Ar stažuotojams mokama? Taip, apie 1350 eurų (priklauso nuo turimų biudžeto asignavimų).

Pradžios datos: kiekvienų metų vasario 1 d., gegužės 1 d., rugsėjo 1 d.

Daugiau informacijos: https://www.eca.europa.eu/en/Pages/traineeshipcomplet.aspx


Europos išorės veiksmų tarnyba

Vieta/os: Ne ES miestai
Institucija/Agentūra: Europos išorės veiksmų tarnyba
Etatų rūšys: Stažuotojas

ES jau seniai siūlo stažuočių galimybių ES delegacijose visame pasaulyje. Stažuotės iš esmės skirtos studentams ir jauniems absolventams. Tai švietimo projektas, pagal jį sutartinių arba darbo santykių su delegacija nenumatoma.

Paraiškas teikti gali: priklausomai nuo rūšies, stažuotės ES delegacijose yra skirtos ES, šalių kandidačių, užbaigusių stojimo į ES derybas, ir priimančiosios šalies piliečiams. Kad galėtų gauti stažuotės, už kurią jiems būtų mokama, vietą, kandidatai turi būti baigę bent bakalauro studijas universitete arba lygiavertėje aukštojo mokslo įstaigoje. Kad gautų nemokamos privalomos stažuotės vietą, kandidatai turi būti trečių, ketvirtų arba penktų metų universiteto arba kitos aukštojo mokslo įstaigos studentai. Jie turi galėti bendrauti ES delegacijos darbo kalba. Priimančiosios šalies oficialiosios kalbos mokėjimas būtų privalumas.

Trukmė: iki 6 mėnesių.

Ar stažuotojams mokama? Jauniems absolventams, turintiems trumpesnės kaip vienų metų profesinės patirties.
Nemokamos privalomos stažuotės: siūlomos studentams, jau gyvenantiems ir studijuojantiems priimančiojoje šalyje.

Daugiau informacijos: https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/39144/traineeship-eu-d...


Stažuotės

Vieta/os: Briuselis (Belgija)
Etatų rūšys: Stažuotojas

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas du kartus per metus rengia stažuotes universitetų absolventams. Šios stažuotės suteikia galimybę daugiau sužinoti apie EESRK vaidmenį ir veiklą, įgyti profesinės patirties daugiakultūrėje aplinkoje.

Paraiškas teikti gali: universitetų absolventai, kurie yra Europos Sąjungos valstybių narių piliečiai.

Trukmė: 5 mėnesiai

Ar stažuotojams mokama? Taip, apie 1190 eurų per mėnesį.

Pradžios datos: vasario 16 d., rugsėjo 16 d.

Daugiau informacijos: https://www.eesc.europa.eu/en/work-with-us/traineeships/long-term-traineeships

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto trumpalaikės stažuotės

Vieta/os: Briuselis (Belgija)
Etatų rūšys: Stažuotojas

Kartais rengiamos trumpos nemokamos stažuotės, kurių dalyvių amžius neribojamas.

Paraiškas teikti gali: universitetų studentai ir studijas neseniai baigę asmenys.

Trukmė: 1–3 mėnesiai

Ar stažuotojams mokama? Ne

Pradžios datos: nuolat

Daugiau informacijos: https://www.eesc.europa.eu/en/work-with-us/traineeships/short-term-traineeships


Stažuotės

Vieta/os: Briuselis (Belgija)
Institucija/Agentūra: Europos regionų komitetas
Etatų rūšys: Stažuotojas

Stažuotė Regionų komitete suteikia galimybę pamatyti, kaip dirbama politinėje asamblėjoje. Per ją susipažinsite su Regionų komiteto tikslais ir veikla Europos integracijos srityje. Stažuotojas paskiriamas į kurį nors Regionų komiteto padalinį. Veiklos pobūdis labai priklauso nuo to, kuriame skyriuje stažuojamasi. Vienų skyrių darbas labiau susijęs su politika, kitų – su administravimu. Stažuotojams paprastai skiriamas toks darbas, kokį atlieka žemesnio rango pareigūnai (AD 5 lygio).

Paraiškas teikti gali: universitetų absolventai iš ES valstybių narių arba iš oficialių šalių kandidačių tapti ES narėmis, labai gerai mokantys vieną iš oficialiųjų ES kalbų ir pakankamai gerai mokantys vieną ES institucijų darbo kalbą (prancūzų arba anglų).

Trukmė: 5 mėnesiai

Ar stažuotojams mokama? Taip, apie 1000 eurų per mėnesį.

Pradžios datos: vasario 16 d. ir rugsėjo 16 d.

Daugiau informacijos: https://cor.europa.eu/en/about/Pages/traineeships.aspx

Regionų komiteto stažuotės valdžios pareigūnams

Vieta/os: Briuselis (Belgija)
Institucija/Agentūra: Europos regionų komitetas
Etatų rūšys: Stažuotojas

Šių stažuočių tikslas – panaudoti suinteresuotųjų šalių žinias ir patirtį Regionų komiteto politikos procesuose ir perduoti praktinių žinių bei informacijos apie Regionų komiteto veiklą vietos ir regionų lygmens institucijoms. Stažuotojai įgis bendrų žinių apie tai, kaip Regionų komitete padedama siekti Europos bendradarbiavimo ir integracijos tikslų, turės galimybę padirbėti daugiakultūrėje, daugiakalbėje aplinkoje.

Paraiškas teikti gali: ES valstybių narių arba oficialių šalių kandidačių tapti ES narėmis vietos, regioninių arba nacionalinių valdžios institucijų pareigūnai. Kandidatai turėtų eiti tokias pareigas, su kuriomis susijusi atsakomybė atitiktų ES institucijų administratoriams tenkančią atsakomybę.

Trukmė: 1–4 mėn. (gali būti pratęsta iki 6 mėn.)

Ar stažuotojams mokama? Ne. Atlyginimą moka siunčiančioji institucija.

Pradžios datos: nuolat

Daugiau informacijos: https://cor.europa.eu/en/about/Pages/traineeships.aspx

Regionų komiteto trumpalaikiai mokomieji apsilankymai

Vieta/os: Briuselis (Belgija)
Institucija/Agentūra: Europos regionų komitetas
Etatų rūšys: Stažuotojas

Regionų komitete stažuotojai gali įgyvendinti konkretų projektą ir kartu įgyti unikalios tiesioginės darbo Regionų komitete patirties. Jie įgyja praktinės patirties ir žinių apie kasdienį Regionų komiteto padalinių darbą, turi progą padirbėti daugiakultūrėje ir daugiakalbėje aplinkoje.

