Skoči na glavni sadržaj
Logotip Europske komisije

EPSO-ovi testovi

Posljednji put ažurirano: 8.6.2022.
 

Naši testovi

U okviru svakog otvorenog natječaja ili postupka odabira objavljenog na EPSO-ovu portalu kandidati moraju polagati niz testova za procjenu općih i posebnih kompetencija. Postupak evaluacije provodi se u nekoliko koraka: u prvom se od kandidata zahtijeva polaganje više računalnih testova s višestrukim izborom odgovora. U natječajima za specijalizirane profile ta početna faza može biti i odabir samo na temelju kvalifikacija.

Kandidati koji uspješno riješe računalne testove s višestrukim izborom odgovora ili budu odabrani na temelju kvalifikacija te koji prema podacima iz elektroničke prijave ispunjavaju opće i posebne kriterije za sudjelovanje u određenom natječaju bit će pozvani u centar za procjenu. Testovi u centru za procjenu organiziraju se na internetu (na daljinu), a obično se održavaju na različite datume.

Kompetencije i glavni elementi

U centru za procjenu testiraju se opće i posebne kompetencije kandidata povezane s poslovima radnog mjesta ili kompetencije iz relevantnog područja. Svaka opća kompetencija sastoji se od pet glavnih elemenata na temelju kojih se pojedina kompetencija ocjenjuje. Kandidat se ocjenjuje u odnosu na svaki od glavnih elemenata pojedinačno, a dobiva jednu ocjenu po kompetenciji. Kandidatima su sada na uvid dostupni i glavni elementi koji se upotrebljavaju za procjenu općih kompetencija.

Vrste testova

U nastavku su opisi i primjeri raznih vrsta testova. Oni će kandidatima dati opću predodžbu o vježbama i pitanjima koja ih očekuju.

Broj i vrsta potrebnih testova koje kandidati moraju polagati nisu uvijek isti, ovise o vrsti natječaja i razini za koje se kandidat prijavljuje. Sve informacije o postupku odabira mogu se pronaći u odgovarajućoj obavijesti o natječaju ili pozivu na iskaz interesa.

Dodatne informacije

Osim oglednih testova navedenih u nastavku, EPSO ne nudi pripremne tečajeve ni materijale, niti odobrava publikacije ili tečajeve osposobljavanja koje nude drugi subjekti.

Neke države članice EU-a svojim građanima nude pripremne tečajeve i drugu pomoć u pripremi. Dostupan je popis osoba za kontakt u državama članicama koje sudjeluju u osposobljavanju i potpori ili u službenom imeniku Europske unije.

Više o EPSO-ovim postupcima odabira kandidati mogu naći na stranici EPSO-ovi testovi: Mitovi i činjenice

 

Asistenti (AST-SC)

Ogledni testovina internetu

Testovi zaključivanja:

Testovi stručnih vještina:

Testovi razumijevanja jezika: ogledni testovi na 24 jezika. Test razumijevanja jezika sastoji se od 12 pitanja s višestrukim izborom odgovora kojima se procjenjuje znanje jezika: vokabular, gramatika, sintaktičke konstrukcije i stil. Pitanja se ne odnose na područje rada neke konkretne institucije, agencije ili službe. Svako pitanje temelji se na određenom scenariju, a ponuđena su četiri odgovora, od kojih je samo jedan točan. Svako pitanje vrijedi jedan bod, a za netočne odgovore bodovi se ne oduzimaju. Za odgovaranje na 12 pitanja s višestrukim izborom odgovora kandidati imaju na raspolaganju 30 minuta.  Premda je i vremenski čimbenik dio procjene, testovi su osmišljeni tako da kandidati mogu na sva pitanja odgovoriti u zadanom roku. Pitanja se temelje na informacijama iz teksta te za njihovo rješavanje nije potrebno dodatno znanje.

Testovi poznavanja paketa Microsoft Office: ogledni testovi na engleskom i francuskom jeziku. Testom poznavanja programa Microsoft Word ocjenjuje se poznavanje značajki programa MS Word 2016 i njihova primjena. Broj pitanja, trajanje testa i bodovni prag navedeni su u obavijesti o natječaju.

