Pripravnički staž

Programi pripravništva u EU-u jedinstvena su prilika za upoznavanje s radom u institucijama EU-a.

U okviru takvih programa svake godine više od 2000 pripravnika unapređuje stručne vještine, proširuje mrežu poznanstava i primjenjuje akademsko znanje u praksi. Pripravnički staž kakav nudi većina institucija, tijela i agencija EU-a obično traje nekoliko mjeseci.

Pripravništvo je moguće odraditi u brojnim područjima (npr. pravo tržišnog natjecanja, ljudski resursi, politika zaštite okoliša, komunikacija i mnoga druga) te tako steći izvrstan uvid u rad institucija EU-a.

Svaka institucija, tijelo i agencija EU-a provodi svoj postupak odabira stažista.

U ovom padajućem izborniku možete pretraživati mogućnosti stažiranja u raznim institucijama, tijelima i agencijama EU-a.

Napominjemo da na ovoj stranici nisu prikazani svi dostupni programi pripravništva.

 

Pripravnički staž

Prijave počinju: 29/04/2019 - 00:00
Rok za prijavu: nema roka za prijavu
Mjesto zaposlenja: Ljubljana (Slovenija)

 

Program pripravničkog staža namijenjen je prvenstveno mladim osobama sa sveučilišnom diplomom, ne isključujući one koji su u okviru cjeloživotnog učenja nedavno stekli sveučilišnu diplomu te su na početku nove profesionalne karijere. 

Tko se može prijaviti: 

  • Državljani države članice Europske unije koji imaju najmanje 18 godina.
  • Kandidati moraju imati stupanj obrazovanja koji odgovara završenom sveučilišnom studiju, potvrđen diplomom (koja je izdana u državi članici ili koju su nadležna tijela država članica proglasile istovrijednom), ako je redovito trajanje sveučilišnog studija najmanje tri godine.
  • Kandidati ne smiju imati prethodno ili trenutačno iskustvo stažiranja u instituciji ili tijelu Europske unije ili bilo kakvo radno iskustvo u instituciji ili tijelu Europske unije.

Trajanje: šest mjeseci

Plaćeno: da. 600 EUR (mjesečni iznos) i 350 EUR (naknada za smještaj).

Datumi početka: 1. rujna ili 1. ožujka.