Paraiškas teikti gali: ES arba oficialių šalių kandidačių tapti ES narėmis piliečiai, įgiję bent bakalauro laipsnį.

Trukmė: 1–4 mėn. (priklausomai nuo išteklių gali būti pratęsta iki 6 mėnesių)

Ar stažuotojams mokama? Ne

Daugiau informacijos: https://cor.europa.eu/en/about/Pages/traineeships.aspx


Stažuotės

Vieta/os: Liuksemburgas (Liuksemburgas)
Institucija/Agentūra: Europos investicijų bankas (EIB)
Etatų rūšys: Stažuotojas

Europos investicijų bankas siūlo ribotą skaičių stažuočių universitetų studentams ir absolventams, norintiems susipažinti su banko darbu ir įgyti savo studijų srities patirties. Stažuočių programos yra keturios: EIB, FEMIP, EPTATF ir AKR.

Paraiškas teikti gali: ES valstybių narių ir šalių kandidačių (šiuo metu Turkija, Serbija ir Juodkalnija) piliečiai, turintys mažiau kaip vienų metų profesinės patirties.

Trukmė: 1–5 mėn. (6 mėnesiai, jei to prašo universitetas).

Ar stažuotojams mokama? Taip.

Pradžios datos: vasario 1 d. / kovo 1 d., rugsėjo 1 d. / spalio 1 d.

Daugiau informacijos: https://www.eib.org/en/about/jobs/work-with-us/internships/index.htm

Europos ir Viduržemio jūros regiono valstybių investicijų ir partnerystės programa (EVIPP)

Vieta/os: Liuksemburgas (Liuksemburgas)
Institucija/Agentūra: Europos investicijų bankas (EIB)
Etatų rūšys: Stažuotojas

Kas gali teikti paraiškas? Alžyras, Egiptas, Palestina *, Izraelis, Jordanija, Libanas, Marokas ir Tunisas.

Trukmė: 6 mėnesiai (iki 1 metų).

Ar stažuotojams mokama? Taip.

Pradžios datos: Rugsėjo 1 d./spalio 1 d.

*Šis pavadinimas neturi būti aiškinamas kaip Palestinos Valstybės pripažinimas ir jis nekeičia valstybių narių skirtingų pozicijų dėl šio klausimo.

Daugiau informacijos: https://www.eib.org/en/about/jobs/work-with-us/internships/femip.htm

ETPATF (Rytų partnerystės techninės pagalbos patikos fondas)

Vieta/os: Liuksemburgas (Liuksemburgas)
Institucija/Agentūra: Europos investicijų bankas (EIB)
Etatų rūšys: Stažuotojas

Kas gali teikti paraiškas? Azerbaidžanas – jei pasirašytas bendrasis susitarimas – Armėnija, Gruzija, Moldova ir Ukraina.

Trukmė: 6 mėnesiai (iki 1 metų).

Ar stažuotojams mokama? Taip.

Pradžios datos: Rugsėjo 1 d. / spalio 1 d.

Daugiau informacijos: https://www.eib.org/en/about/jobs/work-with-us/internships/eptatf.htm

AKR (Afrikos, Karibų jūros ir Ramiojo vandenyno šalys)

Vieta/os: Liuksemburgas (Liuksemburgas)
Institucija/Agentūra: Europos investicijų bankas (EIB)
Etatų rūšys: Stažuotojas

Kas gali teikti paraiškas? Angola, Antigva ir Barbuda, Belizas, Žaliasis Kyšulys, Komorai, Bahamos, Barbadosas, Beninas, Botsvana, Burkina Fasas, Burundis, Kamerūnas, Centrinės Afrikos Respublika, Čadas, Kongo Demokratinė Respublika, Kongo Respublika, Kuko Salos, Dramblio Kaulo Krantas, Džibutis, Dominika, Dominikos Respublika, Eritrėja, Etiopija, Fidžis, Gabonas, Gambija, Gana, Grenada, Gvinėjos Respublika, Bisau Gvinėja, Gajana, Haitis, Jamaika, Kenija, Kiribatis, Lesotas, Liberija, Madagaskaras, Malavis, Malis, Maršalo Salos, Mauritanija, Mauricijus, Mikronezija, Mozambikas, Namibija, Nauru, Nigeris, Nigerija, Niujė, Palau, Papua Naujoji Gvinėja, Ruanda, Sent Kitsas ir Nevis, Sent Lusija, Sent Vinsentas ir Grenadinai, Saliamono Salos, Samoa, San Tomė ir Prinsipė, Senegalas, Seišeliai, Siera Leonė, Somalis, Surinamas, Svazilandas, Tanzanija, Rytų Timoras, Togas, Tonga, Trinidadas ir Tobagas, Tuvalu, Uganda, Vanuatu, Zambija, Zimbabvė.

Trukmė: 6 mėnesiai (iki 1 metų).

Ar stažuotojams mokama? Taip.

Pradžios datos: Rugsėjo 1 d. / spalio 1 d.

Daugiau informacijos: https://www.eib.org/en/about/jobs/work-with-us/internships/acp.htm


Stažuotės

Vieta/os: Briuselis (Belgija), Strasbūras (Prancūzija)
Institucija/Agentūra: Europos ombudsmenas
Etatų rūšys: Stažuotojas

Europos ombudsmeno tarnyba rengia stažuotes universitetų arba kitų aukštojo mokslo įstaigų absolventams, besidomintiems Europos Sąjungos viešuoju administravimu, visų pirma ES administravimo institucijų ir piliečių santykiais.

Stažuotės rengiamos siekiant studijas neseniai baigusiems asmenims suteikti praktinės darbo Europos ombudsmeno tarnyboje patirties ir sudaryti jiems sąlygas pasinaudoti per studijas įgytomis žiniomis ir įgūdžiais. Stažuotojai, priklausomai nuo konkrečios stažuotės pobūdžio, padės nagrinėti skundus, prisidės prie darbo žiniasklaidos ir komunikacijos srityje, atliks su IT projektais arba ombudsmeno darbui svarbiais tyrimais susijusį darbą. Stažuotoją tiesiogiai prižiūri Europos ombudsmeno tarnybos pareigūnas arba kitas darbuotojas. Paprastai tai būna skyriaus vadovas arba tokio lygmens pareigas einantis asmuo.