Test pismenog izražavanja: praktična provjera za procjenu vještine pismenog izražavanja kandidata (pravopis, vokabular i gramatika) na jeziku 2, a ne znanja o zadanoj temi iz njihova sastavka. Kandidatima će se dostaviti popis različitih tema, među kojima će morati odabrati samo jednu. Od njih će se tražiti da o odabranoj temi napišu sastavak. Test se odvija na računalu i traje 30 minuta.

Igra uloga: tijekom testa kandidati sudjeluju u interakciji s „igračem uloga” jedan na jedan. Igra uloga traje od petnaest do dvadeset minuta, a njome se testira više općih kompetencija. Sastoji se od sastanka s „igračem uloga” u vezi s određenom situacijom. Scenarij je polustrukturiran, pa uvježbani „igrač uloga” tijekom sastanka kandidatima može otkriti dodatne informacije. 

Test iz relevantnog područja: obuhvaća niz pitanja s višestrukim izborom odgovora kojima se testiraju kompetencije potrebne za obavljanje poslova određenog profila. Na svako pitanje ponuđena su četiri odgovora, od kojih je samo jedan točan. Dodatne informacije navedene su u obavijesti o natječaju i pozivnom pismu.

Intervju iz relevantnog područja (tajnici): temeljito se ispituju posebne kompetencije i znanje kandidata iz predmetnog područja. Ocjenjuju se i sljedeće tri opće kompetencije, ali se ne postavljaju posebna pitanja koja se odnose na njih: analiza i rješavanje problema, komunikacija i otpornost.

 

Asistenti (AST)

Ogledni testovina internetu

Testovi zaključivanja:

Testovi stručnih vještina:

Testovi situacijskog prosuđivanja: ogledni testovi na engleskom, francuskom i njemačkom jeziku i primjer ocjenjivanja. Testom se procjenjuje uobičajeno ponašanje na radnome mjestu.

Test iz relevantnog područja: obuhvaća niz pitanja s višestrukim izborom odgovora kojima se testiraju kompetencije potrebne za obavljanje poslova određenog profila. Na svako pitanje ponuđena su četiri odgovora, od kojih je samo jedan točan. Dodatne informacije navedene su u obavijesti o natječaju i pozivnom pismu.

Testovi razumijevanja jezika: ogledni testovi na 24 jezika. Test razumijevanja jezika sastoji se od 12 pitanja s višestrukim izborom odgovora kojima se procjenjuje znanje jezika: vokabular, gramatika, sintaktičke konstrukcije i stil. Pitanja se ne odnose na područje rada neke konkretne institucije, agencije ili službe. Svako pitanje temelji se na određenom scenariju, a ponuđena su četiri odgovora, od kojih je samo jedan točan. Svako pitanje vrijedi jedan bod, a za netočne odgovore bodovi se ne oduzimaju. Za odgovaranje na 12 pitanja s višestrukim izborom odgovora kandidati imaju na raspolaganju 30 minuta.  Premda je i vremenski čimbenik dio procjene, testovi su osmišljeni tako da kandidati mogu na sva pitanja odgovoriti u zadanom roku. Pitanja se temelje na informacijama iz teksta te za njihovo rješavanje nije potrebno dodatno znanje.

Test redakture: kandidat ispravlja jezične pogreške (numeriranje, interpunkcija, gramatika, pravopis i vokabular) te pogreške u formatiranju teksta prijevoda. Na zaslonu je prikazan izvornik na jeziku 2. Prijevod tog teksta na jezik 1 dostupan je u obliku dokumenta u MS Wordu (MS Office 2010.) koji se može uređivati, a u odnosu na izvorni tekst sadržava jezične pogreške i pogreške u formatiranju. Od kandidata se traži da otkriju i isprave te pogreške kako bi prijevod bio vjeran izvorniku. Test traje otprilike sat vremena.

