EU Careers -opiskelijalähettiläät

Etusivu > Job opportunities > EU Careers -opiskelijalähettiläät

Kiinnostaisiko sinua jakaa tietoa EU-elinten työmahdollisuuksista omassa oppilaitoksessasi? Hae EU Careers -opiskelijalähettilääksi.

Opiskelijalähettiläänä

 • voit perehtyä EU-uramahdollisuuksiin ja kertoa niistä muille opiskelijoille
 • pääset osaksi Euroopan laajuista opiskelijaverkostoa
 • saat opiskeluaikana työkokemusta, joka on arvokas lisä ansioluettelossasi
 • voit kehittää esiintymis-, markkinointi- ja yhteistyötaitojasi
 • saat perusteellisen koulutuksen tehtäviisi ja jatkuvaa tukea työssäsi
 • voit luoda kontakteja korkeassa asemassa oleviin EU-virkamiehiin
 • saat työtodistuksen, jossa eritellään tehtävät ja työsuoritukset.

Opiskelijalähettiläiksi haetaan motivoituneita, aktiivisia nuoria, jotka haluavat jakaa omassa korkeakoulussaan tietoa EU-elinten työmahdollisuuksista.
EU:n toimielimet ovat arvostettuja ja haluttuja työpaikkoja vastavalmistuneiden keskuudessa.

Opiskelijalähettiläät voivat esimerkiksi

 • osallistua työpaikkamessuille ja pitää esittelytilaisuuksia muille opiskelijoille
 • kehittää korkeakoulujen välisiä verkostoja ja välittää tietoa
 • levittää tietoa EU-uramahdollisuuksista sosiaalisessa mediassa ja muualla verkossa
 • vastata EU-tehtäviä koskeviin kysymyksiin.

 

Tehtävät
 • Toimii EU-töistä kiinnostuneiden opiskelijoiden yhteyshenkilönä
 • Hakee sopivia kohderyhmiä ja pitää yhteyttä korkeakoulujen tiedonvälityskanaviin
 • Jakaa tietoa EU-elinten työmahdollisuuksista jakelulistojen avulla ja sopivien tiedotuskanavien kautta
 • Pitää esityksiä, osallistuu korkeakoulujen työpaikkamessuille ja etsii kiinnostavia puhujia eri tilaisuuksiin
 • Suorittaa kuukausittain tietyt tehtävät ja raportoi säännöllisesti toimistaan
 • Ylläpitää ja seuraa Facebook-sivua tai muita verkkosivuja
Soveltuvat hakijat

Opiskelijalähettiläiksi haetaan motivoituneita opiskelijoita, jotka haluavat jakaa tietoa EU:n työmahdollisuuksista. Hakijoilta edellytetään

 • erinomaisia viestintätaitoja
 • verkostoitumistaitoja
 • halua oppia uutta ja jakaa tietoa
 • mukautumiskykyä
 • hyviä organisointitaitoja
 • tuloksellisuutta ja laatutietoisuutta
 • innovatiivisuutta ja luovuutta
 • paineensietokykyä
Vähimmäisvaatimukset
 • opiskelijalähettilään tehtäviin on käytettävä vähintään kaksi tuntia viikossa
 • lähettilään on järjestettävä vähintään yksi tapahtuma tai esittely EU:n työmahdollisuuksista tai osallistuttava sellaiseen
 • lähettilään on pidettävä säännöllisesti yhteyttä opiskelijalähettiläskoordinaattoriinsa
 • lähettilään on osallistuttava kaikkeen tarjottavaan koulutukseen (verkossa)
 • lähettilään on pidettävä kirjaa toimistaan ja raportoitava niistä säännöllisesti

Kun nämä vähimmäisvaatimukset täyttyvät, opiskelijalähettiläs voi varsin vapaasti päättää, miten aktiivisesti ja millä tavoin hän tiedottaa muille opiskelijoille EU-työmahdollisuuksista. Haemme lähettiläitä, jotka osaavat luovasti ja innovatiivisesti levittää tietoa työskentelystä EU:n palveluksessa.

Hakumenettely

Hakijan on 

 • voitava osallistua pakolliseen koulutuspäivään syys-lokakuussa 2019
 • oltava kirjoilla oppilaitoksessaan koko sen ajan, jona hän hoitaa tehtäväänsä (syyskuu 2019 – syyskuu 2020)
 • oltava EU-kansalainen
 • osattava sujuvasti englantia ja vähintään yhtä opiskelumaansa kielistä.

Seuraava opiskelijalähettiläiden hakuaika on 22. helmikuuta – 25. maaliskuuta 2019. Tee hakemus täyttämällä verkkolomake.

Hakulomakkeen tietojen perusteella sopivat hakijat kutsutaan haastatteluun, joka toteutetaan verkkokeskusteluna huhtikuussa 2019. Haastattelusta lähetetään hakijoille lisätietoa sähköpostitse.

Opiskelijalähettiläsohjelmaan osallistuvat korkeakoulut on valittu yhteistyössä kansallisten viranomaisten kanssa eikä opiskelijalähettiläitä rekrytoida muihin korkeakouluihin. Oppilaitosten luetteloa päivitetään vuosittain, joten vaikka oma oppilaitoksesi ei olisi nyt mukana, se saattaa olla luettelossa ensi vuonna.

Yhteydenotot

Lisätietoja saat osoitteesta EPSO-CAREERS-AMBASSADOR@ec.europa.eu