Paraiškas teikti gali: ES valstybės narės arba šalies kandidatės tapti ES nare piliečiai, turintys aukštojo mokslo diplomą, kuriuo patvirtinama, kad jie baigė ne mažiau kaip trejų metų vienos iš pranešime apie stažuotę nurodytų sričių studijas.

Trukmė: ne daugiau kaip 1 metai (priklauso nuo rezultatų)

Ar stažuotojams mokama? Taip, apie 1 300 eurų per mėnesį Briuselyje ir apie 1 600 eurų per mėnesį Strasbūre.

Pradžios datos: sausio 1 d. ir rugsėjo 1 d.

Daugiau informacijos: https://www.ombudsman.europa.eu/en/office/careers


Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas

Vieta/os: Briuselis (Belgija)
Etatų rūšys: Stažuotojas

Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūno tarnyboje neseniai universitetinį išsilavinimą įgijusiems absolventams siūloma galimybė praktiškai pritaikyti studijų metu įgytas žinias, ypač konkrečiose jų kompetencijos srityse. Stažuotės suteikia jose dalyvaujantiems asmenims galimybę įgyti praktinės patirties, susijusios su Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūno kasdiene veikla ir duomenų apsauga.

Paraiškas teikti gali: ES valstybių narių piliečiai, kurie baigė pirmosios pakopos aukštojo mokslo studijas (trejų metų universitetines studijas) ir gavo diplomą arba lygiavertį dokumentą.

Trukmė: 5 mėnesiai 

Ar stažuotojams mokama? Taip, apie 950 eurų per mėnesį

Pradžios datos: kovo 1 d. ir spalio 1 d.

Daugiau informacijos: https://edps.europa.eu/about-edps/recruitment_en#traineeship


FRONTEX

Vieta/os: Warsaw (Poland)
Etatų rūšys: Stažuotojas

Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūra (FRONTEX) siūlo stažuočių labai motyvuotiems kandidatams, turintiems skirtingą išsilavinimą ir įvairios darbo patirties. Kokios užduotys patikimos agentūros stažuotojams, priklauso nuo jų kompetencijos srities ir interesų. FRONTEX stažuočių programa suteikia galimybę įgyti praktinės darbo, susijusio su bendradarbiavimu Europos Sąjungos išorės sienų srityje, patirties, įgyti žinių apie Europos Sąjungą, jos institucijas ir veiklą, praktiškai pritaikyti studijuojant arba dirbant įgytas žinias.

Paraiškas teikti gali: Europos Sąjungos valstybių narių ir Šengeno asocijuotųjų šalių piliečiai, baigę pirmosios pakopos aukštojo mokslo (universitetines, lygiavertes universitetinėms arba teisėsaugos) studijas, kurių sritis susijusi su agentūros FRONTEX užduotimis, ir gavę diplomą arba lygiavertį dokumentą (ne mažiau kaip trejų metų studijų baigimo – bent bakalauro arba lygiavertį diplomą).

Trukmė: 3–12 mėnesių

Ar stažuotojams mokama? Taip, apie 720 eurų per mėnesį.

Pradžios datos: nuolat

Daugiau informacijos: https://frontex.europa.eu/careers/traineeships/about/


Europos aviacijos saugos agentūra (EASA)

Vieta/os: Cologne (Germany)
Etatų rūšys: Stažuotojas

Agentūra siūlo stažuočių visose organizacijos veiklos srityse ir neseniai studijas baigusiems asmenims, ir universitetų studentams. Siekiama supažindinti su agentūra ir suteikti žinių apie tai, kokią Europos Sąjungos veiklą ji vykdo.

Paraiškas teikti gali: šalių, kurios yra EASA narės arba EASA valdyboje dalyvauja stebėtojų teisėmis, piliečiai, kurių išsilavinimas susijęs su agentūros veiklos sritimis.

Trukmė: 12 mėnesių 

Ar stažuotojams mokama? Taip.

Pradžios datos: nuolat

Daugiau informacijos: https://www.easa.europa.eu/the-agency/careers-working-for-us/traineeships-and-st...


Europos ligų prevencijos ir kontrolės centras (ECDC)

Vieta/os: Stokholmas (Švedija)
Etatų rūšys: Stažuotojas

Stažuočių programos tikslas – supažindinti stažuotojus su centru, suteikti jiems žinių apie tai, kokią Europos Sąjungos veiklą centras vykdo, taip pat suteikti galimybę įgyti praktinių žinių ir profesinės patirties.

Paraiškas teikti gali: ES valstybių narių, Norvegijos, Islandijos arba Lichtenšteino piliečiai, pabaigę studijas ir gavę universiteto diplomą.

Trukmė: 3–9 mėnesiai 

Ar stažuotojams mokama? Taip, apie 1505 eurus per mėnesį.

Pradžios datos: nuolat

Daugiau informacijos: https://ecdc.europa.eu/en/about-us/work-us/traineeships


Europos profesinio mokymo plėtros centras (CEDEFOP)

Vieta/os: Thessaloniki (Greece)
Etatų rūšys: Stažuotojas

Europos profesinio mokymo plėtros centro stažuočių tikslas – suteikti universitetų absolventams ir doktorantams unikalią galimybę patirti, kaip dirbama šiame konkrečiame centre ir ES institucijose apskritai. Be to, siekiama suteikti žinių apie ES integracijos procesų ir politikos tikslus.

Paraiškas teikti gali: Europos Sąjungos valstybių narių ir šalių kandidačių piliečiai, baigę pirmosios pakopos aukštojo mokslo (universitetines) studijas ir gavę diplomą arba lygiavertį dokumentą.

Trukmė: 9 mėnesiai

Ar stažuotojams mokama? Taip, 919,4 EUR per mėnesį stažuotojams iš užsienio ir Graikijoje gyvenantiems stažuotojams, kuriems reikia persikelti į Salonikus stažuotės laikotarpiui, ir 689,5 EUR per mėnesį Salonikuose jau gyvenantiems stažuotojams.

Pradžios datos: spalio 1 d.

Daugiau informacijos: http://www.cedefop.europa.eu/en/about-cedefop/recruitment/traineeships


Europos cheminių medžiagų agentūra (ECHA)

Vieta/os: Helsinkis (Suomija)
Etatų rūšys: Stažuotojas

Per metus universitetų absolventams siūloma apie 20 stažuočių vietų įvairiose, pavyzdžiui, chemijos, toksikologijos, biologijos, ekologijos ir technologijų mokslo srityse ir administraciniame darbe, susijusiame su teise, ryšiais, finansais, žmogiškaisiais ištekliais ir IRT.