Sastavljanje izvješća povezanog s poslovima radnog mjesta / pismeni test iz relevantnog područja: testom se procjenjuju neke kompetencije nužne za obavljanje poslova određenog profila. Na temelju opisane situacije kandidati moraju sastaviti izvješće o mogućnostima postupanja u danoj situaciji. Test se polaže na računalu, na jeziku 2. Bodovni prag naveden je u odgovarajućoj obavijesti o natječaju.

Intervju za provjeru posebnih kompetencija / intervju iz relevantnog područja: intervjuom se procjenjuju neke ili sve kompetencije nužne za obavljanje poslova određenog profila (vidjeti odgovarajuću obavijest o natječaju). Riječ je o strukturiranom intervjuu pred dvočlanim povjerenstvom za odabir. Intervju se odvija na jeziku 2. Bodovni prag naveden je u odgovarajućoj obavijesti o natječaju. Za razliku od intervjua za provjeru općih kompetencija, koji je također strukturiran, intervju za provjeru posebnih kompetencija / intervju iz relevantnog područja ne odnosi se na opće kompetencije, već na specifične poslove. 

Intervju za provjeru situacijske kompetencije: ogledni primjeri na engleskom i francuskom jeziku. Intervjuom se procjenjuju opće kompetencije kandidata na temelju njihovih odgovora o tome kako bi reagirali u nekoj konkretnoj situaciji. Kandidatima se prije intervjua šalje opis zadatka, zajedno s popratnim informacijama, kako bi se pripremili za vježbu. Na intervjuu će se razgovarati o situaciji iz zadatka, no uvest će se i nove situacije, kojih nije bilo u opisu zadatka. Intervju za provjeru situacijske kompetencije odvija se putem videokonferencije. Tijekom intervjua kandidati smiju čitati pisane materijale i popratne informacije.

Finalizacija teksta: kandidati ispravljaju pogreške u formatiranju teksta prijevoda. Na zaslonu je prikazan izvornik na jeziku 2. Prijevod tog teksta na jezik 1 dostupan je u obliku teksta koji se može uređivati, a u odnosu na izvorni tekst sadržava jezične pogreške i pogreške u formatiranju. Od kandidata se traži da otkriju i isprave te pogreške kako bi prijevod bio vjeran izvorniku. Test traje jedan sat.

Studija slučaja: ogledni primjeri na engleskom i francuskom jeziku. Riječ je o računalnom testu sa zadanim scenarijem, u kojem kandidati, isključivo na temelju dobivenih materijala, rješavaju razne probleme ili reagiraju na njih.

Intervju za provjeru općih kompetencija: u tom se intervjuu procjenjuju određene odabrane opće kompetencije, ovisno o natječaju i razredu za koje se kandidat prijavio, u skladu s onim što je navedeno u obavijesti o natječaju. Intervju s kandidatom traje oko 10 minuta za svaku kompetenciju. Pitanja su strukturirana tako da ocjenjivačima omoguće ocjenu odabranih općih kompetencija kandidata.

 

Administratori (AD – opći profili)

Ogledni testovina internetu

Testovi zaključivanja:

Ogledni test situacijskog prosuđivanjatestom se procjenjuje uobičajeno ponašanje na radnome mjestu. Više oglednih testova: engleski, francuski, njemački i primjer ocjenjivanja.

Intervju za provjeru situacijske kompetencije: ogledni primjeri na engleskom i francuskom jeziku. Intervjuom se procjenjuju opće kompetencije kandidata na temelju njihovih odgovora o tome kako bi reagirali u nekoj konkretnoj situaciji. Kandidatima se prije intervjua šalje opis zadatka, zajedno s popratnim informacijama, kako bi se pripremili za vježbu. Na intervjuu će se razgovarati o situaciji iz zadatka, no uvest će se i nove situacije, kojih nije bilo u opisu zadatka. Intervju za provjeru situacijske kompetencije odvija se putem videokonferencije. Tijekom intervjua kandidati smiju čitati pisane materijale i popratne informacije.

