Hoppa till huvudinnehåll
Europeiska kommissionens logotyp

Pågående urvalsförfaranden

Här hittar du aktuell information (planering, dokument osv.) om Epsos pågående urvalsförfaranden. 

Befattning Referens
Utbildningspsykologer (CAST Permanent) EPSO/CAST/P/20/2018
Korrekturläsare (CAST Permanent) EPSO/CAST/P/21/2019
Översättare (CAST Permanent) EPSO/CAST/P/22/2019
Fastighetsförvaltning (CAST Permanent) EPSO/CAST/P/23/2022, EPSO/CAST/P/24/2022, EPSO/CAST/P/25/2022
Fastighetsförvaltning (CAST Permanent) EPSO/CAST/P/23/2022, EPSO/CAST/P/24/2022, EPSO/CAST/P/25/2022
Fastighetsförvaltning (CAST Permanent) EPSO/CAST/P/23/2022, EPSO/CAST/P/24/2022, EPSO/CAST/P/25/2022
Finans (CAST Permanent) EPSO/CAST/P/1/2017, EPSO/CAST/P/2/2017, EPSO/CAST/P/5/2017
Kommunikation (CAST Permanent) EPSO/CAST/P/10/2017, EPSO/CAST/P/11/2017
Kommunikation (CAST Permanent) EPSO/CAST/P/10/2017, EPSO/CAST/P/11/2017
Politikfrågor/EU:s politik (CAST Permanent) EPSO/CAST/P/12/2017, EPSO/CAST/P/13/2017
Politikfrågor/EU:s politik (CAST Permanent) EPSO/CAST/P/12/2017, EPSO/CAST/P/13/2017
Juridik (CAST Permanent) EPSO/CAST/P/14/2017, EPSO/CAST/P/15/2017
Juridik (CAST Permanent) EPSO/CAST/P/14/2017, EPSO/CAST/P/15/2017
Informations- och kommunikationsteknik (CAST Permanent) EPSO/CAST/P/16/2017, EPSO/CAST/P/17/2017
Informations- och kommunikationsteknik (CAST Permanent) EPSO/CAST/P/16/2017, EPSO/CAST/P/17/2017
Manuellt arbete och administrativt stöd Tjänstegrupp (CAST Permanent) EPSO/CAST/P/18/2017
Barnomsorgspersonal (CAST Permanent) EPSO/CAST/P/19/2018
Finans (CAST Permanent) EPSO/CAST/P/1/2017, EPSO/CAST/P/2/2017, EPSO/CAST/P/5/2017
Projekt-/programförvaltning (CAST Permanent) EPSO/CAST/P/3/2017, EPSO/CAST/P/4/2017
Projekt-/programförvaltning (CAST Permanent) EPSO/CAST/P/3/2017, EPSO/CAST/P/4/2017
Administration / Personal (CAST Permanent) EPSO/CAST/P/8/2017, EPSO/CAST/P/7/2017, EPSO/CAST/P/9/2017
Administration / Personal (CAST Permanent) EPSO/CAST/P/8/2017, EPSO/CAST/P/7/2017, EPSO/CAST/P/9/2017
Sekreterare/Kontorspersonal (CAST Permanent) EPSO/CAST/P/6/2017
Administration / Personal (CAST Permanent) EPSO/CAST/P/8/2017, EPSO/CAST/P/7/2017, EPSO/CAST/P/9/2017
Finans (CAST Permanent) EPSO/CAST/P/1/2017, EPSO/CAST/P/2/2017, EPSO/CAST/P/5/2017
Handläggare – energifrågor EPSO/AD/401/22 - 1
Handläggare – klimatfrågor EPSO/AD/401/22 - 2
Handläggare – miljöfrågor EPSO/AD/401/22 - 3
Assistenter – Ekonomisk förvaltning EPSO/AST/154/22 - 1
Assistenter – Bokföring och likviditetsförvaltning EPSO/AST/154/22 - 2
Assistenter – Offentlig upphandling EPSO/AST/154/22 - 3
Assistenter – Grafisk design och produktion av visuellt innehåll EPSO/AST/154/22 - 4
Assistenter – Sociala och digitala medier EPSO/AST/154/22 - 5
Assistenter – Webbansvarig EPSO/AST/154/22 - 6
Administrativa chefer vid EU-delegationer EPSO/AST/153/22
Handläggare – försvarsindustrin EPSO/AD/400/22 - 1 (AD7)
Experter – försvarsindustrin EPSO/AD/400/22 - 1 (AD9)
Handläggare – rymdfrågor EPSO/AD/400/22 - 2 (AD7)
Experter – rymdfrågor EPSO/AD/400/22 - 2 (AD9)
Språkassistenter – estniska (ET) EPSO/AST/152/22 - ET
Språkassistenter – kroatiska (HR) EPSO/AST/152/22 - HR
Språkassistenter – italienska (IT) EPSO/AST/152/22 - IT
Språkassistenter – nederländska (NL) EPSO/AST/152/22 - NL
Språkassistenter – polska (PL) EPSO/AST/152/22 - PL
Språkassistenter – portugisiska (PT) EPSO/AST/152/22 - PT
Handläggare inom revision EPSO/AD/399/22
Administrators - ICT infrastructures, cloud, networks and middleware EPSO/AD/398/22 - 1
Handläggare – den digitala arbetsplatsen, kontorsautomation och mobil datateknik EPSO/AD/398/22 - 2
Handläggare – It- och dataförvaltning, program-, portfölj- och projektförvaltning, Projektledningskontoret (PMO) samt affärs- och företagsarkitektur EPSO/AD/398/22 - 3
Handläggare – Design, utveckling/konfiguration, testning, drift och underhåll av it-applikationer och standardlösningar samt datahantering, dataanalys och artificiell intelligens EPSO/AD/398/22 - 4