Header

Om Epso

Om EpsoEpso – din inkörsport till ett EU-jobb

Epso hjälper EU-institutionerna att hitta rätt person till rätt jobb vid rätt tidpunkt – genom effektiva och ändamålsenliga urvalsförfaranden. Titta på vårt videoklipp om hur Epso fungerar

Epso är en interinstitutionell byrå som ansvarar för att välja ut personal till samtliga EU-institutioner och EU-organ, bland annat Europaparlamentet, rådet, kommissionen, domstolen, revisionsrätten, utrikestjänsten, Ekonomiska och sociala kommittén, Regionkommittén, Europeiska datatillsynsmannen och EU-ombudsmannen. Alla institutioner rekryterar personal från Epsos databas över godkända sökande.

Sedan vi inledde vår verksamhet 2003 har vi utvecklat Epso till en modern rekryteringstjänst för EU-institutionerna – och vi försöker hela tiden att bli ännu bättre. Vi ser till att EU-institutionerna får bästa möjliga personal till de stora utmaningar som EU står inför genom att noga följa utvecklingen på arbetsmarknaden, bygga ut våra sociala nätverk och jämföra våra metoder med andra internationella organisationer som FN och Afrikanska unionen.

Vi använder de senaste testmetoderna. På senare år har utvecklingen gått från kunskapsprov till simulering av vanliga arbetssituationer för att bedöma kandidaternas allmänna kompetens. Metoderna blir allt mer interaktiva och förfinas hela tiden. Nyligen införde vi bland annat datorbaserade prov via mejl, så kallade inkorgsövningar, och videointervjuer.

Vår strävan efter spetskompetens inom rekrytering och våra nya testmetoder har blivit erkända av rekryteringsorgan i hela världen och vi är ofta inbjudna som talare på konferenser om rekryteringsmetoder. Inom kort kommer Epso att certifieras mot den internationella standarden ISO 10667 för bedömningstjänster i arbetslivet. Under de kommande åren kommer vi att sträva efter att ytterligare korta ner urvalsförfarandena.

Vi har varje år hand om i genomsnitt 70 000 ansökningar till 1 500 platser. Proven anordnas på 24 språk, vilket är unikt för branschen. Om du vill testa hur det går till kan du göra något av våra exempelprov.

Den stora mängden ansökningar varje år visar hur uppskattat vårt arbetsgivarerbjudande är – du kan välja mellan många olika jobb, kan arbeta utomlands och får intressanta och utmanade arbetsuppgifter som påverkar vardagen för människor i EU. Enligt Trendence Graduate Barometer, världens ledande forskningsinstitut på området, tillhör EU-institutionerna Europas 100 bästa arbetsgivare, och tack vare våra varumärkesinitiativ rankades EU-kommissionen 2015 som bästa arbetsgivare av ett belgiskt bemannings- och rekryteringsföretag (ett dotterbolag till nederländska Randstad Holding NV).

Vi samarbetar med EU-institutionerna för att förbättra anställningsförfarandet för dem som klarat uttagningsproven. Hela systemet ska bli öppnare och lättare att använda.