Tietoa EPSOsta

Etusivu > Tietoa EPSOsta

EPSO – linkki työnhakijoiden ja EU:n toimielinten välillä

 

Toiminta-ajatus

EPSOn ydintehtävänä on auttaa EU:n toimielimiä täyttämään rekrytointitarpeensa ja seuloa niille sopivia hakijoita yleisvirkamies- ja erikoisalakilpailujen avulla. EPSO toimii linkkinä EU:n toimielinten ja pätevien hakijoiden – niin kokeneiden ammattilaisten kuin vastavalmistuneiden – välillä. Sillä on siis tärkeä rooli EU:n virkamieskunnan rakentajana.

EPSO on EU:n toimielinten yhteinen rekrytointielin. Se järjestää valintamenettelyt, joiden avulla valitaan työntekijöitä Euroopan parlamenttiin, EU:n neuvostoon, Euroopan komissioon, EU:n tuomioistuimeen, Euroopan tilintarkastustuomioistuimeen, Euroopan talous- ja sosiaalikomiteaan, Euroopan alueiden komiteaan, Euroopan ulkosuhdehallintoon sekä Euroopan oikeusasiamiehen ja Euroopan tietosuojavaltuutetun toimistoihin. EPSO laatii menettelyn läpäisseistä hakijoista luettelot, joista kukin elin palkkaa omat työntekijänsä.

 

Tavoite

EPSOn tavoitteena on tarjota EU-elimille työntekijöitä, jotka vastaavat niiden tarpeita mahdollisimman hyvin. Se käyttää laadukkaita, tehokkaita ja innovatiivisia valintamenettelyjä.

EPSOn toimintaa ohjaavat seuraavat strategiset linjaukset:

 • proaktiivisuus ja reaktiokyky
 • innovatiivisuus ja rekrytointitrendien ennakointi
 • valintamenetelmät, joilla seulotaan esiin taustoiltaan erilaisia osaajia
 • toimielinten tarpeita vastaava palveluvalikoima
 • selkeät ja läpinäkyvät menettelyt, joissa otetaan huomioon saavutettavuus kaikkien hakijoiden kannalta, ja mahdollisten valitusten käsittely hyvän hallintotavan mukaisesti.

 

Toimintaperiaatteet

EPSOn kolme keskeistä periaatetta ovat

 • täsmällisyys: EPSO pyrkii käyttämään parhaita mahdollisia valintamenettelyjä, joissa mitataan tarvittavia kompetensseja tarkoituksenmukaisilla kokeilla. Tavoitteena on löytää sopivimmat hakijat ja arvioida heidän kykyjään parhaiden kansainvälisten käytäntöjen mukaisesti.
 • ketteryys: EPSO käyttää yhä enemmän modulaarisia menettelyjä, joita voidaan mukauttaa toimielinten erityistarpeisiin. Palaute ja säännölliset sisäiset arvioinnit ovat tärkeässä roolissa.
 • nopeus: EPSOn järjestämien valintakilpailujen kesto lyhenee koko ajan, kun tarpeita ennakoidaan, valintalautakuntien ja henkilöstön työtä sekä toimielinyhteistyötä tehostetaan ja valintamenettelyjä yksinkertaistetaan vähentämällä hallinnollisia työvaiheita.

 

Arvot

 • Rehellisyys – EPSOssa vallitsee keskinäisen luottamuksen ilmapiiri. Sen työntekijät toimivat rehellisesti ja vilpittömästi kaikkien osapuolten edun mukaisesti.
 • Ammattimaisuus – EPSO toteuttaa valintamenettelyt oikeudenmukaisesti ja tehokkaasti käyttäen alan parhaita käytäntöjä. Pätevän henkilöstönsä avulla se pyrkii turvaamaan palvelun laadun ja asiakastyytyväisyyden. Sen toiminta on innovatiivista ja dynaamista.
 • Laatu – EPSO tarjoaa asiakkailleen laadukasta palvelua tehokkaasti ja ajallaan. Se kuuntelee asiakkaiden tarpeita ja kehittää toimintaansa palautteen perusteella.
 • Monimuotoisuus – EPSOn oma henkilöstö on monimuotoinen, ja sen kaikkia jäseniä tuetaan, jotta he voivat antaa panoksensa yhteisen tavoitteen eteen. EPSOn työyhteisössä toimitaan kunnioittavasti ja ammattimaisesti.
 • Yhteistyö – EPSO kannustaa työntekijöitään tekemään yhteistyötä omassa organisaatiossaan ja sidosryhmiensä kanssa. Se käyttää yhteistyökumppaneita palvelujensa laadun parantamiseksi. EPSO toimii aktiivisesti yhteistyöalustoilla ja edistää niiden käyttöä. Valintamenettelyissä hyödynnetään synergioita, mikä tukee proaktiivisuutta, reaktiokykyä ja laatukulttuuria.

 

EPSOn organisaatiorakenne

Organisaatiokaavio

 

EPSO ja EU Careers -sivusto

EPSO käsittelee tätä nykyä vuosittain keskimäärin 46 000 hakemusta, joilla haetaan noin 1 300:aa työpaikkaa. Se järjestää kokeita 24 kielellä, mikä on ainutlaatuista koko maailmassa.

EPSOn pääjohtajan ja edunvalvojien tapaamiset

EPSO ylläpitää EU Careers -sivustoa, jolla on tietoa EU:n valintamenettelyistä ja EPSOn rekrytointikilpailuista 24 kielellä. EU Careers -sivuja voi seurata myös seuraavissa palveluissa: Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram.

 

Video EPSOn työstä ja toimintaperiaatteista: