Hyppää pääsisältöön
Euroopan komission logo

Tietotekniikka

Tietotekniikka on keskeinen väline nykyaikaisessa julkishallinnossa. Innovatiiviset digitaaliset ratkaisut pitävät EU-elimet toiminnassa ja auttavat niitä työssä, joka vaikuttaa miljoonien eurooppalaisten elämään.

Tietotekniikan asiantuntijat mm. määrittelevät ja toteuttavat tietotekniikkastrategioita, muuntavat tiedon käyttäjien tarpeita tietotekniikan ratkaisuiksi, ratkaisevat häiriö- ja ongelmatilanteita sekä vastaavat IT-järjestelmien hallinnoinnista. 

Tietotekniikan hallintovirkamies

Toimenkuva

Tietotekniikan hallintovirkamiehet työskentelevät mm. seuraavilla erikoisaloilla: kehittynyt teknologia, data-analyysi, virtuaalinen työtila, toimistoautomaatio, mobiilitietotekniikka, tieto- ja viestintätekniikan turvallisuus ja IT-infrastruktuuri.

Heidän tehtäviinsä kuuluu mm. tietotekniikkapalvelujen ylläpito, tekninen analysointi ja neuvonta, dataverkkopalvelujen hallinnointi, ohjelmien kehittäminen sekä järjestelmän eheyden ja turvallisuuden varmistavien menettelyjen toteuttaminen. 

Keskeiset vaatimukset

Hakijalla on oltava vähintään kahden EU-kielen hyvä taito ja korkeakoulututkinto tai jatkotutkinto tieto- ja viestintätekniikan alalta palkkaluokkaan AD 5 (hallintovirkamiesten alin palkkaluokka) haettaessa ja lisäksi ylempään palkkaluokkaan AD 7 haettaessa usean vuoden työkokemus alalta. Keskeiset vaatimukset voivat vaihdella, joten niihin kannattaa perehtyä erikseen jokaisen valintamenettelyn yhteydessä.

Lisätietoa valintamenettelyistä ja henkilöstöluokista

Lisätietoa työmahdollisuuksista ja harjoittelujaksoista

Tietotekniikan hallintoavustaja

Toimenkuva

Hallintoavustajat tukevat tietotekniikkahankkeiden täytäntöönpanoa osallistumalla ratkaisujen suunnitteluun, laatimalla liiketoimintaeritelmiä ja avustamalla talousarvio- ja resurssisuunnittelussa. 

Heidän tehtäviinsä kuuluu muun muassa tilastotietojen ja ison datan lähteiden analysointi ja käsittely sekä osallistuminen tieto- ja viestintätekniikan ratkaisujen kehittämiseen ja täytäntöönpanoon ja katsausten ja esitysten laatimiseen.

Keskeiset vaatimukset 

Hakijalla on oltava vähintään kahden EU-kielen hyvä taito ja joko keskiasteen jälkeinen koulutus ja vähintään muutaman vuoden työkokemus tai keskiasteen koulutus ja usean vuoden työkokemus. Keskeiset vaatimukset voivat vaihdella, joten niihin kannattaa perehtyä erikseen jokaisen valintamenettelyn yhteydessä.

Lisätietoa valintamenettelyistä ja henkilöstöluokista

Lisätietoa työmahdollisuuksista ja harjoittelujaksoista