Usmena prezentacija: ogledni testovi. Riječ je o individualnom testu analize i prezentacije u kojem se od kandidata traži da održe izlaganje i odgovore na pitanja o fiktivnoj situaciji na radnome mjestu. Prije intervjua kandidate se poziva da pregledaju, pročitaju i analiziraju sve dostupne verzije opisa zadataka i popratne informacije kako bi se pripremili za vježbu. Na početku intervjua kandidati saznaju o kojoj verziji zadatka će držati izlaganje (bez vizualnih alata), a zatim odgovaraju na pitanja. Usmena prezentacija traje 20 minuta i njome se testira više kompetencija, kako je navedeno u obavijesti o natječaju.

Studija slučaja: ogledni primjeri na engleskom, francuskom i njemačkom jeziku. Riječ je o računalnom testu sa zadanim scenarijem u kojem kandidati, isključivo na temelju dobivenih materijala, rješavaju razne probleme ili reagiraju na njih.

Intervju za provjeru općih kompetencija: u tom se intervjuu procjenjuju određene odabrane opće kompetencije, ovisno o natječaju i razredu za koje se kandidat prijavio, u skladu s onim što je navedeno u obavijesti o natječaju. Intervju s kandidatom traje oko 10 minuta za svaku kompetenciju. Pitanja su strukturirana tako da ocjenjivačima omoguće ocjenu odabranih općih kompetencija kandidata.

Intervju za procjenu motivacije: motivacija za pristupanje institucijama EU-a višedimenzionalna je i uključuje nekoliko elemenata – razlog interesa za rad za EU, svijest o vrijednostima EU-a i predanost tim vrijednostima, razumijevanje sadašnjih i budućih izazova EU-a, očekivanja povezana s radom za EU, te znanje o EU-u i njegovoj povijesti, institucijama i glavnim politikama. Intervju za procjenu motivacije, izrađen na temelju navedenih elemenata, strukturiran je 20-minutni intervju s dvočlanim povjerenstvom za odabir. Njime se testiraju svi navedeni elementi.

 

Administratori (AD – stručni profili)

Ogledni testovina internetu

Testovi zaključivanja:

Ogledni test situacijskog prosuđivanja: testom se procjenjuje uobičajeno ponašanje na radnome mjestu. Više oglednih testova: engleski, francuski, njemački i primjer ocjenjivanja.

Testovi razumijevanja jezika:ogledni test na 24 jezika. Test razumijevanja jezika sastoji se od 12 pitanja s višestrukim izborom odgovora kojima se procjenjuje znanje jezika: vokabular, gramatika, sintaktičke konstrukcije i stil. Pitanja se ne odnose na područje rada neke konkretne institucije, agencije ili službe. Svako pitanje temelji se na određenom scenariju, a ponuđena su četiri odgovora, od kojih je samo jedan točan. Svako pitanje vrijedi jedan bod, a za netočne odgovore bodovi se ne oduzimaju. Za odgovaranje na 12 pitanja s višestrukim izborom odgovora kandidati imaju na raspolaganju 25 minuta.  Premda je i vremenski čimbenik dio procjene, testovi su osmišljeni tako da kandidati mogu na sva pitanja odgovoriti u zadanom roku. Pitanja se temelje na informacijama iz teksta te za njihovo rješavanje nije potrebno dodatno znanje.

Igra uloga: tijekom testa kandidati sudjeluju u interakciji s „igračem uloga” jedan na jedan. Igra uloga traje od petnaest do dvadeset minuta, a njome se testira više općih kompetencija. Sastoji se od sastanka s „igračem uloga” u vezi s određenom situacijom. Scenarij je polustrukturiran, pa uvježbani „igrač uloga” tijekom sastanka kandidatima može otkriti dodatne informacije.

Intervju za provjeru situacijske kompetencije: ogledni testovi na engleskom i francuskom jeziku. Riječ je o intervjuu na kojem se procjenjuju opće kompetencije kandidata na temelju njihovih odgovora o tome kako bi reagirali u nekoj konkretnoj situaciji. Kandidatima se prije intervjua šalje opis zadatka, zajedno s popratnim informacijama, kako bi se pripremili za vježbu. Na intervjuu će se razgovarati o situaciji iz zadatka, no uvest će se i nove situacije, kojih nije bilo u opisu zadatka. Intervju za provjeru situacijske kompetencije odvija se putem videokonferencije. Tijekom intervjua kandidati smiju čitati pisane materijale i popratne informacije.