Paraiškas teikti gali: universitetų absolventai, kurie yra ES valstybių narių arba Europos ekonominės erdvės šalių (Norvegijos, Islandijos, Lichtenšteino) piliečiai.

Trukmė: 3–6 mėnesiai 

Ar stažuotojams mokama? Taip, apie 1300 eurų per mėnesį.

Pradžios datos: kovo ir rugsėjo mėn.

 

Daugiau informacijos: https://echa.europa.eu/about-us/jobs/traineeships


Stažuotės

Vieta/os: Parma (Italy)
Institucija/Agentūra: (EFSA) Europos maisto saugos tarnyba
Etatų rūšys: Stažuotojas

Europos maisto saugos tarnyba (EFSA) rengia mokamas stažuotes dirbti pradedantiems talentingiems, aukštos kvalifikacijos jauniems specialistams jų pasirinktoje srityje.

Paraiškas teikti gali: universitetų absolventai, mokantys anglų kalbą B2 lygiu, ir turintys bet kurios iš ES valstybių narių arba trečiosios šalies pilietybę.

Trukmė: 12 mėnesių. 

Ar stažuotojams mokama? Taip, 1150 eurų mėnesinė stipendija.

Pradžios datos: lapkritis / vasaris (datos gali būti ir kitos, žiūrėkite kvietimo tekstą).

Daugiau informacijos: http://www.efsa.europa.eu/en/careers/youngprofessionals


Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondas („Eurofound“)

Vieta/os: Dublinas (Airija)
Etatų rūšys: Stažuotojas

Stažuodamiesi fonde „Eurofound“ neseniai universitetą baigę absolventai gali įgyti unikalios darbo patirties ir tiesiogiai susipažinti, kaip „Eurofound“ bendradarbiauja platesnėje europinėje arenoje ir su kitomis institucijomis. Stažuotojai taip pat įgyja praktinės patirties ir žinių apie kasdieninį „Eurofound“ darbą.

Paraiškas teikti gali: Europos Sąjungos valstybių narių ir šalių kandidačių piliečiai, baigę pirmąją aukštojo mokslo (universitetinių) studijų pakopą arba įgiję lygiavertį išsilavinimą ir gavę diplomą. 

Trukmė: 6 mėnesiai (šis laikotarpis gali būti pratęstas dar 6 mėnesiams).

Ar stažuotojams mokama? Taip, apie 1410 eurų.

Pradžios datos: nuolat

Daugiau informacijos: https://www.eurofound.europa.eu/about-eurofound/vacancies/information-on-trainee...


Stažuotės

Vieta/os: Vilnius (Lithuania)
Etatų rūšys: Stažuotojas

Stažuotėmis visų pirma siekiama suteikti su pagrindinėmis instituto veiklos sritimis susijusio mokymo darbo vietoje galimybę, suteikti galimybę gilinti ir taikyti studijuojant arba dirbant įgytas žinias, įgyti praktinių žinių apie darbą ES agentūrose ir institucijose, įgyti darbo ES agentūroje patirties.

Paraiškas teikti gali: universitetų absolventai, kurie yra ES valstybių narių, ELPA šalių arba šalių, atitinkančių reikalavimus pagal Pasirengimo narystei pagalbos priemonę, piliečiai.

Trukmė: iki 6 mėnesių

Ar stažuotojams mokama? Taip, apie 750 eurų per mėnesį.

Pradžios datos: nuolat

Daugiau informacijos: http://eige.europa.eu/about-eige/recruitment


Europos ITER įgyvendinimo ir branduolių sintezės energetikos vystymo bendroji įmonė (F4E)

Vieta/os: Barcelona (Spain), Cadarache (France), Garching (Germany)
Etatų rūšys: Stažuotojas

Europos ITER įgyvendinimo ir branduolių sintezės energetikos vystymo bendrosios įmonės (F4E) stažuočių programa siekiama gerinti žinias apie F4E vaidmenį ITER projekte ir Europos kontekste bei jo supratimą. Branduolinės inžinerijos, fizikos, administravimo ir komunikacijos sričių stažuotės yra skirtos universitetų absolventams.

Paraiškas teikti gali: vienos iš ES valstybių narių arba Šveicarijos piliečiai, turintys universitetinį išsilavinimą, įgytą baigus ne mažiau kaip trejų metų studijas, (bent bakalauro laipsnį) ir labai gerai mokantys anglų kalbą.

Trukmė: 4–9 mėnesiai.

Ar stažuotojams mokama? Taip, apie 1000 eurų per mėnesį ir padengiamos kelionės išlaidos.

Pradžios datos: spalio mėn.

 

Daugiau informacijos: https://fusionforenergy.europa.eu/traineeships/


Stažuotės

Vieta/os: Lisabona (Portugalija)
Etatų rūšys: Stažuotojas

Stažuočių programa siekiama suteikti stažuotojams darbo patirties saugios laivybos teisės aktų, reagavimo į taršą jūroje ir valstybių narių bendradarbiavimo saugumo jūroje klausimais srityse. Stažuotojai dirbdami gali įgyti praktinės patirties ir praktiškai pritaikyti per studijas universitete arba profesinėje veikloje sukauptas saugios laivybos, komunikacijos ir administravimo sričių žinias.

Paraiškas teikti gali: ES valstybių narių, Islandijos, Norvegijos ir šalių kandidačių, kurioms taikoma pasirengimo narystei strategija, piliečiai, gerai mokantys anglų kalbą. Kandidatai turi būti baigę aukštojo mokslo (universitetines) pirmosios pakopos studijas ir gavę diplomą.

Trukmė: 3–6 mėnesiai

Ar stažuotojams mokama? Taip, mokamos sumos nustatomos kiekvienu konkrečiu atveju atskirai.

Pradžios datos: kovo 1 d. ir rugsėjo1 d.

Daugiau informacijos: http://emsa.europa.eu/work/jobs/vacancies.html


Europos vaistų agentūra (EMA)

Vieta/os: Amsterdam (The Netherlands)
Institucija/Agentūra: (EMA) Europos vaistų agentūra
Etatų rūšys: Stažuotojas

Europos vaistų agentūra (EMA) rengia stažuočių programą, skirtą universitetų absolventams. Dalyvaudami programoje stažuotojai susipažįsta su Europos vaistų agentūra ir jos vaidmeniu ES, su Europos vaistų reguliavimo tinklu, įgyja vertingos profesinės patirties ir įgūdžių.

