Najčešća pitanja

Home > Najčešća pitanja > Selection/tests > Testovi s višestrukim izborom odgovora

Testovi s višestrukim izborom odgovora

Kako mogu promijeniti termin polaganja računalnih testova u trajnim postupcima odabira CAST (CAST Permanent)?

Tijekom razdoblja rezervacije termina i testiranja možete promijeniti svoj termin polaganja testova s višestrukim izborom odgovora, ovisno o raspoloživosti i sljedećim uvjetima:

Više

Nešto nije bilo u redu s jednim od pitanja s višestrukim izborom odgovora u stalnom postupku odabira ugovornog osoblja CAST. Što mogu učiniti?

Ako imate ozbiljnu dvojbu u vezi sa sadržajem ispitnog pitanja, obratite se EPSO-ovoj Službi za kontakt s kandidatima u roku od tri kalendarska dana od dana testiranja i jasno navedite okolnosti i broj svoje prijave (postupak vidjeti u pozivu na iskaz interesa). Utvrdi li se da neko pitanje unatoč temeljitoj kontroli kvalitete nije u skladu s EPSO-ovim strogim kriterijima kvalitete, primijenit će se sljedeće korektivne mjere:– to će pitanje biti ispravljeno ili isključeno iz baze podataka– ako ste njime oštećeni, možda će vam se nadoknaditi šteta. Više informacija o stalnom postupku odabira...

Više

Kada ću dobiti rezultate testa s višestrukim izborom odgovora?

Rezultati testiranja ne dobivaju se u ispitnim centrima – bit će vam priopćeni putem EPSO računa otprilike 3 – 5 tjedana nakon završetka razdoblja testiranja. Prije objave rezultate provjerava, odobrava i potvrđuje povjerenstvo za odabir (za natječaje) ili EPSO (za postupak odabira CAST). Nakon što se objave rezultati testiranja, točnost pitanja više se ne može osporavati. 

Više

Zašto je važan moj ukupni broj bodova?

Ako je vaš ukupni broj bodova dovoljno visok, bit ćete uvršteni među najviše rangirane kandidate i proći ćete u sljedeću fazu. 

Više

Kako se kandidatima jamče ravnopravni uvjeti?

Kako bi se kandidatima osigurali ravnopravni uvjeti, prije početka postupka odabira na temelju obavijesti o natječaju određuju se objektivni kriteriji ocjenjivanja, koji se strogo primjenjuju na sve kandidate.

Više

Tko će biti pozvan u sljedeću fazu?

Budući da u sljedeću fazu može proći samo određeni broj kandidata, pozivaju se samo oni s najvećim ukupnim brojem bodova. Ukupni broj bodova tih kandidata mora biti jednak bodovnom pragu ili viši od njega. Povjerenstvo za odabir sastavlja popis uspješnih kandidata silaznim redoslijedom s obzirom na ukupni broj postignutih bodova.

Više

Kako se određuje bodovni prag?

Pri određivanju bodovnog prava kandidati se najprije poredaju silaznim redoslijedom prema ukupnom broju bodova. Povjerenstvo za odabir zatim odabire najviše rangirane kandidate i poziva ih u sljedeću fazu natječaja (vidjeti pitanje: „Koliko kandidata iz faze Talent Screener (Probir talenata) prolazi u sljedeću fazu natječaja”). Ukupni broj bodova posljednjeg kandidata na tom popisu jest bodovni prag.

Više

Kojom ću se tipkovnicom služiti na računalnim testovima?

Za testove s višestrukim izborom odgovora (uključujući testove simulacije e-sandučića) tipkovnica vam neće biti potrebna. Za studiju slučaja i pismeni test iz područja struke dodijelit će vam tipkovnica u skladu s vašim jezikom 2. U pozivnom pismu dobit ćete mogućnost da je provjerite i eventualno promijenite. Odaberete li drukčiju tipkovnicu, možda vam neće biti dostupni neki znakovi s naglaskom ili posebni znakovi ili prečaci za te znakove. Ovdje možete vidjeti najčešće posebne znakove koji su dostupni u okruženju testiranja, a mogu se dobiti pritiskom na tipku Alt zajedno s odgovarajućim...

