Skoči na glavni sadržaj
Logotip Europske komisije

Kako se sastavljaju EPSO-ovi testovi?

EPSO-ove testove sastavlja i pažljivo kontrolira interni tim psihologa specijaliziranih za psihologiju rada u suradnji s članovima povjerenstva za odabir, odabranima prema strogim kriterijima iz raznih institucija EU-a. EPSO kontinuirano prati inovacije i znanstvena istraživanja na temelju kojih se sastavljaju testovi procjene, a posljednjih je godina u postupke odabira uveo i nove testove kao što su simulacija e-sandučića (e-tray) i intervjui na daljinu s pomoću video-veze. Pri sastavljanju testova EPSO uzima u obzir i složeni pravni okvir unutar kojeg djeluje te zahtjeve povezane s testiranjem na lokacijama u cijelom svijetu, na čak 24 jezika istovremeno.