Paraiškas teikti gali: ES arba EEE valstybių narių piliečiai, neseniai baigę universitetą ar įgiję mokslinį laipsnį arba universitetų studentai, dalyvaujantys „Erasmus+“ ar panašioje programoje.

Trukmė: 10 mėnesių 

Ar stažuotojams mokama? Taip. 25 % AD5 kategorijos 1 pakopos pareigūno darbo užmokesčio, pritaikius Nyderlandams skirtą korekcinį koeficientą.

Pradžios datos: spalis

Daugiau informacijos: https://careers.ema.europa.eu/content/Traineeship/?locale=en_GB


Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centras (EMCDDA)

Vieta/os: Lisabona (Portugalija)
Etatų rūšys: Stažuotojas

Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centro (EMCDDA) stažuočių tikslas – suteikti stažuotojams praktinių žinių, kaip veikia Europos agentūra.

Paraiškas teikti gali: universitetų absolventai, kurie yra ES valstybių narių, Norvegijos ir Turkijos piliečiai.

Trukmė: 3–8 mėnesiai 

Ar stažuotojams mokama? Tai priklauso nuo biudžeto

Pradžios datos: nuolat

Daugiau informacijos: http://www.emcdda.europa.eu/about/jobs


Europos Sąjungos kibernetinio saugumo agentūra (ENISA)

Vieta/os: Atėnai (Graikija)
Etatų rūšys: Stažuotojas

Per Europos Sąjungos kibernetinio saugumo agentūros (ENISA) rengiamas stažuotes entuziastingi aukštųjų mokyklų absolventai gali pasidalyti su agentūros darbuotojais nestandartiniu požiūriu ir naujausiomis akademinėmis žiniomis ir taip padėti gerinti kasdienio agentūros darbo kokybę.

Paraiškas teikti gali: ES valstybių narių, Norvegijos, Islandijos arba Lichtenšteino piliečiai, pabaigę universiteto pirmosios pakopos studijas ir gavę diplomą arba lygiavertį dokumentą.

Trukmė: 3–12 mėnesių 

Ar stažuotojams mokama? Taip, apie 1000 eurų per mėnesį.

Pradžios datos: nuolat

Daugiau informacijos: https://www.enisa.europa.eu/recruitment/working-for-enisa/traineeship


Europos Sąjungos geležinkelių agentūra (EGA)

Vieta/os: Valansjenas (Prancūzija)
Etatų rūšys: Stažuotojas

Europos Sąjungos geležinkelių agentūra (EGA) atlieka svarbų vaidmenį kuriant bendrą Europos geležinkelių erdvę ir kviečia jus padėti siekti plataus masto tikslų. Malonioje ir skatinančioje darbo aplinkoje dirbdami kartu su geriausiais specialistais dalyvausite vykdant tikrus projektus, susijusius su jūsų sritimi.

Paraiškas teikti gali: universitetų absolventai (po ne mažiau kaip 3 metų studijų), labai gerai mokantys anglų kalbą ir dar vieną kalbą (ES piliečiams tai turi būti viena iš ES oficialiųjų kalbų).

Trukmė: 3–5 mėnesiai 

Ar stažuotojams mokama? Taip. Apie 1200 eurų per mėnesį

Pradžios datos: kovo 1 d. ir spalio 1 d.

Daugiau informacijos: http://www.era.europa.eu/The-Agency/Jobs/Pages/Traineeship.aspx


Stažuotės

Vieta/os: Turinas (Italija)
Institucija/Agentūra: (ETF) Europos mokymo fondas
Etatų rūšys: Stažuotojas

Stažuočių tikslai – suteikti stažuotojams bendradarbiavimo švietimo ir mokymo srityje administravimo patirties, plačiau supažindinti juos su Europos mokymo fondo tikslais ir veikla, suteikti galimybę praktiškai pritaikyti įgytas žinias.

Paraiškas teikti gali: ES valstybių narių ir Europos mokymo fondo šalių partnerių piliečiai.

Trukmė: 3–6 mėnesiai

Ar stažuotojams mokama? Taip

Pradžios datos: nuolat

Daugiau informacijos: https://www.etf.europa.eu/en/about/recruitment


Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūra (FRA)

Vieta/os: Viena (Austrija)
Etatų rūšys: Stažuotojas

Pagrindinių teisių agentūros stažuotojai gali dalyvauti agentūros veikloje ir padėti užtikrinti, kad pagrindėmis teisėmis Europos Sąjungoje galėtų naudotis kiekvienas.

Paraiškas teikti gali: absolventai, iki paraiškų priėmimo termino pabaigos baigę bent pirmąją aukštojo mokslo (universitetinių) studijų pakopą arba lygiavertes studijas ir gavę diplomą. Stažuotojai atrenkami iš Europos Sąjungos valstybių narių, šalių kandidačių (Albanija, buvusioji Jugoslavijos Respublika Makedonija, Juodkalnija, Serbija, Turkija) ir potencialių šalių kandidačių (Bosnija ir Hercegovina, Kosovas) piliečių.

Trukmė: 9 mėnesiai

Ar stažuotojams mokama? Taip.

Pradžios datos: spalio 1 d.

Daugiau informacijos: http://fra.europa.eu/en/about-fra/recruitment/traineeship


Europos Sąjungos teisėsaugos agentūra (Europolas)

Vieta/os: The Hague (The Netherlands)
Etatų rūšys: Stažuotojas

Europolas siūlo vertingų mokymosi galimybių absolventams ir specialistams. Stažuotės suteikia jiems galimybių išbandyti darbą Europole ir darbuotis daugiakultūriame kolektyve. Kasmet Europolas siūlo stažuočių, kurių dalyviai artimiau susipažįsta su šios įstaigos veikla ir gali praktiškai pritaikyti savo įgytas žinias ir įgūdžius, padėdami Europolui vykdyti jo užduotis.

Paraiškas teikti gali: Europos Sąjungos valstybių narių piliečiai, kurių išsilavinimas atitinka baigtas arba tęsiamas universitetines studijas arba profesinį išsilavinimą, tinkamą Europolo užduotims, taip pat labai gerai mokantys bent dvi Europos Sąjungos kalbas (viena iš jų turėtų būti anglų kalba). 

Trukmė: 3–6 mėnesiai

Ar stažuotojams mokama? Taip, apie 790 eurų per mėnesį.