Više

Trudna sam ili dojim i imam pitanja u vezi s polaganjem testova odabira. Kome da se obratim?

Ako ste trudni u razdoblju za prijavu, eventualna pitanja, probleme ili zahtjeve za prilagođene uvjete polaganja testova navedite u obrascu za prijavu te u njega učitajte liječničku potvrdu o trudnoći i predviđenom terminu poroda. Ako tijekom postupka odabira saznate da ste trudni ili rodite, obratite nam se što prije te nam dostavite prethodno navedene informacije, zajedno s liječničkom potvrdom o predviđenom ili stvarnom terminu poroda. Razmotrit ćemo vaš zahtjev te vas obavijestiti o raspoloživim mogućnostima.

Više

Kakve ću testove morati polagati u fazi predodabira?

Ako prođete u fazu predodabira, bit ćete pozvani na polaganje niza testova s višestrukim izborom odgovora kojima se procjenjuju opće sposobnosti u području verbalnog, numeričkog i apstraktnog zaključivanja (na vašem jeziku 1) i posebnog testa kompetencija za profil i funkcijsku skupinu za koju ste se prijavili (na vašem jeziku 2). Dodatne informacije nalaze se na stranici s oglednim testovima („Ugovorno osoblje” – „Test kompetencija”). Testovi za zapošljavanje, koje kandidati polažu na poziv službe koja zapošljava novo osoblje, mogu obuhvaćati i neke dodatne testove, kao što je npr. test...

Više

Što moram učiniti ako u ispitnom centru naiđem na tehnički ili organizacijski problem koji može utjecati na moje testiranje ili uspjeh na testiranju?

Naiđete li na problem, pridržavajte se sljedećih uputa: zamolite osobu koja nadzire testiranje da riješi problem i zatražite da se incident prijavi u pisanom obliku TE u roku od tri dana nakon testiranja pisanim putem o tome obavijestite EPSO putem elektroničkog obrasca za kontakt u kojem ćete ukratko opisati problem na koji ste naišli.

Više

Gdje mogu pronaći dodatne informacije o testovima?

Potpuni popis testova za određeni postupak odabira nalazi se u obavijesti o natječaju / pozivu na iskaz interesa. Određene ogledne testove možete pronaći na stranici koju smo posvetili toj temi. Osim oglednih testova EPSO ne osigurava materijal za pripreme ni smjernice za polaganje testova. Neke države članice organiziraju tečajeve namijenjene državljanima EU-a koji se žele pripremiti za otvorene natječaje europskih institucija. Više informacija možete pronaći na prethodno navedenoj stranici.

Više

Imam li pravo na naknadu putnih troškova?

EPSO ne isplaćuje naknadu putnih troškova za dolazak na računalne testove ili međutestove / preliminarne testove (testovi s višestrukim izborom odgovora, simulacija e-sandučića (e-tray) i testovi prevođenja). Za studiju slučaja ili pismeni ispit iz relevantnog područja kandidati s adresom stanovanja izvan EU-a imaju pravo zatražiti naknadu putnih troškova ako je riječ o testovima u centru za procjenu (vidjeti odgovarajuću obavijest o natječaju).

Više

Što je važno imati na umu pri polaganju računalnih testova?

Broj pitanja, trajanje testova i bodovni prag pronaći ćete u obavijesti o natječaju ili pozivu na iskaz interesa koji se odnosi na vaš postupak odabira. Dolazak u ispitni centar: Adresu ispitnog centra pronaći ćete preko poveznice u vašoj potvrdi o rezervaciji. Ta će se potvrda pojaviti u vašem EPSO računu nakon što rezervirate termin za testiranje. Morate doći barem pola sata prije zakazanog termina. Ne možemo jamčiti slobodno mjesto ako zakasnite ili propustite termin.Pozivamo vas da pročitate Koja su pravila ponašanja u centrima za polaganje računalnih testova? prije izlaska na testiranje...

Više

Koja su pravila ponašanja u centrima za polaganje računalnih testova?

