EU Careers -opiskelijalähettiläät

Etusivu > Avoimet työpaikat > EU Careers -opiskelijalähettiläät

Kiinnostaisiko sinua jakaa tietoa EU-elinten työmahdollisuuksista omassa oppilaitoksessasi? Hae EU Careers -opiskelijalähettilääksi. Kyseessä on vapaaehtoistehtävä.

Opiskelijalähettiläänä

 • voit perehtyä EU-uramahdollisuuksiin ja kertoa niistä muille opiskelijoille
 • pääset osaksi Euroopan laajuista opiskelijaverkostoa
 • saat opiskeluaikana työkokemusta, joka on arvokas lisä ansioluettelossasi
 • voit kehittää esiintymis-, markkinointi- ja yhteistyötaitojasi
 • saat perusteellisen koulutuksen tehtäviisi ja jatkuvaa tukea työssäsi
 • voit luoda kontakteja korkeassa asemassa oleviin EU-virkamiehiin
 • saat työtodistuksen, jossa eritellään tehtävät ja työsuoritukset.

Tehtävään haetaan motivoituneita, aktiivisia nuoria, jotka haluavat jakaa omassa korkeakoulussaan tietoa EU-elinten työmahdollisuuksista.
EU:n toimielimet ovat arvostettuja ja haluttuja työpaikkoja vastavalmistuneiden keskuudessa.

Opiskelijalähettiläät voivat esimerkiksi

 • osallistua työpaikkamessuille ja pitää esittelytilaisuuksia muille opiskelijoille
 • kehittää korkeakoulujen välisiä verkostoja ja välittää tietoa
 • levittää tietoa EU-uramahdollisuuksista sosiaalisessa mediassa ja muualla verkossa
 • vastata EU-tehtäviä koskeviin kysymyksiin.

 

Video: EU Careers -opiskelijalähettiläät kertovat kokemuksistaan

 

Opiskelijalähettilään tehtävät

 • Toimii EU-töistä kiinnostuneiden opiskelijoiden yhteyshenkilönä
 • Hakee sopivia kohderyhmiä ja pitää yhteyttä korkeakoulujen tiedonvälityskanaviin
 • Jakaa tietoa EU-elinten työmahdollisuuksista jakelulistojen avulla ja sopivien tiedotuskanavien kautta
 • Pitää esityksiä, osallistuu korkeakoulujen työpaikkamessuille ja etsii kiinnostavia puhujia eri tilaisuuksiin
 • Suorittaa kuukausittain tietyt tehtävät ja raportoi säännöllisesti toimistaan
 • Ylläpitää ja seuraa Facebook-sivua tai muita verkkosivuja

Soveltuvat hakijat

Opiskelijalähettiläiksi haetaan motivoituneita opiskelijoita, jotka haluavat jakaa tietoa EU:n työmahdollisuuksista. Hakijoilta edellytetään

 • erinomaisia viestintätaitoja
 • verkostoitumistaitoja
 • halua oppia uutta ja jakaa tietoa
 • mukautumiskykyä
 • hyviä organisointitaitoja
 • tuloksellisuutta ja laatutietoisuutta
 • innovatiivisuutta ja luovuutta
 • paineensietokykyä

Vähimmäisvaatimukset

 • käytät opiskelijalähettilään tehtäviin vähintään kaksi tuntia viikossa
 • järjestät vähintään yhden tapahtuman tai esittelyn EU:n työmahdollisuuksista tai osallistut sellaiseen
 • pidät säännöllisesti yhteyttä opiskelijalähettiläskoordinaattoriin
 • osallistut kaikkeen tarjottavaan koulutukseen (verkossa)
 • pidät kirjaa toimistasi ja raportoit niistä säännöllisesti

Kun nämä vähimmäisvaatimukset täyttyvät, opiskelijalähettiläs voi varsin vapaasti päättää, miten paljon työtä hän pystyy opintojensa ohessa tekemään ja millä tavoin hän tiedottaa muille opiskelijoille EU-työmahdollisuuksista. Haemme lähettiläitä, jotka osaavat luovasti ja innovatiivisesti levittää tietoa työskentelystä EU:n palveluksessa.

Hakumenettely

Lukuvuoden 2023–2024 valintamenettely käynnistyy helmi-maaliskuussa 2023.

Hakuehdot: 

 • olet jonkin EU-maan kansalainen
 • osaat sujuvasti englantia ja vähintään yhtä opiskelumaasi kielistä
 • voit osallistua pakolliseen koulutuspäivään lokakuussa 2023
 • olet kirjoilla ja läsnäoleva opiskelija oppilaitoksessasi koko sen ajan, jona hoidat opiskelijalähettilään tehtävää (lokakuu 2023 – syyskuu 2024).

Opiskelijalähettiläsohjelmaan osallistuvat korkeakoulut on valittu yhteistyössä kansallisten viranomaisten kanssa, eikä opiskelijalähettiläitä rekrytoida muihin korkeakouluihin. Oppilaitosten luetteloa päivitetään vuosittain. Jos oma oppilaitoksesi ei ole nyt mukana, se saattaa silti olla luettelossa ensi vuonna.

Yhteydenotot

Lisätietoja saat osoitteesta EPSO-CAREERS-AMBASSADOR@ec.europa.eu