Pradžios datos: nuolat

Daugiau informacijos: https://www.europol.europa.eu/careers-procurement/internships


EUIPO. Programa „Pan-European Seal“

Vieta/os: Alikantė (Ispanija)
Etatų rūšys: Stažuotojas

Ši programa suteikia jauniems universitetų absolventams unikalią galimybę įgyti praktinės patirties, susijusios su Europos Sąjungos funkcionavimu ir šios konkrečios tarnybos veikla. Jie gali praktiškai pritaikyti studijuojant įgytas žinias, visų pirma konkrečiose savo kompetencijos srityse. Be to, stažuotė padeda suprasti Europos Sąjungos prekių ženklo ir Bendrijos dizaino sistemos tikslus ir procedūras, intelektinės nuosavybės teisių pažeidimo ir gynimo klausimus.

Paraiškas teikti gali: ES valstybių narių ir ES nepriklausančių šalių piliečiai, pabaigę bent pirmosios pakopos aukštojo mokslo studijas ir gavę iš universiteto tai patvirtinantį oficialų dokumentą, pakankamai gerai mokantys vieną iš penkių tarnybos darbo kalbų (anglų, prancūzų, vokiečių, italų ir ispanų).

Trukmė: 12 mėnesių

Ar stažuotojams mokama? Taip.

Pradžios datos: nuolat

Daugiau informacijos: https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/traineeships

EUIPO. Jaunieji specialistai

Vieta/os: Alikantė (Ispanija)
Etatų rūšys: Stažuotojas

Šia stažuočių programa siekiama suteikti jauniems specialistams praktinės patirties, susijusios su Europos Sąjungos funkcionavimu ir EUIPO veikla, galimybę praktiškai pritaikyti studijuojant ir dirbant pirmosiose darbovietėse įgytas žinias, visų pirma konkrečiose savo kompetencijos srityse.

Paraiškas teikti gali: ES valstybių narių ir ES nepriklausančių šalių piliečiai, pabaigę bent pirmosios pakopos aukštojo mokslo studijas ir gavę iš universiteto tai patvirtinantį oficialų dokumentą, pakankamai gerai mokantys vieną iš penkių tarnybos darbo kalbų (anglų, prancūzų, vokiečių, italų ir ispanų).

Trukmė: 2 mėnesiai ir 2 savaitės.

Ar stažuotojams mokama? Taip.

Pradžios datos: tarp rugsėjo 1 d. ir spalio 15 d.

Daugiau informacijos: https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/traineeships

EUIPO. Jaunesnieji pramoninės nuosavybės srities darbuotojai

Vieta/os: Alikantė (Ispanija)
Etatų rūšys: Stažuotojas

EUIPO siūlo mokamas stažuotes jaunesniesiems nacionalinių ir tarptautinių pramoninės nuosavybės tarnybų darbuotojams. Stažuotojams siūloma techninė praktika, susijusi su konkrečiomis pramoninės nuosavybės administravimo sritimis, per kurią itin daug dėmesio skiriama prekių ženklams ir dizainui. Jie turi galimybę susipažinti su EUIPO e. registravimo paslaugomis, valdymo būdais bei strategijomis, EUIPO duomenų bazėmis, įgyti techninių žinių. Stažuotojai taip pat dirba kitose kompetencijos srityse, pavyzdžiui, žmogiškųjų išteklių, komunikacijos arba informacinių technologijų.

Paraiškas teikti gali: ES valstybių narių ir ES nepriklausančių šalių piliečiai, pabaigę bent pirmosios pakopos aukštojo mokslo studijas ir gavę iš universiteto tai patvirtinantį oficialų dokumentą, pakankamai gerai mokantys vieną iš penkių tarnybos darbo kalbų (anglų, prancūzų, vokiečių, italų ir ispanų).

Trukmė: 5 mėnesiai

Ar stažuotojams mokama? Taip.

Pradžios datos: nuolat

Daugiau informacijos: https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/traineeships

EUIPO. Nemokamos stažuotės

Vieta/os: Alikantė (Ispanija)
Etatų rūšys: Stažuotojas

Ši stažuočių programa skirta universitetų absolventams, kurie per savo studijas arba kokiu nors kitu būdu jau yra įgiję šiek tiek patirties tarnybos veiklos srityse.

Paraiškas teikti gali: ES valstybių narių ir ES nepriklausančių šalių piliečiai, pabaigę bent pirmosios pakopos aukštojo mokslo studijas ir gavę iš universiteto tai patvirtinantį oficialų dokumentą, pakankamai gerai mokantys vieną iš penkių tarnybos darbo kalbų (anglų, prancūzų, vokiečių, italų ir ispanų).

Trukmė: 2–6 mėnesiai

Ar stažuotojams mokama? Ne.

Pradžios datos: nuolat

Daugiau informacijos: https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/traineeships


Europos Sąjungos palydovų centras (SATCEN)

Vieta/os: Torrejon de Ardoz (Spain)
Etatų rūšys: Stažuotojas

Europos Sąjungos palydovų centro (SATCEN) stažuotės rengiamos tam, kad stažuotojai turėtų galimybę įgyti praktinės patirties bei žinių apie kasdienį SATCEN darbą, o centras galėtų pasinaudoti stažuotojų, vykdančių konkrečias jam reikalingas užduotis, indėliu bei naujausiomis akademinėmis žiniomis, kuriomis gali pasidalyti studijas neseniai baigę stažuotojai.

Paraiškas teikti gali: ES valstybių narių arba trečiųjų valstybių, pasirašiusių priedą dėl trečiųjų valstybių asociacijos su SATCEN veikla nuostatų, piliečiai.

Trukmė: 2–6 mėn. (gali būti pratęsta iki 12 mėn.)

Ar stažuotojams mokama? Taip, apie 1000 eurų per mėnesį.

Pradžios datos: nuolat

Daugiau informacijos: https://www.satcen.europa.eu/recruitment/traineeship_programmes


Jungtinis tyrimų centras

Vieta/os: Geel (Belgium), Ispra (Italija), Karlsrūhė (Vokietija), Petten (The Netherlands), Seville (Spain)
Institucija/Agentūra: Joint Research Centre
Etatų rūšys: Stažuotojas

Jungtiniame tyrimų centre stažuotojams sukuriama įkvepianti, daugiakultūrė ir daugiadalykė mokslinių tyrimų aplinka. Stažuočių rūšys yra dvi:

1) praktika, susijusi diplominio darbo universitetiniam išsilavinimui įgyti rengimu;

2) praktika jau įgijus universitetinį (arba jam lygiavertį) išsilavinimą per 5 metus nuo paskutinio universiteto diplomo gavimo.

