Pripravnički staž

Zanima vas kako je to raditi u institucijama EU-a? Prijavite se za stažiranje!

Svake godine oko 1.900 mladih dobije priliku poboljšati profesionalne vještine, razviti osobne kvalitete i proširiti znanje o EU-u u okviru programa pripravničkog stažiranja u EU-u. Većina institucija EU-a nudi pripravnička mjesta za mlade s visokoškolskom diplomom, obično u trajanju od 3 do 5 mjeseci.

Pripravnički staž moguće je odraditi u brojnim područjima te tako steći izvrstan uvid u rad institucija EU-a. Priroda posla uglavnom ovisi o službi kojoj ste dodijeljeni. Možete raditi u području prava tržišnog natjecanja, ljudskih resursa, politike zaštite okoliša, komunikacija i u mnogim drugim područjima.

Postupak odabira stažista provode same institucije i agencije EU-a koje nude stažiranje. U nastavku su navedene neke dostupne mogućnosti stažiranja. Napominjemo da možda postoje i druge mogućnosti, koje nisu ovdje navedene.

 

Pripravnički staž

Prijave počinju: 29/04/2019 - 00:00
Rok za prijavu: nema roka za prijavu
Mjesto zaposlenja: Ljubljana (Slovenija)

 

Program pripravničkog staža namijenjen je prvenstveno mladim osobama sa sveučilišnom diplomom, ne isključujući one koji su u okviru cjeloživotnog učenja nedavno stekli sveučilišnu diplomu te su na početku nove profesionalne karijere. 

Tko se može prijaviti: 

  • Državljani države članice Europske unije koji imaju najmanje 18 godina.
  • Kandidati moraju imati stupanj obrazovanja koji odgovara završenom sveučilišnom studiju, potvrđen diplomom (koja je izdana u državi članici ili koju su nadležna tijela država članica proglasile istovrijednom), ako je redovito trajanje sveučilišnog studija najmanje tri godine.
  • Kandidati ne smiju imati prethodno ili trenutačno iskustvo stažiranja u instituciji ili tijelu Europske unije ili bilo kakvo radno iskustvo u instituciji ili tijelu Europske unije.

Trajanje: šest mjeseci

Plaćeno: da. 600 EUR (mjesečni iznos) i 350 EUR (naknada za smještaj).

Datumi početka: 1. rujna ili 1. ožujka.