Svatko tko se ne bude pridržavao sljedećih pravila ponašanja može biti udaljen iz ispitnog centra i isključen iz postupka odabira. Morate se pridržavati pravila Prometricovih ispitnih centara (dostupnih i u ispitnim centrima na dan testiranja) i uputa osoblja u centru. Svako se testiranje nadzire i snima. Dok kandidati rješavaju testove, osoblje koje nadzire testiranje povremeno šeće kroz prostoriju kako bi se osigurao mir. Hrana i piće smiju se unijeti samo u čekaonicu, ne i u prostoriju za testiranje. U ispitnim centrima neće vam biti ponuđeni hrana i piće. Testovi se rješavaju bez pomagala...

Više

Kako mogu rezervirati termin za polaganje računalnih testova?

Putem EPSO računa ili na internetskim stranicama EPSO-a dobit ćete obavijest o početku i završetku razdoblja za rezervaciju termina. Poveznica na sustav rezervacija, kojim upravlja vanjski izvođač, bit će aktivna u vašem EPSO računu isključivo tijekom razdoblja za rezervaciju termina. Ovisno o raspoloživosti, moći ćete odabrati datum, vrijeme, zemlju i ispitni centar. Upozoravamo vas da neće uvijek biti slobodnih mjesta u svakom ispitnom centru. Planiranje raspoloživosti ispitnih centara temelji se na njihovu radnom vremenu, broju raspoloživih mjesta za testiranje te broju kandidata koji...

Više

Što se događa nakon što rezerviram termin za testiranje?

Odmah nakon rezervacije termina Prometric će vam e-poštom poslati potvrdu. Ako je ne dobijete, pogledajte je li u neželjenoj pošti. Šifra ispita navedena u potvrdi koju dobijete e-poštom za računalne testove s višestrukim izborom odgovora i simulaciju e-sandučića (e-tray) odnosi se na vaš jezik 2, tj. jezik uputa tijekom testiranja. Za studiju slučaja, pisani test iz područja struke i testove prevođenja ta se šifra odnosi i na dodatne informacije o jeziku testiranja i tipkovnici. U roku od 48 sati nakon rezervacije termina i u vašem EPSO računu pojavit će se potvrda o rezervaciji. Tu potvrdu...

Više

Kako mogu promijeniti termin polaganja računalnih testova?

Termin polaganja testova s višestrukim izborom odgovora možete promijeniti tijekom razdoblja rezervacije termina i razdoblja testiranja, ovisno o raspoloživosti i pod sljedećim uvjetima: prvo trebate pričekati da na EPSO račun dobijete potvrdu rezervacije (obično u roku od 24 sata od rezervacije termina) jer su u njoj broj potvrde i šifra za promjenu termina termin možete promijeniti najkasnije do dana uoči prvotno rezerviranog termina novi termin možete odabrati samo među terminima koje sustav nudi možete promijeniti lokaciju ispitnog centra (ovisno o raspoloživosti) postupak promjene...

Više

Kako mogu otkazati termin za polaganje računalnih testova?

Odlučite li da nećete izaći na testiranje, morate otkazati termin kako biste ga oslobodili za drugog kandidata. To možete učiniti elektronički najkasnije 48 sati prije rezerviranog termina. Time nepovratno prekidate svoje sudjelovanje u postupku odabira. Prometricovu sustavu upravljanja rezervacijama možete pristupiti s pomoću poveznice u potvrdi o rezervaciji u vašem EPSO računu. Ovdje možete vidjeti snimke zaslona s prikazom postupka otkazivanja termina.

Više

Kome se obratiti u slučaju tehničkih poteškoća pri rezervaciji računalnih testova?

Ako pri rezervaciji, promjeni ili otkazivanju termina za računalne testove dođe do tehničkih poteškoća, obratite se izravno Prometricu, i to: e-poštom: epso_en@prometric.com Ili besplatnim telefonom: Austrija 0800 201 768 Belgija 0800 80293 Bugarska 00800 1104423 Hrvatska 0800 222 354

Više

Jeste li pronašli odgovor?

Da Ne