Paraiškas teikti gali: ES valstybių narių, šalių kandidačių, kurioms taikoma pasirengimo narystei strategija, ir kitų šalių, kurios finansiškai prisideda prie bendrosios programos, piliečiai.

Trukmė: 3–5 mėnesiai 

Ar stažuotojams mokama? Taip. Priklausomai nuo įdarbinimo vietos.

Pradžios datos: nuolat.

Daugiau informacijos: https://ec.europa.eu/jrc/en/working-with-us/jobs/temporary-positions/jrc-trainee...


Europos Sąjungos teisminio bendradarbiavimo padalinys (Eurojustas)

Vieta/os: The Hague (The Netherlands)
Etatų rūšys: Stažuotojas

Visus metus Eurojustas rengia stažuotes, kad jų dalyviai galėtų plačiau susipažinti su šios organizacijos veikla ir praktiškai pritaikyti savo žinias ir įgūdžius, padėdami Eurojustui vykdyti jo užduotis. 

Paraiškas teikti gali: Europos Sąjungos valstybių narių ir šalių kandidačių piliečiai, jau baigę arba dar tęsiantys universitetinio lygmens studijas arba profesinį mokymą, susijusį su stažuotės Eurojuste užduotimis, arba turintys atitinkamos darbo patirties, kuri būtų naudinga stažuojantis.

Trukmė: 3–6 mėnesiai

Ar stažuotojams mokama? Ne.

Pradžios datos: nuolat

Daugiau informacijos: http://www.eurojust.europa.eu/careers/Pages/Internships.aspx


Europos Sąjungos įstaigų vertimo centras (CdT)

Vieta/os: Liuksemburgas (Liuksemburgas)
Etatų rūšys: Stažuotojas

Vertimo centras siūlo įvairių stažuočių, visų pirma Europos Sąjungos valstybių narių universitetų studentams ir šalių kandidačių piliečiams, pageidaujantiems iš arčiau susipažinti su Centro veiklos sritimis ir įgyti asmeninės darbo daugiakultūrėje ir daugiakalbėje aplinkoje patirties, taip pat galbūt užmegzti įvairių ryšių.

Paraiškas teikti gali: kandidatai, baigę bent keturis universitetinių studijų arba lygiaverčio mokslo semestrus Centrui aktualiose srityse ir turintys šiek tiek pradinės patirties Centro veiklos srityse. Kandidatai turėtų labai gerai mokėti vieną iš oficialiųjų Europos Sąjungos kalbų ir pakankamai gerai mokėti dar vieną ES kalbą. 

Trukmė: 3–6 mėnesiai

Ar stažuotojams mokama? Taip, 25 % AD5 lygio 1 pakopos laikinojo darbuotojo bazinio mėnesinio darbo užmokesčio.

Pradžios datos: nuolat

Daugiau informacijos: https://cdt.europa.eu/en/traineeships


Stažuotės (įvairūs profiliai)

Paraiškos teikiamos nuo: 29/03/2021 - 12:00
Galutinė data: paraiškų teikimo termino nėra
Vieta/os: Paris (France)
Etatų rūšys: Stažuotojas

ESMA paskelbė bendruosius kvietimus pareikšti susidomėjimą dalyvauti stažuotėse, nenurodydama konkrečių paraiškų pateikimo terminų šiems profiliams:

 • universaliajam,
 • teisiniam,
 • finansų rinkų.

Stažuočių programų tikslas – pirmosios ir antrosios bei trečiosios pakopos studentams suteikti išskirtinę galimybę įgyti tiesioginės darbo Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijoje patirties. Stažuotės yra 6–12 mėnesių trukmės praktiniai mokymai rinkos analizės, statistikos arba duomenų valdymo srityse. Per stažuotes apžvelgiami koncepciniai ir empiriniai finansų rinkos veikimo ir integracijos, taip pat reguliavimo, priežiūros ir normų įgyvendinimo Europos Sąjungoje klausimai. Daugiau informacijos rasite skelbimuose apie laisvas vietas ESMA įdarbinimo portale.

Kas gali teikti paraiškas? Pirmosios, antrosios ir trečiosios pakopos studentai

Trukmė? 6 mėnesiai su galimybe stažuotę pratęsti dar 6 mėnesiams (iš viso ne daugiau kaip 12 mėnesių)

Ar stažuotojams mokama? 1185,07 EUR (pirmosios pakopos studentų stažuotė) / 1777,60 EUR (antrosios ir trečiosios pakopos studentų stažuotė)

Pradžios datos? Įvairios

Daugiau informacijos: https://esmacareers.adequasys.com


Stažuotės

Vieta/os: Bilbao (Spain), Briuselis (Belgija)
Etatų rūšys: Stažuotojas

Stažuočių Europos darbuotojų saugos ir sveikatos agentūroje tikslas – supažindinti stažuotojus su Agentūros tikslais ir veikla, padėti jiems įgyti praktinės patirties ir žinių, susijusių su jos kasdieniu darbu, ir suteikti galimybę dirbti įvairioje, daugiakultūrėje bei daugiakalbėje aplinkoje, puoselėjant tarpusavio supratimo, pasitikėjimo ir tolerancijos principus.

Paraiškas teikti gali: universitetų absolventai, kurie yra Europos Sąjungos valstybių narių ir Islandijos, Norvegijos bei Lichtenšteino (EEE susitarimo šalių) piliečiai. Kandidatai turėtų labai gerai mokėti dvi oficialiąsias Europos Sąjungos kalbas.

Trukmė: 6 mėnesiai (galimybė pratęsti dar šešiems mėnesiams).

Ar stažuotojams mokama? Taip, apie 1 190 eurų per mėnesį.

Pradžios datos: rugsėjo 1 d.

Daugiau informacijos: https://osha.europa.eu/en/about-eu-osha/careers/euoshatr2001-traineeships-202020...


Stažuotės

Vieta/os: Frankfurt (Germany)
Etatų rūšys: Stažuotojas

 

Paraiškas teikti gali: stažuotojai atrenkami iš Europos Sąjungos valstybių narių, Islandijos, Lichtenšteino, Norvegijos ir šalių kandidačių, šioms įstojus, piliečių. Kandidatai turi studijuoti universitetų studijų programą arba būti įgiję universitetinį išsilavinimą. Norintiesiems dalyvauti stažuočių programoje nenustatytas joks minimalus universitetinio išsilavinimo lygis.

