Hyppää pääsisältöön
Euroopan komission logo

Onko EU-toimielimissä työskentelevillä paremmat mahdollisuudet läpäistä valintamenettely?

EPSOn järjestämistä valintamenettelyistä suurin osa on avoimia kaikille EU-kansalaisille. Sisäisiä ja ulkoisia hakijoita ei erotella menettelyn missään vaiheessa, ja kaikki kokeet – tietokoneella tehtävät kokeet, kykyjen kartoitus -osio (Talent Screener) ja kirjalliset kokeet – arvioidaan nimettömästi.

Kaikki hakijat suorittavat samat kokeet, ja kaikkiin sovelletaan samoja valintakriteereitä.

EU:n virkamiesten henkilöstösäännöissä määritellään kilpailujärjestelyille selkeät oikeudelliset puitteet. Avoimet kilpailut on suunnattu kaikille EU-kansalaisille ja sisäiset kilpailut ainoastaan EU-toimielimissä jo työskenteleville hakijoille. Sisäiset hakijat eivät saa avoimissa kilpailuissa lisäpisteitä, koska se olisi selvästi eriarvoista kohtelua.