Hyppää pääsisältöön
Euroopan komission logo

Miten hakijoiden yhdenvertainen kohtelu ja valintalautakunnan puolueettomuus varmistetaan valintamenettelyissä?

Jokaisessa valintamenettelyssä on valintalautakunta, jonka tehtävänä on valita parhaat hakijat kilpailuilmoituksessa määriteltyjen kompetenssien ja pätevyyden perusteella. Valintalautakunnat koostuvat EU:n toimielinten virkamiehistä. EPSO pyrkii kaikin tavoin varmistamaan, että niissä on tasapuolinen edustus sukupuolten, kielitaidon, henkilöstön ja hallinnon sekä toimielimen koon suhteen. Valintalautakunnan työskentelyä johtaa puheenjohtaja yhden tai useamman varapuheenjohtajan avustamana. Kaikki hakijoiden arviointiin valintamenettelyn eri vaiheissa liittyvät tehtävät ovat osa valintalautakunnan luottamuksellista työskentelyä. Niiden tulokset ilmoitetaan avoimuuden varmistamiseksi lopullisessa kompetenssipassissa, joka toimitetaan hakijalle.

EPSO pitää tasa-arvoa erittäin tärkeänä ja pyrkii kaikin tavoin turvaamaan kaikille hakijoille tasa-arvoiset ja yhtäläiset mahdollisuudet ja tasavertaisen kohtelun seuraavasti:

  • Valintalautakunnan työtä ohjaava yleisperiaate on puolueettomuus. Hakijan ja häntä arvioivan valintalautakunnan jäsenen välillä ei esimerkiksi saa olla suoraa hierarkkista suhdetta tai sukulaisuussuhdetta. Aikaisemman tai jopa nykyisen etäisen ammatillisen suhteen olemassaolo ei kuitenkaan automaattisesti estä arviointia.
  • Sekä valintalautakunnan jäsenten että hakijoiden on ilmoitettava EPSOlle mahdollisista eturistiriidoista, jotta ne voidaan ottaa huomioon ja niiden johdosta voidaan tehdä tarvittaessa mukautuksia.
  • Valintalautakunta noudattaa kilpailuilmoituksessa esitettyjä ennalta vahvistettuja osallistumisedellytyksiä ja valinta- ja arviointikriteerejä. Nämä kriteerit dokumentoidaan ja hyväksytään ja niitä sovelletaan huolellisesti ja johdonmukaisesti.
  • Arvioinnin yhdenmukaisuus varmistetaan valintalautakunnan jäsenten laajalla koulutuksella, tukemisella ja valvonnalla sekä säännöllisillä arviointikokouksilla.
  • EPSO toteuttaa järjestelmällisesti laadunvalvontaa ja tilastollisia analyyseja havaitakseen ja poistaakseen hakijoiden arviointiin liittyvän mahdollisen puolueellisuuden.