Tietoa EPSOsta

Etusivu > Tietoa EPSOsta

EPSO – portti EU-uralle

 

img_9490_x300.jpg

EU Careers Office in Brussels
Media Folder: 

Euroopan unionin henkilöstövalintatoimisto (EPSO) auttaa EU:n toimielimiä henkilöstön rekrytoinnissa. Sen tehokkaiden ja laadukkaiden valintamenettelyjen avulla eri tehtäviin voidaan valita juuri sopivat työntekijät. EPSOn toimintaan voi tutustua myös videolla.

EPSO on EU:n toimielinten ja virastojen yhteinen rekrytointielin. Se vastaa työntekijöiden valinnasta Euroopan parlamenttiin, EU:n neuvostoon, Euroopan komissioon, unionin tuomioistuimeen, Euroopan tilintarkastustuomioistuimeen, Euroopan ulkosuhdehallintoon, Euroopan talous- ja sosiaalikomiteaan, alueiden komiteaan sekä Euroopan tietosuojavaltuutetun ja Euroopan oikeusasiamiehen toimistoihin. EPSO laatii valintamenettelyn läpäisseistä hakijoista luettelot, joista kukin toimielin palkkaa omat työntekijänsä.

EPSO perustettiin tammikuussa 2003. Vuosien mittaan siitä on kehittynyt nykyaikainen, ajan vaatimuksiin vastaava rekrytointitoimisto EU:n toimielimille, jotka tarvitsevat parhaat työntekijät vaativiin tehtäviinsä. EPSO seuraa jatkuvasti työmarkkinoiden kehitystä, toimii aktiivisesti sosiaalisissa verkostoissa ja ylläpitää säännöllisiä yhteyksiä kansainvälisiin järjestöihin, kuten YK:hon ja Afrikan unioniin.

EPSO käyttää uusimpia testausmenetelmiä. Viime vuosina testeissä on siirrytty tenttimäisyydestä kohti arkisen työn simulaatioita, joissa arvioidaan hakijoiden yleisiä kompetensseja. Näiden arviointien vuorovaikutteisuutta lisätään ja menetelmiä kehitetään jatkuvasti. Uusimpia menetelmiä ovat esimerkiksi tietokonepohjainen postikoritehtävä ("e-tray") ja etähaastattelut videon välityksellä.

EPSOn määrätietoinen työ valintamenettelyjen kehittämisessä on saanut tunnustusta testauselimiltä ympäri maailman, ja EPSOn edustajia kutsutaan usein alan konferensseihin puhujiksi. EPSOn toiminta on henkilöstöarviointien kansainvälisen ISO 10667 ‑standardiluokituksen mukaista, ja tulevina vuosina EPSO pyrkii tehostamaan valintamenettelyitä entisestään.

Nykyään EPSO käsittelee vuosittain keskimäärin 50 000 hakemusta noin 1 500 työpaikkaan. Testejä suoritetaan 24 kielellä, mikä on ainutlaatuista koko maailmassa. Voit tutustua EPSOn valintamenettelyihin esimerkkikokeiden avulla.

EPSOn vuosittain saamien hakemusten suuri määrä osoittaa luottamusta EPSOn toimintaan ja kiinnostusta sen tarjontaan: monipuolisia työtilaisuuksia, mahdollisuutta työskennellä ulkomailla sekä mielenkiintoista ja haastavaa työtä, joka vaikuttaa miljoonien EU-kansalaisten elämään. Johtava rekrytointialan tutkimuslaitos Trendence Graduate Barometer onkin todennut, että EU-toimielimet ovat eurooppalaisten työnantajien Top 100 -listalla. Hollantilaisen monikansallisen Randstad Holding NV -henkilöstöpalveluyrityksen Belgian tytäryhtiö puolestaan nimesi Euroopan komission vuoden parhaaksi työnantajaksi vuonna 2015.

EPSO tekee EU:n toimielinten kanssa tiivistä yhteistyötä, jotta valintamenettelyn läpäisseiden hakijoiden rekrytointiprosessia voidaan kehittää edelleen avoimempaan ja käyttäjäystävällisempään suuntaan.

Euroopan komission avoimuusaloite: Tietoa EPSOn johtajan kokouksista