Pereiti į pagrindinį turinį

Pagalbiniai darbuotojai

Pagalbiniai darbuotojai labai prisideda prie ES institucijų veiklos vykdydami įvairias užduotis.

Pagalbiniai darbuotojai yra, pavyzdžiui, sekretoriai ir padėjėjai administraciniais klausimais, žmogiškųjų išteklių valdymo padėjėjai, vairuotojai, saugumo pareigūnai ir tvarkdariai.

Sekretorius / padėjėjas administraciniais klausimais

Pareigybės aprašymas

Sekretoriai ir padėjėjai administraciniais klausimais atlieka įvairias užduotis, be kita ko, savarankiškai padeda vienam arba keliems institucijos darbuotojams ar skyriams, rengia dokumentus, organizuoja ir koordinuoja padalinio veiklą, rengia, redaguoja, baigia rengti ir tikrina dokumentus, ieško informacijos, ją renka ir platina. 

Žmogiškųjų išteklių valdymo padėjėjai atlieka pareigas, susijusias su personalo politikos valdymu – įdarbinimu, karjera, mokymu ir lygiomis galimybėmis.

Būtina kvalifikacija

Turite gerai mokėti bent dvi Europos Sąjungos kalbas, turėti vidurinį arba profesinį išsilavinimą, po kurio įgyta bent kelerių metų profesinė patirtis. Kad galėtumėte pretenduoti į aukštesnes pareigas, turite turėti atitinkamos trukmės profesinę patirtį. Būtinos kvalifikacijos reikalavimai gali būti įvairūs, todėl, kai pranešama apie atrankos procedūrą, visada pažiūrėkite, kokie konkretūs reikalavimai keliami.

Sužinokite daugiau apie atrankos procedūras ir įvairias darbuotojų kategorijas.

Be to, galite sužinoti, kokios darbo vietos šiuo metu siūlomos, arba susipažinti su stažuočių tinklalapyje skelbiama informacija.

Vairuotojas

Pareigybės aprašymas

Jų užduotys – vežti ES darbuotojus, valstybių narių pareigūnus, diplomatus ir kitus labai svarbius asmenis į vietas Briuselyje, Liuksemburge, Strasbūre ir kitur, kur vykdoma ES veikla ir rengiami susitikimai.

Vairuotojui gali būti pavedama išvežioti paštą su neskelbtina (konfidencialia) informacija, jis turi užtikrinti, kad keleiviai ir prekės būtų vežami saugiai, o ES transporto priemonės būtų prižiūrimos ir tinkamai naudojamos.

Būtina kvalifikacija

Paskelbus atitinkamą atrankos procedūrą, minimalieji kalbų mokėjimo ir profesinės patirties reikalavimai nurodomi oficialiuose konkurso dokumentuose. Būtinos kvalifikacijos reikalavimai gali būti įvairūs, todėl, kai pranešama apie atrankos procedūrą, visada pažiūrėkite, kokie konkretūs reikalavimai keliami.

Vairuotojai gali būti samdomi ir kaip sutartininkai.

Sužinokite daugiau apie atrankos procedūras ir įvairias darbuotojų kategorijas.

Be to, galite sužinoti, kokios darbo vietos šiuo metu siūlomos, arba susipažinti su stažuočių tinklalapyje skelbiama informacija.

Saugumo ir apsaugos pareigūnas

Pareigybės aprašymas

ES saugumo ir apsaugos pareigūnai užtikrina darbuotojų, lankytojų, turto, pastatų, taip pat neskelbtinos ir įslaptintos informacijos saugą.

Jie, be kita ko, patruliuoja ir stebi patalpas bei personalą, užkerta kelią grėsmei saugumui, praneša apie įtartiną elgesį ir incidentus, filtruoja ir kontroliuoja į ES institucijų patalpas įeinančius asmenis ir įnešamas prekes, patruliuoja ES institucijų pastatuose, imasi veiksmų kilus gaisrui ir (arba) įsijungus signalizacijai, teikia pirmąją pagalbą susidarius nepaprastajai padėčiai, atlieka pristatomų prekių saugos patikras. 

Būtina kvalifikacija

Paskelbus atitinkamą atrankos procedūrą minimalieji kalbų mokėjimo ir profesinės patirties reikalavimai nurodomi oficialiuose konkurso dokumentuose. Būtinos kvalifikacijos reikalavimai gali būti įvairūs, todėl, kai pranešama apie atrankos procedūrą, visada pažiūrėkite, kokie konkretūs reikalavimai keliami.

Sužinokite daugiau apie atrankos procedūras ir įvairias darbuotojų kategorijas.

Be to, galite sužinoti, kokios darbo vietos šiuo metu siūlomos, arba susipažinti su stažuočių tinklalapyje skelbiama informacija.

Tvarkdarys

Pareigybės aprašymas

Europos Parlamento tvarkdariai paprastai padeda Europos Parlamento nariams ir kitiems aukšto rango asmenims per institucijos plenarines sesijas, Parlamento organų posėdžius ir kitus Parlamento renginius.

Jie užtikrina, kad būtų laikomasi taisyklių ir saugumo principų.

Tvarkdariai taip pat ruošia ir tikrina posėdžių sales, lydi Europos Parlamento narius, aukštus svečius ar kitus lankytojus ir nurodo, kur jiems sėstis, bendraudami su Protokolo tarnyba, atlieka ceremonines užduotis.

Būtina kvalifikacija

Paskelbus atitinkamą atrankos procedūrą minimalieji kalbų mokėjimo ir profesinės patirties reikalavimai nurodomi oficialiuose konkurso dokumentuose. Būtinos kvalifikacijos reikalavimai gali būti įvairūs, todėl, kai pranešama apie atrankos procedūrą, visada pažiūrėkite, kokie konkretūs reikalavimai keliami.

Sužinokite daugiau apie atrankos procedūras ir įvairias darbuotojų kategorijas.

Be to, galite sužinoti, kokios darbo vietos šiuo metu siūlomos, arba susipažinti su stažuočių tinklalapyje skelbiama informacija.

Konferencijų operatorius

Pareigybės aprašymas

Konferencijų operatoriai yra atsakingi už techninės garso ir vaizdo įrangos, esančios multimedijos ir (arba) garso ir vaizdo arba konferencijų įrenginiuose, tvarkymą. 

Jie taip pat teikia pirmo lygio techninę paramą, susijusią su garso ir vaizdo ir IT įranga.

Būtina kvalifikacija

Paskelbus atitinkamą atrankos procedūrą minimalieji kalbų mokėjimo ir profesinės patirties reikalavimai nurodomi oficialiuose konkurso dokumentuose. Būtinos kvalifikacijos reikalavimai gali būti įvairūs, todėl, kai pranešama apie atrankos procedūrą, visada pažiūrėkite, kokie konkretūs reikalavimai keliami.

Sužinokite daugiau apie atrankos procedūras ir įvairias darbuotojų kategorijas.

Be to, galite sužinoti, kokios darbo vietos šiuo metu siūlomos, arba susipažinti su stažuočių tinklalapyje skelbiama informacija.