Skoči na glavni sadržaj

Prihvaćate li moju kvalifikaciju/diplomu izdanu u Ujedinjenoj Kraljevini?

Question categories:

Kvalifikacije/diplome stečene do 31.12.2020. prihvaćaju se bez dodatnog priznanja.

Za diplome stečene nakon tog datuma (od 1.1.2021.) potrebno je priznanje NARIC-a: https://www.enic-naric.net/