Početna stranica > Mogućnosti zaposlenja > Natječaj > Administratori u području revizije, inspekcije i evaluacije u vezi sa zaštitom zdravlja i sigurnosti hrane

Administratori u području revizije, inspekcije i evaluacije u vezi sa zaštitom zdravlja i sigurnosti hrane

Referentni broj postupka odabira: 
Prijave počinju: 
20/05/2021
Rok za prijavu: 
22/06/2021 - 12:00(prema briselskom vremenu)
Mjesto zaposlenja: 
Razred: 
Institucija/agencija: 
Vrsta ugovora: 

Postupak odabira

  • Postupak odabira sastoji se od nekoliko faza. Do konkretne potvrde datuma i vremena, svaki se raspored mora smatrati okvirnim.
  • Komunikacija s kandidatima odvija se putem EPSO računa. U njemu možete pronaći sve informacije o tijeku postupka, kao što su pozivi na testiranja, rezultati testova itd.
  • Provjeravajte svoj EPSO račun barem dvaput tjedno tijekom postupka odabira.
  • Napominjemo da nije dovoljno prijeći bodovni prag za testove.
    U sljedeću fazu postupka odabira prolaze samo kandidati s najboljim rezultatima.

Indikativno planiranje

Ove su informacije indikativne. EPSO zadržava pravo na izmjene prikazanih informacija u bilo kojem trenutku i redovno ih ažurira.

Konačna i potvrđena informacija/plan šalje se isključivo pismom i porukom na kandidatov EPSO račun.

Prijave počinju20/05/2021
Rok za prijavu22/06/2021 - 12:00(prema briselskom vremenu)