Najčešća pitanja

Home > Najčešća pitanja > EPSO tests: myths and facts > Testna pitanja na neke su jezike bolje prevedena nego na druge.

Testna pitanja na neke su jezike bolje prevedena nego na druge.

Testove i testna pitanja prevode stručnjaci, prevoditelji zaposleni u institucijama EU-a, a prije uporabe prolaze strogu kontrolu kvalitete. Distribucija rezultata i bodovni prag za računalne testove s višestrukim izborom odgovora jednaki su za sve službene jezike EU-a.

Kontrola kvalitete pitanja u računalnim testovima s višestrukim izborom odgovora (za svaki jezik, za svako pitanje itd.) provodi se redovito kako bi se utvrdile i ispravile eventualne pogreške. Testno pitanje koje kandidat osporava preispitat će povjerenstvo za odabir. Ako se preispitivanjem potvrdi da je pitanje manjkavo, ono će se neutralizirati za sve kandidate koji su ga rješavali u okviru testiranja te će se ukloniti iz baze pitanja za buduća testiranja. Dosad je neutralizirano vrlo malo pitanja: između 0,09 % i 0,33 % ukupnog broja pitanja u bazi.

Ogledni testovi dostupni su za većinu EPSO-ovih testova, na raznim jezicima, na stranici Ogledni testovi.

Jeste li pronašli odgovor?

Da Ne