Trukmė: 1–6 mėnesiai.

Ar stažuotojams mokama? Taip, apie 1300 eurų per mėnesį.

Pradžios datos: įvairios.

Daugiau informacijos: https://eiopa.europa.eu/about-eiopa/careers


Stažuotės

Paraiškos teikiamos nuo: 29/04/2019 - 00:00
Galutinė data: paraiškų teikimo termino nėra
Vieta/os: Liubliana (Slovėnija)
Etatų rūšys: Stažuotojas

 

Stažuočių programa daugiausia skirta jauniems universitetų absolventams, tačiau taip pat tiems, kurie pagal mokymosi visą gyvenimą principą neseniai įgijo universitetinį išsilavinimą ir pradeda naują profesinę karjerą. 

Paraiškas teikti gali: 

 • 18 metų ir vyresni Europos Sąjungos valstybių narių piliečiai.
 • Pareiškėjas privalo turėti diplomu (kuris išduotas ES valstybėje narėje arba kurio lygiavertiškumas patvirtintas valstybės narės institucijų išduotu pažymėjimu) patvirtintą trejų metų ar ilgesnį užbaigtą universitetinį išsilavinimą.
 • Pareiškėjas negali būti jau stažavęsis ar dirbęs arba šiuo metu stažuotis ar dirbti Europos Sąjungos institucijoje ar įstaigoje.

Trukmė: 6 mėnesiai

Ar stažuotojams mokama? Taip. 600 eurų (mėnesinė stipendija) ir 350 eurų (apgyvendinimo išmoka).

Pradžios datos: rugsėjo 1 d. arba kovo 1 d.

Daugiau informacijos: https://www.acer.europa.eu/en/The_agency/Working_at_ACER/Pages/Currrent-vacancie...


Stažuotės (techninio profilio)

Vieta/os: Paris (France)
Etatų rūšys: Stažuotojas

Europos bankininkystės institucija (EBI) rengia kvietimą pareikšti susidomėjimą įvairiomis stažuočių galimybėmis. Stažuočių programos tikslas – suteikti neseniai studijas baigusiems absolventams unikalios ir tiesioginės darbo EBI patirties, padėti suprasti finansinio reguliavimo ir apskritai priežiūros tikslus bei uždavinius ir konkrečiai EBI tikslus.

Kas gali teikti paraiškas? Neseniai studijas baigę absolventai

Trukmė: 6 mėnesiai su galimybe stažuotę pratęsti dar 6 mėnesiams (iš viso ne daugiau kaip 12 mėnesių)

Ar stažuotojams mokama? Pagal Sprendimą dėl stažuočių EBI (pateikta EBI svetainėje).

Pradžios datos: įvairios

Daugiau informacijos: https://eba.europa.eu/about-us/careers/traineeships

Stažuotės (techninio profilio)

Vieta/os: Paris (France)
Etatų rūšys: Stažuotojas

Europos bankininkystės institucija (EBI) rengia kvietimą pareikšti susidomėjimą įvairiomis techninio profilio stažuočių galimybėmis:

 1. Ekonominės analizės ir statistinių duomenų departamente;
 2. Prudencinio reguliavimo ir priežiūros politikos departamente ir Politikos koordinavimo skyriuje;
 3. Bankų rinkos, inovacijų ir vartotojų reikalų departamente;
 4. Teisės skyriuje.

Stažuočių programos tikslas – suteikti neseniai studijas baigusiems absolventams unikalios ir tiesioginės kasdienio darbo EBI patirties ir padėti jiems suprasti finansinio reguliavimo tikslus bei uždavinius.

Kas gali teikti paraiškas? Neseniai studijas baigę absolventai

Trukmė: 6 mėnesiai su galimybe stažuotę pratęsti dar 6 mėnesiams (iš viso ne daugiau kaip 12 mėnesių)

Ar stažuotojams mokama? Pagal Sprendimą dėl stažuočių EBI (pateikta EBI svetainėje).

Pradžios datos: įvairios

Daugiau informacijos: https://eba.europa.eu/about-us/careers/traineeships


Stažuotės

Vieta/os: Praha (Čekija)
Institucija/Agentūra: (GSA) Europos GNSS agentūra
Etatų rūšys: Stažuotojas

Europos GNSS agentūra (GSA) rengia mokamas stažuotes įvairiuose padaliniuose.

Kas gali teikti paraiškas? 

 • Universitetų absolventai, kurie yra Europos Sąjungos valstybių narių piliečiai. 
 • Kandidatai turėtų labai gerai mokėti dvi oficialiąsias Europos Sąjungos kalbas.
 • Pareiškėjai neturėtų būti jau stažavęsi GSA.

Sutarties trukmė: 6 mėnesiai

Ar sutartį galima pratęsti? Taip

Ar stažuotojams mokama? Taip, 1000 eurų (mėnesinė stipendija)

Daugiau informacijos: https://www.gsa.europa.eu/traineeship-listing


Stažuotės

Vieta/os: Briuselis (Belgija)
Institucija/Agentūra: (EGA) Europos gynybos agentūra
Etatų rūšys: Stažuotojas

EGA kasmet vykdo 1 metų stažuočių programą, skirtą neseniai universitetinį išsilavinimą įgijusiems absolventams, kurie nori patekti į darbo rinką pradėdami dirbti organizacijoje, kuri yra Europos bendradarbiavimo gynybos srityje lyderė.

Stažuotė EGA suteiks jums galimybę:

 • įgyti išskirtinių įžvalgų į Europos gynybos pajėgumų plėtojimo politiką ir procesus;
 • pritaikyti studijų metu įgytas žinias;
 • dirbti daugiakultūrėje ir dinamiškoje profesinėje aplinkoje.

Kas gali teikti paraiškas? Neseniai universitetinį išsilavinimą įgiję absolventai, anksčiau nedalyvavę apmokamoje ar neapmokamoje stažuotėje ir nedirbę jokio darbo kitoje Europos institucijoje ar įstaigoje ilgiau nei šešias savaites. Kad būtų pripažinti atitinkančiais reikalavimus, iki paraiškų pateikimo termino kandidatai turi atitikti pranešime apie laisvą darbo vietą nurodytus tinkamumo kriterijus.

Trukmė: 1 metai

Ar stažuotojams mokama? Taip, 1 229,32 EUR per mėnesį (2021 m.)

Pradžios datos: Kartą per metus – rugsėjo 1 d. arba 16 d.

Daugiau informacijos: https://eda.europa.eu/careers/current-vacancies