Usmena prezentacija: ogledni testovi. Riječ je o individualnom testu analize i prezentacije u kojem se od kandidata traži da održe izlaganje i odgovore na pitanja o fiktivnoj situaciji na radnom mjestu. Prije intervjua kandidate se poziva da pregledaju, pročitaju i analiziraju sve dostupne verzije opisa zadataka i popratne informacije kako bi se pripremili za vježbu. Na početku intervjua kandidati saznaju o kojoj verziji zadatka će držati izlaganje (bez vizualnih alata), a zatim odgovaraju na pitanja. Usmena prezentacija traje 20 minuta i njome se testira više kompetencija, kako je navedeno u obavijesti o natječaju.

Studija slučaja: engleski, francuski, njemački. Riječ je o računalnom testu sa zadanim scenarijem, u kojem kandidati, isključivo na temelju dobivenih materijala, rješavaju razne probleme ili reagiraju na njih.

Intervju za provjeru općih kompetencija: u tom se intervjuu procjenjuju određene odabrane opće kompetencije, ovisno o natječaju i razredu za koje se kandidat prijavio, u skladu s onim što je navedeno u obavijesti o natječaju. Intervju s kandidatom traje oko 10 minuta za svaku kompetenciju. Pitanja su strukturirana tako da ocjenjivačima omoguće ocjenu odabranih općih kompetencija kandidata.

Intervju iz relevantnog područja: intervjuom se procjenjuju neke ili sve kompetencije nužne za obavljanje poslova određenog profila (vidjeti odgovarajuću obavijest o natječaju). Riječ je o strukturiranom intervjuu pred dvočlanim povjerenstvom za odabir. Intervju se odvija na jeziku 2. Bodovni prag naveden je u odgovarajućoj obavijesti o natječaju. Za razliku od intervjua za provjeru općih kompetencija, koji je također strukturiran, intervju za provjeru posebnih kompetencija / intervju iz relevantnog područja ne odnosi se na opće kompetencije, već na specifične poslove.

Pismeni test iz relevantnog područja: testom se procjenjuju neke kompetencije nužne za obavljanje poslova određenog profila. Na temelju opisane situacije kandidati moraju opisati mogućnosti postupanja u danoj situaciji. Test se polaže na računalu, na jeziku 2. Bodovni prag naveden je u odgovarajućoj obavijesti o natječaju.

Test iz relevantnog područja: obuhvaća niz pitanja s višestrukim izborom odgovora kojima se testiraju kompetencije potrebne za obavljanje poslova određenog profila. Na svako pitanje ponuđena su četiri odgovora, od kojih je samo jedan točan. Dodatne informacije navedene su u obavijesti o natječaju i pozivnom pismu.

 

Pravnici lingvisti (AD)

Ogledni testovina internetu

Testovi zaključivanja:

Ogledni test situacijskog prosuđivanjatestom se procjenjuje uobičajeno ponašanje na radnome mjestu. Više oglednih testova: engleski, francuski, njemački i primjer ocjenjivanja.

Testovi razumijevanja jezika:ogledni testovi na 24 jezika. Test razumijevanja jezika sastoji se od 12 pitanja s višestrukim izborom odgovora kojima se procjenjuje znanje jezika: vokabular, gramatika, sintaktičke konstrukcije i stil. Pitanja se ne odnose na područje rada neke konkretne institucije, agencije ili službe. Svako pitanje temelji se na određenom scenariju, a ponuđena su četiri odgovora, od kojih je samo jedan točan. Svako pitanje vrijedi jedan bod, a za netočne odgovore bodovi se ne oduzimaju. Za odgovaranje na 12 pitanja s višestrukim izborom odgovora kandidati imaju na raspolaganju 25 minuta.  Premda je i vremenski čimbenik dio procjene, testovi su osmišljeni tako da kandidati mogu na sva pitanja odgovoriti u zadanom roku. Pitanja se temelje na informacijama iz teksta te za njihovo rješavanje nije potrebno dodatno znanje.

