EU Careers -opiskelijalähettiläät

Home > Job opportunities > EU Careers -opiskelijalähettiläät

Kiinnostaisiko sinua jakaa tietoa EU-elinten työmahdollisuuksista omassa oppilaitoksessasi? Hae EU Careers -opiskelijalähettilääksi.

Opiskelijalähettiläänä

 • voit perehtyä EU-uramahdollisuuksiin ja kertoa niistä muille opiskelijoille
 • pääset osaksi Euroopan laajuista opiskelijaverkostoa
 • saat opiskeluaikana työkokemusta, joka on arvokas lisä ansioluettelossasi
 • voit kehittää esiintymis-, markkinointi- ja yhteistyötaitojasi
 • saat perusteellisen koulutuksen tehtäviisi ja jatkuvaa tukea työssäsi
 • voit luoda kontakteja korkeassa asemassa oleviin EU-virkamiehiin
 • saat työtodistuksen, jossa eritellään tehtävät ja työsuoritukset.

Tehtävään haetaan motivoituneita, aktiivisia nuoria, jotka haluavat jakaa omassa korkeakoulussaan tietoa EU-elinten työmahdollisuuksista.
EU:n toimielimet ovat arvostettuja ja haluttuja työpaikkoja vastavalmistuneiden keskuudessa.

Opiskelijalähettiläät voivat esimerkiksi

 • osallistua työpaikkamessuille ja pitää esittelytilaisuuksia muille opiskelijoille
 • kehittää korkeakoulujen välisiä verkostoja ja välittää tietoa
 • levittää tietoa EU-uramahdollisuuksista sosiaalisessa mediassa ja muualla verkossa
 • vastata EU-tehtäviä koskeviin kysymyksiin.

 

Tehtävät
 • Toimii EU-töistä kiinnostuneiden opiskelijoiden yhteyshenkilönä
 • Hakee sopivia kohderyhmiä ja pitää yhteyttä korkeakoulujen tiedonvälityskanaviin
 • Jakaa tietoa EU-elinten työmahdollisuuksista jakelulistojen avulla ja sopivien tiedotuskanavien kautta
 • Pitää esityksiä, osallistuu korkeakoulujen työpaikkamessuille ja etsii kiinnostavia puhujia eri tilaisuuksiin
 • Suorittaa kuukausittain tietyt tehtävät ja raportoi säännöllisesti toimistaan
 • Ylläpitää ja seuraa Facebook-sivua tai muita verkkosivuja
Soveltuvat hakijat

Opiskelijalähettiläiksi haetaan motivoituneita opiskelijoita, jotka haluavat jakaa tietoa EU:n työmahdollisuuksista. Hakijoilta edellytetään

 • erinomaisia viestintätaitoja
 • verkostoitumistaitoja
 • halua oppia uutta ja jakaa tietoa
 • mukautumiskykyä
 • hyviä organisointitaitoja
 • tuloksellisuutta ja laatutietoisuutta
 • innovatiivisuutta ja luovuutta
 • paineensietokykyä
Vähimmäisvaatimukset
 • opiskelijalähettilään tehtäviin on käytettävä vähintään kaksi tuntia viikossa
 • lähettilään on järjestettävä vähintään yksi tapahtuma tai esittely EU:n työmahdollisuuksista tai osallistuttava sellaiseen
 • lähettilään on pidettävä säännöllisesti yhteyttä opiskelijalähettiläskoordinaattoriinsa
 • lähettilään on osallistuttava kaikkeen tarjottavaan koulutukseen (verkossa)
 • lähettilään on pidettävä kirjaa toimistaan ja raportoitava niistä säännöllisesti

Kun nämä vähimmäisvaatimukset täyttyvät, opiskelijalähettiläs voi varsin vapaasti päättää, miten aktiivisesti ja millä tavoin hän tiedottaa muille opiskelijoille EU-työmahdollisuuksista. Haemme lähettiläitä, jotka osaavat luovasti ja innovatiivisesti levittää tietoa työskentelystä EU:n palveluksessa.

Hakumenettely

Lukuvuoden 2020/2021 valintamenettely alkaa helmi-maaliskuussa 2020.

Hakijan on 

 • voitava osallistua pakolliseen koulutuspäivään syys-lokakuussa 2020
 • oltava kirjoilla ja läsnäoleva opiskelija oppilaitoksessaan koko sen ajan, jona hän hoitaa tehtäväänsä (syyskuu 2020 – syyskuu 2021)
 • oltava EU-kansalainen
 • osattava sujuvasti englantia ja vähintään yhtä opiskelumaansa kielistä.

Lukuvuoden 2020/2021 valintamenettely alkaa helmi-maaliskuussa 2020.

Opiskelijalähettiläsohjelmaan osallistuvat korkeakoulut on valittu yhteistyössä kansallisten viranomaisten kanssa, eikä opiskelijalähettiläitä rekrytoida muihin korkeakouluihin.

Lukuvuoden 2020/2021 hakumenettelystä ja uusista ohjelmaan osallistuvista korkeakouluista tiedotetaan tällä sivustolla maaliskuusta 2020 alkaen.

Yhteydenotot

Lisätietoja saat osoitteesta EPSO-CAREERS-AMBASSADOR@ec.europa.eu