Hoppa till huvudinnehåll
Europeiska kommissionens logotyp

Studentambassadörer för EU Careers

Picture showing a group of students

GÅ MED I VÅRT TEAM

Läser du på universitetet och är intresserad av att få arbetserfarenhet och skaffa dig ett kontaktnät? Är du utåtriktad, motiverad och intresserad av EU? 
Då kan du vara vår nästa ambassadör! Vi söker studenter som vill informera om EU-jobb på olika universitet och högskolor i EU.

Som studentambassadör får du

 • lära dig mer om olika EU-jobb och sprida informationen till andra studenter
 • bygga upp ett spännande studentnätverk i Europa
 • skaffa dig arbetslivserfarenhet under dina studier som ser bra ut i ditt cv
 • förbättra dina kunskaper i marknadsföring, HR och att tala inför publik 
 • en introduktionskurs och handledning under hela uppdraget
 • knyta kontakter med högt uppsatta EU-anställda
 • ett referensbrev som beskriver dina resultat.
 • Vara kontaktpunkt för studenter som är intresserade av EU-jobb 
 • Bygga upp nätverk och informera om EU-jobb
 • Vara aktiv på nätet och i sociala medier
 • Hålla föredrag, vara med på studentmässor och bjuda in intressanta talare
 • Svara på frågor om EU-jobb
 • Kartlägga målgrupper och kontakta universitetsmedier
 • Skapa sändlistor och skicka information om EU-jobb via lämpliga kanaler

Lär dig mer om EU Careers studentambassadörer:

 • Anordna eller delta i minst ett av EU Careers evenemang eller föredrag
 • Ägna minst två timmar i veckan åt ditt ambassadörsuppdrag
 • Ha regelbunden kontakt med din EU Career-samordare
 • Delta i alla Epsos nätkurser 
 • Föra dagbok över dina aktiviteter och regelbundet rapportera om dem
 • Vara bra på att kommunicera och nätverka
 • Vara bra på att dela med dig och lära
 • Ha god organisationsförmåga
 • Ha kapacitet att leverera kvalitet och resultat

Du får själv avgöra hur mycket tid du vill lägga ner på uppdraget vid sidan av studierna. Vi söker kreativa ambassadörer som hittar innovativa sätt att marknadsföra jobb vid EU-institutionerna.

Urvalsprocessen för läsåret 2023–2024 startar i februari–mars 2023.

För att få söka måste du 

 • vara EU-medborgare
 • kunna engelska och språket i ditt studieland perfekt
 • kunna delta i den obligatoriska endagsutbildningen i oktober 2023
 • vara inskriven på universitetet under hela uppdraget (oktober 2023–september 2024)
 • vara student på ett av de deltagande universiteten.

Observera att listan över deltagande universitet har tagits fram i samarbete med nationella myndigheter. Vi kan för närvarande inte stödja ambassadörer vid andra universitet.

Om ditt universitet inte finns med på listan kan du gå in på webbplatsen igen i början av nästa år och titta i den nya, uppdaterade listan.

Kontakt

Kontakta oss gärna om du har några frågor: EPSO-CAREERS-AMBASSADOR@ec.europa.eu