Testovi prevođenja: ogledni testovi na njemačkom, engleskom, španjolskom, francuskom i talijanskom jeziku.

Test pisanja sažetka:ogledni test. U tom se testu kandidatu daje tekst na jeziku 3 te se od njega traži da na računalu napiše sažetak tog teksta na jeziku 1 (jezik natječaja). Test traje otprilike 2 sata. Upotreba rječnika nije dopuštena.

Intervjua za provjeru situacijske kompetencije: ogledni primjeri na engleskom i francuskom jeziku. Riječ je o intervjuu na kojem se procjenjuju opće kompetencije kandidata na temelju njihovih odgovora o tome kako bi reagirali u nekoj konkretnoj situaciji. Kandidatima se prije intervjua šalje opis zadatka, zajedno s popratnim informacijama, kako bi se pripremili za vježbu. Na intervjuu će se razgovarati o situaciji iz zadatka, no uvest će se i nove situacije, kojih nije bilo u opisu zadatka. Intervju za provjeru situacijske kompetencije odvija se putem videokonferencije. Tijekom intervjua kandidati smiju čitati pisane materijale i popratne informacije.

Intervju za provjeru općih kompetencija: u tom se intervjuu procjenjuju određene odabrane opće kompetencije, ovisno o natječaju i razredu za koje se kandidat prijavio, u skladu s onim što je navedeno u obavijesti o natječaju. Intervju s kandidatom traje oko 10 minuta za svaku kompetenciju. Pitanja su strukturirana tako da ocjenjivačima omoguće ocjenu odabranih općih kompetencija kandidata.

 

Pismeni prevoditelji (AD)

Ogledni testovina internetu

Testovi zaključivanja:

Ogledni test situacijskog prosuđivanja: testom se procjenjuje uobičajeno ponašanje na radnome mjestu. Više oglednih testova: engleski, francuski, njemački i primjer ocjenjivanja.

Test prevođenjaogledni testovi na 24 jezika

Test redaktureogledni test. Riječ je o redakturi teksta prevedenog s jezika 2 na jezik 1.

Testovi razumijevanja jezika: ogledni testovi na 24 jezika. Test razumijevanja jezika sastoji se od 12 pitanja s višestrukim izborom odgovora kojima se procjenjuje znanje jezika: vokabular, gramatika, sintaktičke konstrukcije i stil. Pitanja se ne odnose na područje rada neke konkretne institucije, agencije ili službe. Svako pitanje temelji se na određenom scenariju, a ponuđena su četiri odgovora, od kojih je samo jedan točan. Svako pitanje vrijedi jedan bod, a za netočne odgovore bodovi se ne oduzimaju. Za odgovaranje na 12 pitanja s višestrukim izborom odgovora kandidati imaju na raspolaganju 25 minuta.  Premda je i vremenski čimbenik dio procjene, testovi su osmišljeni tako da kandidati mogu na sva pitanja odgovoriti u zadanom roku. Pitanja se temelje na informacijama iz teksta te za njihovo rješavanje nije potrebno dodatno znanje.

Intervju za provjeru situacijske kompetencije: ogledni primjeri na engleskom i francuskom jeziku. Riječ je o intervjuu na kojem se procjenjuju opće kompetencije kandidata na temelju njihovih odgovora o tome kako bi reagirali u nekoj konkretnoj situaciji. Kandidatima se prije intervjua šalje opis zadatka, zajedno s popratnim informacijama, kako bi se pripremili za vježbu. Na intervjuu će se razgovarati o situaciji iz zadatka, no uvest će se i nove situacije, kojih nije bilo u opisu zadatka. Intervju za provjeru situacijske kompetencije odvija se putem videokonferencije. Tijekom intervjua kandidati smiju čitati pisane materijale i popratne informacije.

