Stažuotės

Pradžia > Darbo galimybės > Stažuotės

Jei norite išbandyti, kaip dirbama ES institucijose, kodėl nepateikus paraiškos stažuotis?

Kasmet apie 1 900 jaunų žmonių įgyja galimybę pagilinti savo profesinius įgūdžius bei žinias apie ES ir tobulintis dalyvaudami ES stažuotojų programose. Stažuotes, kurios paprastai trunka 3–5 mėnesius, jauniems universitetų absolventams rengia dauguma ES institucijų.

Galima atlikti įvairių sričių stažuotes – tai puiki proga iš arti susipažinti su ES institucijų veikla. Koks tai bus darbas, labai priklausys nuo to, kurioje tarnyboje dirbsite. Galima padirbėti konkurencijos teisės, žmogiškųjų išteklių, aplinkos politikos, komunikacijos ir daugelyje kitų sričių.

Stažuotojų atranką atskirai vykdo pačios ES institucijos ir agentūros. Toliau rasite informacijos apie kai kurias siūlomas galimybes. Atkreipkite dėmesį į tai, kad šioje svetainėje gali būti pateikiama informacija ne apie visas esamas galimybes.

 

Stažuotės

Paraiškos teikiamos nuo: 29/04/2019 - 00:00
Galutinė data: paraiškų teikimo termino nėra
Vieta/os: Liubliana (Slovėnija)

 

Stažuočių programa daugiausia skirta jauniems universitetų absolventams, tačiau taip pat tiems, kurie pagal mokymosi visą gyvenimą principą neseniai įgijo universitetinį išsilavinimą ir pradeda naują profesinę karjerą. 

Paraiškas teikti gali: 

  • 18 metų ir vyresni Europos Sąjungos valstybių narių piliečiai.
  • Pareiškėjas privalo turėti diplomu (kuris išduotas ES valstybėje narėje arba kurio lygiavertiškumas patvirtintas valstybės narės institucijų išduotu pažymėjimu) patvirtintą trejų metų ar ilgesnį užbaigtą universitetinį išsilavinimą.
  • Pareiškėjas negali būti jau stažavęsis ar dirbęs arba šiuo metu stažuotis ar dirbti Europos Sąjungos institucijoje ar įstaigoje.

Trukmė: 6 mėnesiai

Ar stažuotojams mokama? Taip. 600 eurų (mėnesinė stipendija) ir 350 eurų (apgyvendinimo išmoka).

Pradžios datos: rugsėjo 1 d. arba kovo 1 d.