Usmena prezentacija: ogledni testovi. Riječ je o individualnom testu analize i prezentacije u kojem se od kandidata traži da održe izlaganje i odgovore na pitanja o fiktivnoj situaciji na radnom mjestu. Prije intervjua kandidate se poziva da pregledaju, pročitaju i analiziraju sve dostupne verzije opisa zadataka i popratne informacije kako bi se pripremili za vježbu. Na početku intervjua kandidati saznaju o kojoj verziji zadatka će držati izlaganje (bez vizualnih alata), a zatim odgovaraju na pitanja. Usmena prezentacija traje 20 minuta i njome se testira više kompetencija, kako je navedeno u obavijesti o natječaju.

Test znanja glavnog jezika: ogledni test. Znanje glavnog jezika provjerava se s pomoću testa s višestrukim izborom odgovora koji se sastoji od 25 međusobno nepovezanih pitanja. Na svako pitanje ponuđena su 4 odgovora (A, B, C ili D) od kojih je samo jedan točan. Kandidati za rješavanje testa imaju 25 minuta. Pitanja mogu biti usmjerena na bilo koju od sljedećih kompetencija: gramatika, vokabular, idiomatski izrazi, pravopis i interpunkcija.

 

Konferencijski prevoditelji (AD)

Ogledni testovina internetu

Testovi zaključivanja:

Usmena prezentacija: ogledni testovi. Riječ je o individualnom testu analize i prezentacije u kojem se od kandidata traži da održe izlaganje i odgovore na pitanja o fiktivnoj situaciji na radnom mjestu. Prije intervjua kandidate se poziva da pregledaju, pročitaju i analiziraju sve dostupne verzije opisa zadataka i popratne informacije kako bi se pripremili za vježbu. Na početku intervjua kandidati saznaju o kojoj verziji zadatka će držati izlaganje (bez vizualnih alata), a zatim odgovaraju na pitanja. Usmena prezentacija traje 20 minuta i njome se testira više kompetencija, kako je navedeno u obavijesti o natječaju.

 

Ugovorno osoblje / Stalni postupak odabira CAST

Testovi zaključivanja:
Za FS I., II. i III. vidjeti odjeljak Asistenti (AST-SC) ili Asistenti (AST).
Za FS IV. vidjeti odjeljak Administratori (AD – opći profili).

Test kompetencija: riječ je o testu s višestrukim izborom odgovora kojim se procjenjuje znanje kandidata u području na koje se određeni profil odnosi. Više informacija dostupno je u pozivu na iskaz interesa.
Test kompetencija za ugovorno osoblje sastoji se od 25 pitanja s višestrukim izborom odgovora kojima se testiraju kompetencije potrebne za obavljanje poslova radnog mjesta određenog profila. Pitanja u testovima kompetencija povezana su s poslovima iz poziva na iskaz interesa. Pitanja se ne odnose na područje rada neke konkretne institucije, agencije ili službe. Svako pitanje temelji se na određenom scenariju, a ponuđena su četiri odgovora, od kojih je samo jedan točan.  Svako pitanje vrijedi jedan bod, a za netočne odgovore bodovi se ne oduzimaju. Za odgovaranje na 25 pitanja s višestrukim izborom odgovora kandidati imaju na raspolaganju 50 minuta.  Premda je i vremenski čimbenik dio procjene, testovi su osmišljeni tako da kandidati mogu na sva pitanja odgovoriti u zadanom roku. Test kompetencija polaže se na jeziku 2. Bodovni prag je 13 od 25 bodova za funkcijske skupine II. i III. te 16 od 25 bodova za funkcijsku skupinu IV. Test se primjenjuje na sljedeće profile:

financije: pitanja o financijskim procedurama, računovodstvenom upravljanju, analizama i savjetovanju (revizije i kontrole), što može obuhvaćati i ekonomske teorije i alate za praćenje i analizu ekonomskih i financijskih trendova, promjena i podataka.
upravljanje projektima/programima: pitanja o poznavanju vođenja projekata/programa (planiranje, praćenje, ocjenjivanje itd.), što obuhvaća i relevantne financijske aspekte, komunikaciju i osiguranje kvalitete.
tajnici/službenici: pitanja o raznim tajničkim/službeničkim poslovima poput organiziranja sastanaka, pripreme poslovnih putovanja, evidentiranja dokumenata i pošte, sortiranja pošte, vođenja dnevnika sastanaka itd. Testira se i osnovno znanje o softverskim proizvodima MS Officea.
administracija/ljudski resursi: pitanja uglavnom povezana s upravljanjem ljudskim resursima i stručnim obrazovanjem.
komunikacija: pitanja o praktičnim alatima kao što su izvješća, informativni članci, web-komunikacija i društveni mediji te o relevantnim aspektima upravljanja projektima, poput definiranja ili provedbe komunikacijske strategije.
politička pitanja/politike EU-a: pitanja o poznavanju politika, općenito i na razini EU-a; mogu biti i iz prava i ekonomije.
pravo: pitanja o poznavanju prava EU-a te nacionalnog i međunarodnog prava; mogu biti i iz politike i ekonomije.
informacijska i komunikacijska tehnologija (IKT): pitanja o raznim temama povezanima s informacijskom i komunikacijskom tehnologijom, među ostalim o poznavanju programskih jezika kao što su JAVA, Visual Basic i Visual C#, administraciji korisničkog okruženja (npr. Windows i Unix) te upravljanju mrežama i telekomunikacijama.
odgojno-obrazovno osoblje: pitanja o skrbi za djecu u produženom boravku i boravku na otvorenom (djeca u dobi od 3,5 do 14 godina), poslovima odgojitelja u dječjem vrtiću i u jaslicama (djeca u dobi od 0 do 3 godine).
psiholozi za odgoj i obrazovanjepitanja koja pokrivaju više aspekata, primjerice koordinaciju rada jaslica ili produženog boravka i pripadajućeg osoblja, kvalitetu života djece i interakciju s roditeljima ili pak izradu i praćenje provedbe odgojno-obrazovnog plana (uključujući obuku).

Test razumijevanja jezika: test s višestrukim izborom odgovora kojim se procjenjuje znanje jezika 2 (engleski, francuski, njemački), u odnosu na vokabular, gramatiku, sintaksu i stil.
Test razumijevanja jezika za ugovorno osoblje sastoji se od 12 pitanja s višestrukim izborom odgovora kojima se testira razumijevanje jezika 2 (engleski, francuski, njemački), odnosno poznavanje vokabulara, gramatike, sintaktičkih konstrukcija i stila. Pitanja se ne odnose na područje rada neke konkretne institucije, agencije ili službe. Svako pitanje temelji se na određenom scenariju, a ponuđena su četiri odgovora, od kojih je samo jedan točan. Svako pitanje vrijedi jedan bod, a za netočne odgovore bodovi se ne oduzimaju. Za odgovaranje na 12 pitanja s višestrukim izborom odgovora kandidati imaju na raspolaganju 30 minuta.  Premda je i vremenski čimbenik dio procjene, testovi su osmišljeni tako da kandidati mogu na sva pitanja odgovoriti u zadanom roku. Bodovni prag je 6 od 12 bodova za funkcijsku skupinu III. i 7 od 12 bodova za funkcijsku skupinu IV.

Test se primjenjuje na sljedeće profile:
prevoditelji/korektoritestom se procjenjuje razumijevanje jezika 2 (engleski, francuski, njemački), odnosno poznavanje vokabulara, gramatike, sintaktičkih konstrukcija i stila. Pitanja se temelje na informacijama iz teksta te za njihovo rješavanje nije potrebno dodatno znanje.

Svi navedeni testovi računalni su testovi i polažu se u jednom danu u ispitnom centru prema odabiru kandidata. Popis raspoloživih ispitnih centara kandidati će primiti od EPSO-a u pozivnom pismu.
 

Za profil „Fizički radnici i radnici za administrativnu potporu” nema testa kompetencija ni testa razumijevanja jezika, polaže se samo test zaključivanja.